Hoppa till huvudinnehåll

Adlercreutz: Regionalt språkexperiment dålig idé i Kyrkslätt

Anders Adlercreutz
SFP i Kyrkslätt är eniga i motståndet mot språkexperiment, men frågan splittrar övriga partier i fullmäktige. Anders Adlercreutz Bild: Yle/Mattias Fagerholm anders adlercreutz

Sannfinländarnas förslag att göra svenskan frivillig i Kyrkslättskolor möter som väntat motstånd inom SFP. Inom de andra partierna är åsikterna delade.

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp i Kyrkslätt har gjort en motion om att skolelever i Kyrkslätt fritt ska få välja sitt andra språk. Motionen grundar sig på regeringens förslag om regionala språkexperiment som riksdagen ska behandla i år.

En rundringning till fullmäktigeledamöter i Kyrkslätt visar att SFP motsätter sig motionen, medan de andra partierna är splittrade gällande språkexperimentet.

SFP motsätter sig motionen

De SFP-ledamöter Yle Huvudstadsregionen ringt upp är eniga: De motsätter sig Sannfinländarnas motion.

- De här regionala försöken var ursprungligen tänkta för östra Finland och motiverades med behovet att läsa ryska i de trakterna. Vi tyckte inte att det var ett gott försök i den situationen heller. Det är ett ännu sämre försök när man tycker att man inte ska lära sig det andra inhemska i en region som ändå är markant tvåspråkig, säger Anders Adlercreutz (SFP).

Ulf Kjerin (SFP) berättar att motionen behandlats kort inom partiets fullmäktigegrupp. SFP har inte gruppdisciplin men Kjerin är ändå övertygad om att SFP-ledamöterna inte kan godkänna motionen.

- Vi förstår inte grunderna i motionen. Dels talar man om mera språkkunskaper, dels har man för avsikt att begränsa undervisningen i svenska. Den här valfriheten gäller då också svenskspråkiga elever och finska språket. Vi tycker det är viktigt att man garanterar att alla Kyrkslättbarn lär sig bra finska, säger Ulf Kjerin (SFP) som är ordförande för kommunfullmäktige.

Samlingspartiets Raija Vahasalo vill bevara skolsvenskan

Motionen är undertecknad av 14 fullmäktigeledamöter, fem av dem från Samlingspartiet. I kommunfullmäktige har Samlingspartiet 16 ledamöter och är därmed det största partiet i Kyrkslätt fullmäktige.

- Åsikterna följer inte nödvändigt enligt partigränserna, jag tror att det inom varje parti finns åsikter för och emot. Det kan gå mera enligt person än parti, konstaterar Samlingspartiets Raija Vahasalo.

Vahasalo basar för kulturitskottet
Raija Vahasalo (Saml.) Vahasalo basar för kulturitskottet Bild: Yle kulturutskottet

Motionen har ännu inte diskuterats inom Samlingspartiets fullmäktigegrupp. Raija Vahasalo tycker själv att skolsvenskan ska bevaras.

- Vi har två officiella språk i Finland så man måste se till att det finns kunskaper i båda språken. Att svenskan läses i skolan är ett sätt att garantera att man lär sig det. Också om svenskan blir bortglömd emellanåt så är det enklare att lära sig språket senare än om man måste börja helt från början, säger Vahasalo.

- Men det är ändå viktigt att vi inte får minska på annan språkundervisning. Vi behöver kunna många olika språk i Finland, säger Vahasalo.

Ledamöter från SDP och De gröna har undertecknat Sannfinländarnas motion

Av de 14 fullmäktigeledamöter som undertecknat motionen är tre Socialdemokrater och två från De gröna.

Eftersom Sannfinländarnas motion inte behandlas på måndagens fullmäktigemöte, har partierna inte haft officiella diskussioner om motionen ännu.

De grönas fullmäktigegrupp är splittrad i frågan, berättar gruppordförande Marjokaisa Piironen.

- Jag vet att vi har olika åsikter. Några är emot motionen, och några är för, säger Piironen (Gröna.)

Jag var tvungen att läsa svenska i skolan, och tyckte då inte om svenskan. Men efter ett sommarjobb i Sverige tycker jag om svenskan.― Marjokaisa Piironen, De gröna

Själv tycker De grönas Marjokaisa Piironen att motionen är bra. Hon tror att studiemotivationen kan vara bättre om det inte finns ett tvång att läsa svenska.

- Jag var tvungen att läsa svenska i skolan, och tyckte då inte om svenskan. Men efter ett sommarjobb i Sverige tycker jag om svenskan, säger Marjokaisa Piironen på god svenska.

Socialdemokraterna är det tredje största partiet i Kyrkslätt kommunfullmäktige med sina åtta ledamöter. Gruppordförande Tero Suominen berättar att socialdemokraterna i Kyrkslätt inte har diskuterat saken, han har inte själv heller ännu bekantat sig med motionen.

Centerns Antti Salonen ser svenskan som ett viktigt språk i Kyrkslätt

Centern har tre ledamöter i Kyrkslätt kommunfullmäktige. Partiets ledamöter har inte undertecknat Sannfinländarnas motion. Inte heller Centern har hunnit bilda sig en enad åsikt i frågan.

- Det ska finnas ett större utbud och var och en ska delvis själv få välja vilka språk de läser. Men eftersom Finland enligt lagen är tvåspråkigt så tycker jag det är bra att man i skolan läser båda språken, säger Antti Salonen (C).

Salonen berättar att han själv växt upp i Mellersta Finland och som ung tyckte svenskan var ett tvång. Men efter att han flyttat till Kyrkslätt har han märkt att språket behövs.

- Det skulle inte göra en illa att lära sig svenska här. Svenska språket har en historisk bakgrund och en betydelse i Kyrkslätt, och här finns det möjlighet att tala svenska, säger Salonen.

Läs mera:

Sannfinländare vill slopa den obligatoriska skolsvenskan i Kyrkslätt

En motion om att göra ett försök med att utvidga språkvalsmöjligheterna i Kyrkslätts skolor har lämnats in och gått vidare till beredning.

Läs också