Hoppa till huvudinnehåll

Finlandssvenskarna begår färre brott

Brottsanmälningar
Arkivbild Brottsanmälningar Bild: Yle/Fia Doepel polisen raseborg,Västnyland,Ekenäs

Enligt undersökningar begår finlandssvenskarna färre brott än övriga finländare. Av de fall som Österbottens tingsrätt behandlar är 86 procent finskspråkiga, även om de svenskspråkiga är i majoritet i landskapet.

I landskapet Österbotten gjordes under 2014 drygt 9500 brottsanmälningar. Över hälften av dem gjordes i Vasa.

Ungefär dubbelt fler brottsanmälningar görs i de finskspråkiga kommunerna Laihela och Storkyro än i landskapets svenskspråkiga kommuner.

Vad det beror på finns inga vetenskapliga svar på, bara teorier.

- De svenskspråkiga begår färre brott än finskspråkiga, bekräftar planerare Petri Danielsson på institutet för kriminologi och rättspolitik.

Danielsson avser här andelen brott i relation till hur stor del av befolkningen de utgör.

Undersökningen även tagit fasta på våldsbrott, rån och egendomsbrott.

- Det här kan inte förklaras med befolkningens åldersstruktur eller socioekonomiska faktorer, eller regionalt, säger Petri Danielsson.

Bibelbältet en teori

Polischef Risto Lammi på Österbottens polisionrättning vågar sig inte på någon gissning kring orsakerna. Polisen har inte kännedom om saken.

Men även polisen har en känsla av att anmälningarna från svenskspråkiga kommunerna är färre. Förre biträdande polischefen Matts Kronqvist säger att han har funderat på saken, men utan att komma till något resultat.

- Jag har ingen förklaring. Alternativa förklaringar har varit "bibelbältet", den sociala kontrollen på små orter, mindre alkoholkonsumtion. Det är är en svår fråga, erkänner Matts Kronqvist.

Finlandssvenskarna tiger?

Planerare Hannu Niemi på institutet för Kriminologi och rättspolitik förklarar att de svenskspråkiga förekommer i små samhällen där kollektivet har betydelse.

Man känner varandra och har kontroll. Den negativa sidan är att man även tiger.

- Det förekommer familjevåld även inom svenskspårkiga familjer, men det kommer inte nödvändigtvis ut. Där kan förekomma dold kriminalitet, säger Hannu Niemi.

Alkohol + brott = sant

Alkoholkonsumtion hänger ihop med nästan alla fall av våldsbrott.

Österbottningarna dricker under sex liter alkohol per person och år. I finska södra Österbotten är konsuntionen ungefär sju liter per person. Där har också brottsligheten ökat under hela 2000-talet.

Alkoholkonsumtion är både en orsak och en följd av marginalisering. I Finland är det vanligare än i övriga delar av Norden att de som begår brott är arbetslösa och dricker alkohol.

Arbetslösheten är hälften lägre i de svenskspråkiga kommunerna än i finskspråkiga. Likaså är antalet brottsanmälningar hälften färre.

Byter till finska?

I Kaskö, där 70 procent av befolkningen är finskspråkig, är både arbetslösheten och brottsligheten stor i förhållande till befolkningsmängden.

Dan Frände, professor i rättsvetenskaper vid Helsingfors universitet, funderar om det att finskspråkiga förekommer i brottsstatistiken mer än svenskarna, kunde förklaras med att de svenskspråkiga byter till finska när de blir fast för brott.