Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs tjänstemän: Enheter måste stängas

Julpyntat Fixhus i Raseborg
Staden ska spara och bjöd invånarna på information om läget. Julpyntat Fixhus i Raseborg Bild: Yle/Maria Wasström fixhuset

Hela staden Raseborg ska förändras fram till 2020 och allt från organisation till skolor och vård ska ses över. Därför ordnades en träff i Ekenäs på onsdagen (3.2) där invånarna fick höra direkt av stadsdirektören och tjänstemännen hurudant stadens läge är nu och vad som ska hända.

Det var en saklig diskussion även om få konkreta saker kom fram i det här skedet om hur man ska förändra och spara. Kommande invånarmöten under våren ska ge mer kött på benen.

Bild av Västerby skola i vinterskrud.
Västerby skola i Ekenäs är en skola som tidigare har varit indragningshotad. Bild av Västerby skola i vinterskrud. Bild: Yle/Robin Lindberg västerby skola

De mest oroade invånarna undrade ändå redan nu över hur det ska gå för skolorna och vården.

Och det kom klara besked vad gäller bildningen. Skolor ska stänga.

- För att vi ska uppnå vårt mål så måste vi stänga enheter, sade bildningsdirektör Robert Nyman.

Skolorna ska hålla måttet också framöver

En kvinna sade att det inte har bevisats att det skulle bli billigare att stänga små skolor. Men det höll inte Robert Nyman med om.

- Speciellt gällande det finska skolnätet skulle man förra gången uppnått stora besparingar om man genomfört förändringarna, svarade Nyman.

För att vi ska uppnå vårt mål så måste vi stänga enheter.

Kvinnan sade att hon flyttat hit för att här har varit bra skolor.

- De kommer att vara bra framöver också. Vi kommer inte att föreslå sådana lösningar som betyder dåliga skolor.

Publik och tjänstemän bänkar sig på invånarkvällen, också kallad diskussionstilfälle, som Raseborg ordnade.
Invånarkvällen samlade knappt hundra personer. Publik och tjänstemän bänkar sig på invånarkvällen, också kallad diskussionstilfälle, som Raseborg ordnade. Bild: Yle/Tove Virta Raseborg,invånare,seminarieskolan,publik,möten

Nyman påpekade att sammanslagningar också medför att det går att förbättra tillgången till en del service.

- Vi har räknat med att då skolnätsutredningen blir klar och publiceras om några veckor så kommer den nog att dominera debatten. Den häftigaste diskussionen kommer säkert att gälla skolor och vård, sade stadsdirektör Tom Simola.

En skolnätsutredning görs som bäst i samarbete med en utomstående konsult vars rapport blir färdig i slutet av den här månaden.

Raseborg i siffror under invånarkvällen

Raseborgs skatteprocent är nu 22 procent, den högsta i landet är 22,5 procent.

Underskottet för ifjol verkar landa på 3 miljoner euro, också om helt exakta siffror inte än finns tillgängliga.

2016-2018 beräknas underskottet öka med ytterligare 7 miljoner.

År 2018 har Raseborg ett underskott på 20 miljoner.

Staden har inplanerade investeringar för 45 miljoner euro fram till år 2018.

Raseborgs verksamhet kostade ifjol kring 214 miljoner euro.

År 2018 kan skuldbördan uppgå till 5400 euro per invånare. Landets medeltal rör sig kring 3000 euro.

Nya modeller för äldreboenden

En annan man undrar över vården och de investeringar som gjorts och ska göras.

- Jag lovar att du hör av mig i den frågan ganska snart, svarade Tom Simola.

Mannen ansåg också att besparingar gjorts på fel ställe då det tagits från vården.

- Grundtryggheten kommer nog inte att minska, det är en sektor som växer explosionsartat i Finland i framtiden eftersom äldrevården växer. Man måste förbereda sig på att det behövs nya former av boende, något mellan att bo hemma och på anstalt, kanske nya gruppboenden och andra möjliga modeller, svarade Simola.

En fråga gällde också hur mycket det är möjligt att beakta den kommande landskapsreformen som är på gång på riksnivå. Simola sade att man vet mycket lite tills vidare men han var oroad över den.

Hur ska man kunna sköta hemvården på samma villkor på Mannerheimvägen och i Bromarv?

- I värsta fall kan det gå så att kostnaderna skjuter i höjden i stället för tvärtom.

Om man skapar ett landskap av Nyland så betyder det att landskapet kommer att ha ungefär 80 000 anställda.

- Hur ska man då kunna sköta hemvården på samma villkor på Mannerheimvägen och i Bromarv? undrade Simola.

Han jämförde med Sverige där man har en modell där endast sjukvården finns i så kallade landsting samtidigt som äldreomsorgen och den sociala biten är kvar i kommunerna. I Finland ska endast den förebyggande verksamheten bli kvar i städerna.

- Men vi vet ännu inte vad som ingår i förebyggande verksamhet. Jag är tyvärr uppriktigt orolig för att det här kan misslyckas ordentligt.

Stadsdirektör Tom Simola.
Det var främst stadsdirektör Tom Simola som förde ordet på onsdagens invånarmöte. Stadsdirektör Tom Simola. Bild: Yle/Tove Virta stadsdirektörer,.västnyland,Raseborg

En man undrade över hur det blir med servicen i periferin framöver. Simola var rätt hemlighetsfull då han svarade på det.

- I bästa fall kan det gå så att vissa delar av Raseborg som inte haft service tidigare kommer att få det. Vi har helt nya tankar kring hur man skulle kunna erbjuda service, kanske främst inom social- och hälsovården. Men det här ber vi att få återkomma till inom några veckor eftersom vi ska göra närmare utredningar. Det kan bli mycket nytt och positivt kring det här också, inte bara dåligt och negativt.

Kvällens mantra: Fullmäktige fattar besluten

Det var inte direkt fullt i bänkraderna på onsdag kväll men publiken uppgick ändå till ett knappt hundratal. Stadsdirektör Tom Simola hade inte förväntat sig mer.

Allt beror på fullmäktige.

- Det kom ungefär så många som jag förväntat mig. Det kommunala intresserar inte så väldigt mycket om det inte direkt berör en själv. Det allmänkommunala har inte en så stor plats i allmänhetens vardag och det behöver det inte ha heller.

Då besparingarna blir mer konkreta och exempelvis kan beröra skolstängingar kan det betyda att fler engagerar sig.

- Allt beror på fullmäktige, sade Simola vid ett par tillfällen under kvällen. Samma upprepade bildningsdirektör Robert Nyman.

Men de allra flesta politikerna lyste med sin frånvaro under onsdag kväll.

- De här tillfällena ordnas också för att politikerna ska kunna ta del av invånarnas åsikter innan man fattar beslut, sade Simola.

Det slutliga beslutet ska fattas i juni.

Mycket siffror presenterades på invånarmötet.
En del siffror presenterades, bland annat att Fixhuset kostar 52 000 euro per månad att hyra. Mycket siffror presenterades på invånarmötet. Bild: Yle/Tove Virta siffror,presentationer,invånaraktivitet,Raseborg,.västnyland

Har fullmäktige möte under en vecka då? undrade en man.

Simola sade att han räknade med att det ska ta en kväll.

Raseborg 2020

Allt från skolor och vård till förvaltning ska ses över då staden ska spara och effektivera.

Förändringsprocessen går under namnet Raseborg 2020.

Det första invånarmötet hölls 3.2.

Flera invånarmöten ordnas under våren. Då kommer mer konkreta planer för exempelvis hur skolor, dagvård och hälsovård kan förändras.

Bildningen och vården ska diskuteras på invånarkvällar i slutet av februari och i mars.

Ärendena behandlas sedan i nämnderna.

Fullmäktige ska den 6 juni fatta beslut om ett större paket som innefattar alla förändringar.

Raseborgs sjukhus och stadshuset granskas

I sin presentation av staden talade stadsdirektören naturligt nog främst om ekonomin. En stor post i Raseborg är specialsjukvården vilket betyder att också Raseborgs sjukhus ska granskas då staden ska spara.

- Vi måste komma åt den verksamheten om vi ska rädda Raseborgs ekonomi. Enbart med egna åtgärder kommer vi inte att klara av det, sade Simola.

Den fråga som engagerar många är var stadshuset ska finnas framöver och den diskuterades också en del under kvällen. Hyresavtalet för det nuvarande stadshuset, Fixhuset, går ut och frågan måste få en snabb lösning.

-Tanken är att göra långsiktiga beslut, att flytta hela tiden blir väldigt dyrt, påpekade Simola.

Redan i slutet av nästa vecka kommer mer information om de olika stadshusalternativen i samband med att styrelsens föredragningslista skickas ut.

Vi är inte överens om priset med ägaren.

Simola kommenterade kort några av de sex olika alternativ som nämnts. Ett av dem var att köpa Fixhuset där stadshuset finns idag, men det köpet verkar inte bli av.

- Vi är inte överens om priset med ägaren. Om ägaren har en uppfattning så tycker vi att värdet är ungefär hälften av det.

Ett annat alternativ är att flytta stadshuset till Ekåsen som planerat.

- Då det tidigare beslutet fattades om att förvaltningen skulle flytta till Ekåsen beräknades renoveringen kosta 1,4 miljoner euro. Men situationen har förändrats, säger Simola.

Nu beräknas renoveringen kosta 6 miljoner.

Huvudbyggnaden på Ekåsens psykiatriska sjukhus, ett gammalt stenhus.
Vad ska hända med Ekåsen? Huvudbyggnaden på Ekåsens psykiatriska sjukhus, ett gammalt stenhus. Bild: YLE / Börje Broberg huvudbyggnad,Ekenäs

- Varifrån togs de siffor som då gjordes upp, frågade en man.

Tjänstemännen och stadsdirektören tittade på varandra. Ingen verkade veta.

Ett tredje alternativ är att flytta förvaltningen till det cirka 5 500 kvadratmeter stora huset i Knipnäs.

- Knipnäs är ungefär en liknande byggnad som Ekåsen. Så många kvadratmetrar behöver vi inte, säger Simola.

Ett alternativ är också att bygga ett helt nytt hus men stadsdirektören ville inte ta ställning till något av alternativen i det här skedet.

- Om det skulle bli Ekåsen så skulle vi i all fall ha ett av Finlands finaste stadshus, sade Simola och publiken småskrattade.

Knipnäs-fastigheten.
Knipnäs-fastigheten i Ekenäs påminner om Ekåsen. Knipnäs-fastigheten. Bild: Yle/Malin Valtonen gammalt sjukhus,Ekenäs

Simola berättade mer om hur processen nu går till. Parallellt med stadshusfrågan görs en utredning över vilka användningsändamål Ekåsenområdet kan få.

- Samtidigt görs också en strategi upp för hur man ska göra med stadens övriga fastigheter.

Inte skulle jag säga att Raseborg är en kraftigt överbemannad stad.

Hela stadens förvaltning ska också omorgansieras och fördelas på fyra olika sektorer istället för fem.

- Den här staden behöver också föra mer diskussioner än tidigare mellan sektorerna, konstaterade stadsdirektören.

Ett förslag på Raseborgs nya förvaltning.
På invånarmötet visades ett förslag på ny förvaltning. Det ska ännu omarbetas. Ett förslag på Raseborgs nya förvaltning. Bild: Yle/Tove Virta förvaltning,Raseborg,.västnyland

Personalen inom förvaltningen ska också minska från 159 idag till 134 år 2020. Tanken är också att staden ska få en ny förvaltningsstadga så småningom.

Samtidigt som Simola lyfte upp hur dålig ekonomin är så sade han att mycket redan är gjort.

- Inte skulle jag säga att Raseborg är en kraftigt överbemannad stad. Men genom att skapa en lättare organisation så kan man göra förändringar så att personalen minskar.

Det sker nödvändigtvis inte genom uppsägningar. Han pekade istället på de stora årskullarna som just nu går i pension.

- Bara under det kommande året så är pensionsåldern inne för 70 personer i Raseborg, sade Tom Simola.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland