Hoppa till huvudinnehåll

"Det finns inte längre någon subjektiv rätt till arbete"

Banderoll med texten Tyhmä yliopisto
Fram till slutet av 2017 gör Helsingfors universitet sig av med 980 anställda. 570 personer kommer att sägas upp, av dem hör 75 till undervisnings- och forskningspersonalen.Bilden är från ljusdemonstrationen i slutet av januari. Banderoll med texten Tyhmä yliopisto Bild: Yle/ Catariina Salo tyhmä yliopisto,Helsingfors universitet

Den akademiska arbetslösheten har fördubblats i huvudstadsregionen under de fem senaste åren. Universitetens massuppsägningar kommer att göra statistiken ännu dystrare. De akademiskt utbildade är ofta rådlösa när det gäller att hitta nya jobb, säger expert.

Den akademiska arbetslösheten har stigit markant i huvudstadsregionen under de fem senaste åren. I Esbo är stegringen störst, hela 114,7 procent.

Antalet akademiskt utbildade arbetslösa fortsätter att stiga, men takten har mattats av lite.

Vi måste inse att det inte längre finns någon subjektiv rätt till arbete.― Ida Mielityinen, Akava

Visst kommer det att synas en liten uppgång i statistiken när då Helsingfors universitet och Aaltouniversitetet säger upp, men framför allt ser man här ett viktigt samhälleligt fenomen, menar Ida Mielityinen, sakkunnig vid de högutbildades fackförbund Akava.

- Det här visar att det inte längre finns några trygga arbetsplatser. Vi lever i en värld där också akademiskt utbildade måste förbereda sig på att byta jobb många gånger under sin karriär. Vi måste inse att det inte längre finns någon subjektiv rätt till arbete.

Tänk hela tiden på följande karriärssteg

Enligt Ida Mielityinen kräver dagens värld att man hela tiden uppdaterar sina kunskaper och funderar på följande karriärsteg. På den punkten måste såväl arbetstagare som arbetsgivare bättra sig.

Akademiker är en grupp arbetssökande som ofta har stor kunskap. Samtidigt är rådlösheten stor. Många har inte ens ett uppdaterat cv.― Ida Mielityinen, Akava

- Arbetsgivaren har en skyldighet att tänka också på arbetstagarens framtida karriärmöjligheter och ge chanser att förkovra kunskaperna.

Hjälplösa akademiker

Enligt Mielityinen har vi stödande strukturer fram tills att man blir utexaminerad från en högskola, men sedan tar de slut. Det vore viktigt att alla hade möjlighet till karriärhandledning.

- Akademiker är en grupp arbetssökande som ofta har stor kunskap. Samtidigt är rådlösheten stor. Många har inte ens ett uppdaterat cv.

Enligt Ida Mielityinen krävs det ett målmedvetet arbete i vardagen för att hålla sig ajour på arbetsmarknaden.

- I dag mäter vi det mesta vi gör. Vi har applikationer för hur långt vi springer och hur många kalorier vi äter. Men ingenting mäter vår kunskap, hur mycket har jag lärt mig den här veckan?

Bra trend att byta jobb

Martta Lindström är högutbildad akademiker i 30-årsåldern och anställd vid Helsingfors universitet, där personalen går i osäker väntan. Lindström säger att hon funderar mycket på hur hon kan utveckla sitt kunnande.

Vi har applikationer för hur långt vi springer och hur många kalorier vi äter. Men ingenting mäter vår kunskap, hur mycket har jag lärt mig den här veckan?― Ida Mielityinen, Akava

- Det är en rolig poäng, varför mäter vi inte vårt kunnande? Det är bara det gammalmodiga cv:t som gäller. Samtidigt har samhället blivit annorlunda och det är en naturlig trend att man inte längre jobbar trettio år på samma ställe. Det tycker jag är en bra trend.

Martta Lindström jobbar vid Helsingfors universitet som står inför massuppsägningar.
Martta Lindström är orolig över att allt färre vågar bilda familj och köpa bostad och att allt fler flyr utomlands. Martta Lindström jobbar vid Helsingfors universitet som står inför massuppsägningar. Bild: Yle/Johanna Minkkinen martta lindström,Helsingfors universitet

För Lindström var det självklart att välja en akademisk bana och att det blev just Helsingfors universitet hon valde att studera vid var också ganska klart. De stora uppsägningarna i universitetsvärlden känns tråkiga.

- Ur personlig synvinkel är det ju tråkigt. Man har satsat mycket på sin utbildning. När vi började studera sades det att när de stora årskullarna går i pension finns det jobb åt er, men så blev det ju inte.

Finns det risker i den här trenden?

- Absolut. Jag är född i mitten av 1980-talet. Om det hela tiden känns att livet är osäkert skjuter man upp saker som är naturliga att göra i livet, som att bilda familj och köpa bostad eller över huvud taget satsa på sitt eget liv.

När vi började studera sades det att när de stora årskullarna går i pension finns det jobb åt er, men så blev det ju inte.― Martta Lindström, anställd vid HU

Ser du en risk för att allt fler flyttar utomlands?

- Absolut. Det ser man redan nu. Speciellt många unga forskare och doktorander ser ingen framtid här på grund av de kraftiga nedskärningarna. Vi är också en mer internationell generation som är vana att fara utomlands, men risken finns att vi inte kommer tillbaka.

Speciellt många unga forskare och doktorander ser ingen framtid här på grund av de kraftiga nedskärningarna.― Martta Lindström, anställd vid HU

Att universiteten drabbas hårt av nedskärningar påverkar också dem som ska övertyga ungdomar om att satsa på en akademisk examen.

- Det är helt klart att det syns i studentrekryteringen mycket snabbt. Vi måste fundera noga på hur vi motiverar de akademiska utbildningar som inte direkt leder till en yrkesutbildning, som till exempel läkarutbildningen.

Hur tror du uppsägningarna påverkar uni som brand?

- Det är svårt att säga nu när vi är mitt i processen. Men det är nog möjligt att de påverkar negativt. Det är jättesorgligt i och med att Helsingfors universitet är Finlands bästa universitet på alla mätare. Det skär lite i hjärtat att se hur vårt universitet drabbas.

Det syns i studentrekryteringen. Vi måste fundera noga på hur vi motiverar de akademiska utbildningar som inte direkt leder till en yrkesutbildning.― Martta Lindström, anställd vid HU

Akademiskt utbildade arbetslösa i huvudstadsregionen

Esbo: 2256. Ökning från 2014: 12,1 %. Ökning från 2010: 114,7 %.

Grankulla: 93. Ökning från 2014: 0 %. Ökning från 2010: 111,4 %.

Helsingfors: 5816. Ökning från 2014: 11,4 %. Ökning från 2010: 91,8 %.

Kyrkslätt: 195. Ökning från 2014: 12,1 %. Ökning från 2010: 99,0 %.

Vanda: 916. Ökning från 2014: 11,1 %. Ökning från 2010: 96,7 %.

Andelen akademiskt utbildade bland alla arbetslösa i huvudstadsregionen: 12,7 %.

Läs också