Hoppa till huvudinnehåll

Ministeriets planer oroar skärgårdsbor: "Vi blir försökskaniner!"

Förbindelsebåten Eivor.
Förbindelsebåten Eivor. Bild: Yle/Nora Engström utörutten

Omkring hundra skärgårdsbor hade kommit till stadshuset i Pargas för att höra om Kommunikationsministeriets planer, men fick åka hem utan att ha blivit värst mycket klokare gällande skärgårdstrafikens framtid.

Skärgårdsseminariets sakinnehåll utarmades rejält då det visade sig att ministeriet inte kommit så långt i sitt arbete med frågan som det var tänkt, och det lämnade många i publiken besvikna.

Varför berättar ni inte något om förslagen, det är därför vi kommit hit, frågar en i publiken. Eeva Linkama, trafikråd vid kommunikationsministeriet, beklagar att hon inte hade så mycket nytt att berätta som man låtit förstå inför seminariet och säger att hon är medveten om att publiken hade hoppats på klarare besked om vad som är på gång.

Som svar på frågan från personen i publiken säger Linkama att ministeriet inte har något att dölja, att det inte finns några hemliga beslut. När ministeriet kan komma med mera information om framtidsplanerna är oklart.

- Jag hoppas det blir så fort som möjligt men det är svårt att säga när. Vi hade ju hoppats på att beslutet gällande projektet skulle ha varit klart redan i dag men det var det inte, säger Linkama.

Vid Kommunikationsministeriet jobbar man med att förnya skärgårdstrafiken. Tanken är att aktörer på den privata marknaden ska ha hand om en del av skärgårdstrafiken. För att främja marknadsenlig trafik har bland annat avgifter för förbindelsebåtresor föreslagits. Samtidigt ska också digitaliseringen av tjänster utvecklas.

Bild: Yle/Johanna Ventus färja houtskär

"Folk i skärgården blir försökskaniner"

Trots Linkamas försäkran om att skärgårdsbornas åsikter beaktas hördes många kritiska röster under seminariet på måndag. Pirjo Hoffström är företagare inom turismen och bosatt på Vänö i Kimitoöns skärgård. Hoffström för fram en kritik som flera andra i publiken tycktes hålla med om.

- Jag har känslan av att det hela planerats i Helsingfors och att man inte riktigt känner till omständigheterna i skärgården. Ganska fantasifulla känns vissa saker nog, säger Hoffström.

- Folk i yttre skärgården, som lever i sårbara förhållanden, blir försökskaniner. Medan försöket pågår kan man mista möjligheten att idka sin näring. Transporterna kan bli så kostsamma att man till exempel inte mera kan ha får, man måste sluta och det inverkar på allt. Man blir tvungen att flytta bort eller så kan man inte ha djur mera, och då lider också miljön, och till slut också turismen. Det är många saker som kan inverka på varandra så jag är lite orolig, säger Hoffström.

Hoffström hoppas på att man inte går in för att prova på någonting utan att grundligt fundera på konsekvenserna. Att man vill satsa på en digitalisering tycker Hoffman är positivt.

- Det betyder ju att vi måste få bättre datakontakter. Kanske det för med sig att man kan utveckla nya näringar i skärgården, hoppas det medför nya möjligheter.

m/s Viken
Arkivbild. m/s Viken Bild: Yle/ Nora Engström m/s viken

Wilhelm Henriksson från Högsar i Nagu hade hoppats på mera konkreta besked från myndighetshåll beträffande framtiden.

- Inget konkret kom fram, de är ju bara önskemål och förhoppningar. Tjänstemännen kommer ut och håller ett vackert tal för att lugna befolkningen men något mer blir det ju inte så där direkt i alla fall.

Var det någonting du tyckte lät bra då?

- Nå där var mycket vackra ord, inte kan vi säga annat, säger Henriksson.

Henriksson vill att man inte ska blanda ihop digitaliseringen och transporten.

- Det är två skilda saker, man kan inte sköta transporter med digitalisering, säger Henriksson.

Monica Aaltonen från Aspö riktar kritik mot att publiken inte fick höra mera om vad planerna går ut på i praktiken.

- Vi alla från skärgården hade önskat att man kunde diskutera det hela innan besluten görs. Sedan behöver vi inte diskutera det mera när besluten är gjorda. Vi är oroliga för att förbindelsebåttrafiken eller den tunga båttrafiken minskar. Det är en livsnerv för skärgården, säger Aaltonen.

Aaltonen hoppas på att politiker och tjänstemän ska ta till sig skärgårdsbornas åsikter gällande utvecklande av trafiken.

- Det verkade som om en del är mottagliga för att höra vad skärgårdsborna säger, men man är nog misstänksam att det ändå blir så att de saker vi sagt har inte någon betydelse. Men vi ska hoppas, säger Aaltonen.

Också Riitta Ekengren från Berghamn i Nagu önskar att skärgårdsbornas åsikter beaktas i planeringen.

- Jag tycker det är bra att man försöker hitta nya idéer, men jag tycker att man borde lyssna mer på dem som bor i skärgården och vad som är viktigt för dem, säger Ekengren.

Bild: Yle/Linus Hoffman nordep

Kenneth Jansson från Berghamn är företagare inom byggbranschen. Han är orolig för vad som ska hända med den tunga transporten i skärgården.

- Det är nog en livsnerv och många företagare är beroende av den. Till exempel oljetransporter kan man inte sätta på förbindelsebåtar för det är farliga varor. Om de tunga transporterna tas bort, hur ska då till exempel sommargästerna på Nötö få sitt bränsle, undrar Jansson.

Diskussionen fortsätter

Enligt Linkama kommer kommunikationen med skärgårdsborna att fortsätta under projektets gång.

- Hela det här försöket går ut på att vi kontinuerligt diskuterar med varandra. Vi hoppas att mera ansvar än hittills förs över till kommuner, landskapet, skärgårdsborna och turistföretagare. Det är ju de som vet bäst vad de behöver nu och i framtiden.

Några flera diskussionsmöten finns inte inbokade för tillfället, men ministeriet ska hålla de som berörs underrättade och fundera på olika plattformer där saken kan diskuteras, säger Linkama.

- Vi måste tänka efter hur diskussionen ska föras under projektets gång. Det är ett långt projekt, det tar flera år. Vi kan inte bara ha sådana här stora tillställningar, vi måste hitta på något modernt, säger Linkama om den fortsättningen för diskussionen kring skärgårdstrafiken.

Under kvällen var det flera som uttryckte åsikter om att man på ministeriet inte har tillräckligt bra insikt i skärgårdens förutsättningar för att kunna fatta beslut och man upplever att hela projektet är för Helsingforsstyrt, vad tänker du om det?

- Vi har ju inte fattat några beslut. Vi kommer att fatta besluten tillsammans med skärgårdsborna. Det kan ju hända att det stör att ministeriet finns i Helsingfors, men det kan man inte undvika, säger Linkama.

Eva Linkama
Eeva Linkama. Eva Linkama Bild: Yle/Lotta Sundström eeva linkama

En av kungstankarna bland Kommunikationsministeriets planer för skärgårdstrafiken är att en större andel än tidigare skulle skötas av privata företag.

- Det kanske finns lite antingen eller-tänkande här. Vi i ministeriet ser det som både och. Ett system som funkar bra kan innehålla olika delar. Det kan vara förbindelsebåtar som finns i dag som kompletteras med marknadsmässig service där det är lönsamt. Inte har vi räknat med att hela skärgårdens transportsystem skulle fungera marknadsmässigt. Det blir både och, en blandning, säger Linkama.

- Någon nämnde i diskussionen att man kanske kunde använda sin egen båt till att transportera turister och ta lite betalt för det. Det kommer vi också att titta på, hur det skulle gå, så det blir en blandning av olika typ av service.

Nästa steg är enligt Linkama ett beslut om att projektet kan sättas i gång och att planeringen av de praktiska arrangemangen kan påbörjas. Följande år kommer att gå ut på att föra diskussioner med skärgårdsbor och marknadens aktörer.

- Senare kommer kanske något konkret att hända, men nu börjar diskussionerna, säger Linkama.