Hoppa till huvudinnehåll

Lekparker och stränder piffas upp i Raseborg

Gästbåtshamnen i Ekenäs
Det ska bland annat byggas flera båtplatser för segelbåtar i Norra hamnen. Gästbåtshamnen i Ekenäs Bild: Yle/Robin Lindberg ekenäs gästbåtshamn,Ekenäs

Raseborg satsar 38 000 euro på en ny tvättplats för mattor i Svartå, Lejonparken i Ekenäs ska piffas upp för 55 000 euro och badstranden i Knipnäs i Ekenäs ska få en ny pontonbrygga för 20 000 euro.

Bland annat de här projekten ingår i Raseborgs stads plan för hur årets budgetpengar ska användas under år 2016.

Samhällstekniska nämnden godkände planen på sitt senaste möte.

Allt som allt planerar Raseborg att använda 130 000 euro för att reparera och förnya parkanläggningar, lekparker och badstränder.

I planen ingår också en utomhusdusch för 7000 euro vid Knipans badstrand i Ekenäs.

Båtplatser vid Norra hamnen

Raseborg planerar också att sätta ut 50 000 euro på gäst- och småbåtshamnar under år 2016.

Staden börjar bland annat planera området framför Norra hamnen i Ekenäs där det ska byggas båtplatser, främst för segelbåtar.

Farledsdjupet från huvudfarleden till kajen i Norra hamnen ska sänkas från 4,6 meter till 4,3 meter.

En bottenplatta för sjösättningsrampen vid Norra hamnen kommer att sluka 11 000 euro.

Vid sjösättningsrampen i Jägarbacken i Ekenäs ska staden våren 2016 bygga en väntbrygga för 30 000 euro.


Artikelns uppgifter har rättats. Det sätts inte 80 000 euro, utan 50 000 euro på gäst- och småbåtshamnen.