Hoppa till huvudinnehåll

Gadolinia har gjort sitt - ÅA vill ersätta med stort campuscenter

Gadolinia vid Åbo Akademi
Gadolinia har sett sina bästa år och därför vill man nu bygga ett nytt campuscentrum där huset står. Gadolinia vid Åbo Akademi Bild: Åbo Akademis bildbank åbo akademi,Åbo Akademi

Åbo Akademi visionerar om ett nytt stort campuscenter istället för Gadolinia som sannolikt kommer att rivas. Gadolinia som stod klart 1969 har bland annat haft stora problem med vattenläckage och byggnaden har funnits på en lista över fastigheter som har ett akut behov av att åtgärdas redan i många år.

Orsaken till att Stiftelsen för Åbo Akademi sannolikt kommer att riva byggnaden istället för att renovera är bland annat att nya byggnadskrav blir svåra att klara av i den gamla fastigheten och den låga våningshöjden är ett stort problem för Gadolinia, konstaterar fastighetschef Bill Anckar vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

- I första hand planerar vi för en nybyggnad bekräftar Anckar. I planeringen utgår vi från de visioner om ett campuscenter som ÅA har.

Visionen om ett campuscenter handlar om att skapa en gemensam träffpunkt för hela Åbo Akademi, med stora mötesrum, biblioteksutrymmen, restaurang och café, beskriver Anckar.

- De stora auditorierna i Arken och ASA-huset rymmer bara 200-300 personer, det är för lite, konstaterar Anckar. Det här ska bli större.

Det stora Åbocampuset

I visionen för Åbo Akademi från 2013 sägs det att på Gadolinias plats skulle man samla alla biblioteken till ett centralbibliotek, placera Studierådgivningen, Arbetsforum och studiepsykologerna i samma fastighet tillsammans med Datacentralen och andra stödfunktioner. Dessutom skulle här finnas gemensamma laboratorier och undervisningslokaler, gym- och träningslokaler och "en väsentligt utbyggd serveringsverksamhet till exempel i form av en food court".

I visionen sägs också att man borde överväga att förbinda Hanken-fastigheten med Gadolinia genom att glasa in fastigheterna. Hanken skulle omvandlas till undervisningslokaler. Det här skulle kunna skapa "en enastående attraktiv campusmiljö i Åbo" skriver professor Bengt Kristensson Uggla i visionsrapporten.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland