Hoppa till huvudinnehåll

Ingen vågar tala om vargen

Vargspår i snön.
De flesta väljer att tiga. Vargspår i snön. Bild: Yle/läsarbild vargspår

Att tala om vargjakt är känsligt. Bland jägarna väljer man helst att tiga och vid Finlands viltcentral säger man att det råder en rädsla att föra ämnet på tal.

Visa Eronen, jaktchef vid Finlands viltcentral i Nyland, menar att vargen är oerhört kontroversiell och troligtvis den art som väcker mest debatt i Finland.

- Den väcker starka positiva känslor hos vissa då den är ett slags symbol för naturskyddet på många håll, och väldigt negativa känslor hos andra, förklarar han.

Vargen är ett slags symbol för naturskyddet på många håll.

Eronen tror också att debatten ibland kan handla om motsättningar mellan landsbygden och staden.

- Det kan vara frågan om en känsla att man inte har möjligheten att påverka sin egen livsmiljö.

Eronen menar att det ofta är frågan om personer som bor väldigt långt ifrån vargreviren som kan ha de starkaste åsikterna i frågan.

Debatten inflammeras på sociala medier

Eronen säger att diskussionen mellan de olika parterna inte är fullt så aggressiv som den har varit förut.

- Debatten i medier har varit väldigt saklig så på så sätt har utvcklingen gått åt rätt håll, säger han.

Däremot har sociala medier blivit ett forum för ett betydligt hårdare debattklimat.

Jag har märkt att det finns en rädsla bland jägarna att uttala sig.

- Jag har märkt att det finns en rädsla bland jägarna att uttala sig. Jag tror att det beror på hur debatten ser ut på nätet, många är rädda för negativ publicitet och hot, förklarar Eronen.

Bild på jaktvapen.
Flera jägare är rädda att uttala sig om vargjakt. Bild på jaktvapen. Bild: Yle jakt

Bo-Krister Lindholm, styrelsemedlem i Finlands jägarförbunds distrikt i Nyland och ordförande för distriktets viltvårdskommitté, menar att jägarna gör klokt i att inte tala om vargjakten.

- Andra ärenden diskuterar jag gärna men gällande det här så har vi beslutat att experter som Visa Eronen får föra vår talan, det är bäst så, säger Lindholm.

En öppen debatt efterlyses

Ursula Immonen, verksamhetsledare vid Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund, säger att hon inte har hört talas om att det förekommit hot mot jägare.

- Det är klart att det kan inträffa bland enskilda personer, men jag ser det som högst osannolikt att någon som representerar förbundet skulle ha uttryckt någon form av hot, det har jag aldrig hört talas om, säger hon.

Immonen säger ändå att hon precis som Eronen märkt att vargjakt är ett väldigt laddat ämne.

Det vore väldigt bra ifall man kunde få igång en diskussion med jägarna.

Förbundet har tidigare tagit initiativ till en diskussion då de arrangerade ett informationsmöte om lodjuret där även representanter för jakt var på plats. Hon efterlyser nu en dylik debatt gällande vargjakten.

- Vi förstår att jakt är en del av Finlands kultur, men när det är frågan om stora rovdjur så har vi inte varit av helt samma åsikt gällande vad som är stamvård så det vore väldigt bra ifall man kunde få igång en diskussion med jägarna.

Varg på vintern.
Vargen väcker många och starka känslor. Varg på vintern. Bild: YLE rovdjur

Såväl Eronen som Immonen efterlyser en öppnare diskussion mellan de olika lägren.

- Det är viktigt att man kan hålla sig till fakta och se hur man kan hitta lösningar och samarbeta mellan grupper som är av olika åsikter, säger Eronen.

Immonen är inne på samma linje.

- Det skulle vara viktigt att ha forskare som uttalar sig vid dehär mötena också, men tyvärr har vi haft erfarenheter av personer som vägrar tro på forskningsresultaten, menar hon.

Diskussioner på andra håll i Finland

Immonen önskar att Finlands viltcentral skulle bjuda in Finlands naturskyddsförbund till olika diskussionsmöten.

Eronen säger att man funderat över den lösningen inom Finlands viltcentral och att den har tagits i bruk på andra håll i Finland.

- Man har bildat samarbetsgrupper där olika intressegrupper är representerade och där man tillsammans debatterar och planerar kring vargförvaltningen. Vi hoppas att det ska förverkligas i Raseborg-Saloreviret, säger han.