Hoppa till huvudinnehåll

Nu stiger spänningen : Moody's ger sitt betyg om Finland i natt

Moody's logotyp utanför företagets kontor i New York sommaren 2011.
Moody's logotyp utanför företagets kontor i New York sommaren 2011. Bild: EPA/ANDREW GOMBERT moodys,Moody's Corporation,kreditvärderingar

I Finland inväntar man det amerikanska kreditvärdighetsinstitutet Moody's klassificering om Finlands möjligheter att betala sina lån. I dagens läge har Finland högsta betyg i Moody's klassificering, det vill säga vitsordet AAA.

Av euroländerna är det enbart Holland och Tyskland som förutom Finland hör till den allra bästa A-klassen. Finland har redan fått lämna toppositionen i Standard&Poors och Fitch-ratings klassificeringar. De här tre kreditvärdighetsinstitutens bedömningar följs av kreditgivarna världen över.

Finland - landet som betalar sina skulder

Det är förstås lite förbryllande att Finland fortfarande kan ha allra högsta betyg i Moody's skala över kreditvärdighet. Statsskulden överstiger 100 miljarder euro, budgetunderskottet är stort, exporten drar inte och Finland har en nolltillväxt för femte året i följd.

Å andra sidan har Finland åtminstone i ett historiskt perspektiv strålande meriter. Sloganen från femtiotalet - "landet som betalar sina skulder" - har fortfarande betydelse. Finland var det enda landet som fullt ut betalade sitt krigsskadestånd. Det tycks ha en viss betydelse än idag.

Kreditvärdigheten som slagträd i politiken

Just nu är bedömningen att det finns en klar risk för att Moody's nedgraderar Finlands kreditvärdighet. En annan fråga är om det nu har någon större betydelse

Bevarandet av högsta betyg i kreditratingen har ofta använts som slagträ i den politiska retoriken lite i stil med att om regeringen inte går in för det ena eller andra sparbeslutet så sjunker kreditvärdigheten och då skjuter räntekostnaderna i höjden. Alternativt kan retoriken fungera helt tvärtom - eftersom vi har den högsta kreditvärdigheten kan vi glatt låna några miljarder till.

Sänkt kreditvärdighet behöver inte leda till högre räntor.

Vanligtvis är bedömningen att en sänkt kreditvärdighet resulterar i högre räntekostnader. Just nu är det här sambandet ingalunda solklart eftersom tiderna är minst sagt exceptionella.

Det finns ett överutbud på pengar men det finns ett underutbud på förnuftiga placeringsobjekt. Marknadsräntorna på Finlands femåriga statsobligationer är just nu är negativa, eller 0,017 %.

I praktiken innebär det här att den som vill låna Finland pengar är beredd att betala Finland bara för att landet tar emot lånet. Ingen dålig affär precis.

"Kreditratingens betydelse ska inte överdrivas"

Henrik Palmén, lektor i finansiell ekonomi på Svenska Handelshögskolan, bedömer att sannolikheten för att Moody's sänker Finlands kreditvärdighet är rätt stor.

- I somras hamnade vi på observationslistan. Nu tror de flesta bedömare att Moody's sänker betyget med ett steg. Den här förändringen är ju väntad så den syns i prissättningen av räntorna. På kort sikt har en eventuell sänkning av kreditvärdigheten ingen större betydelse.

Enligt Palmén ska man inte överdriva betydelsen av kreditratingen.

- Jag tror inte på ett scenario där vår upplåning blir dyrare till följd av försvagad rating, däremot kommer nog räntenivån i allmänhet att gå upp. Om vi så småningom får bukt på våra strukturproblem är nog inte ratingen något större problem, vi har ju inte så mycket skulder.

Om vi inte lyckas med reformerna så kan det förstås gå illa på många olika sätt, men inte heller då kommer kreditvärderingen att vara vårt största problem. Det är viktigare att fästa uppmärksamhet vid reformerna, kreditratingen har inte någon större betydelse.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes