Hoppa till huvudinnehåll

Donation till fisktrappor i Svartån

Ett bildmontage som visar hur fisktrappan i Svartån i Billnäs kan se ut. Stor betongkonstruktion mitt i forsen. På stranden gamla rödtegelbyggnader.
Så här kan fisktrappan i Billnäs se ut. Bildmontage. Ett bildmontage som visar hur fisktrappan i Svartån i Billnäs kan se ut. Stor betongkonstruktion mitt i forsen. På stranden gamla rödtegelbyggnader. Bild: Västra Nylands vatten och miljö r.f. svartån,Raseborg,fiske,fisktrappa,lax,fiskvägar,Pojo, Raseborg

Pappersfabriken Sappi i Lojo donerar 10 000 euro för att laxfiskarna ska återvända till Svartån. Nu hoppas projektgruppen på flera donationer från lokala aktörer.

Sappi finns i Gerknäs vid Lojo sjö och vill med sitt bidrag visa att fabriken värnar om vattendraget.

- Vi hoppas att flera lokala aktörer kommer med och stöder det här projektet, säger Piia Nordström som är ansvarig gatuchef vid Raseborgs stad.

Vattenlovet är ansökt

Projektet att bygga fisktrappor vid de fyra kraftverken i Svartån börjar nu komma i gång på allvar.

I det här skedet har ansökningarna om vattenlov för fisktrapporna i Åminnefors och Billnäs skickats till regionförvaltningsverket.

Svartån i Åminnefors
Åminnefors Svartån i Åminnefors Bild: YLE/ Helena Rosenblad åminnefors,Raseborg

Projektgruppen hoppas att tillstånden ges redan det här året. Bygget startar tidigast år 2018, tror Piia Nordström.

Fyra fiskvägar behövs

Fisktrapporna byggs så att lax och öring kan ta sig förbi de fyra kraftverken i Svartån. Fiskarna behövs för att den utrotningshotade flodpärlmusslan ska kunna fortplanta sig.

Totalt ska det byggas fyra fiskvägar i Svartån. Planeringen kring fiskvägarna i Åkerfors och Svartåforsen fortsätter i februari.

Naturlig fors kan byggas

Just nu utreder man möjligheterna att bygga en naturlig fiskväg vid Åkerfors eftersom det inte finns någon fors i Svartån. Laxen behöver forsande vatten för att leka och det är också en naturlig livsmiljö för flodpärlmusslan.

För tillfället samlas flodpärlmusslans larver in för att transporteras till Norge. Där kommer de att få växa till sig i några år för att sedan planteras ut i Svartån igen.

I december blev det klart att EU donerar 1,3 miljoner euro för att restaurera Svartån. Det är ungefär 60 procent av hela projektets budget.

I Svartåprojektet deltar Västra Nylands vatten och miljö, Raseborgs stad, Lojo stad, Koskienergia Oy och Jyväskylä universitet.