Hoppa till huvudinnehåll

Kulloborna kan få en bybutik igen

Servicestationen och cafeet i Kullo kan bli bybutik
Servicestationen och caféet i Kullo kan bli bybutik. Servicestationen och cafeet i Kullo kan bli bybutik Bild: Yle/Sune Bergström bybutik

Efter att ha varit utan en egen matbutik i många år kan invånarna i Kullo i Borgå snart få en ny.

Enligt ansökan om bygglov till Borgå stad skulle matbutiken byggas i korsningen mellan Gamla Kullovägen och Helsingforsvägen i Kullo bycentrum. Tanken är att den ska betjäna byborna.

Just nu finns det en servicehall samt ett café med pizzeria på platsen.

Tidigare har där funnits en servicestation.

Kullo ska utvecklas

För två år sedan godkände fullmäktige programmet för bystrukturen i Borgå, där man bland annat drar riktlinjer för hur byarna ska utvecklas.

Enligt programmet är Kullo en serviceby som ska utvecklas. Jobbet med delgeneralplanen börjar i år.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar bygglovsansökan på sitt möte nästa vecka. Enligt förslaget finns det inga hinder att bevilja bygglov.

Projektet för inte med sig olägenheter för planläggningen och passar bra in i landskapet.

Först ska staden ändå utreda om det finns förorenad mark på platsen.