Hoppa till huvudinnehåll

Lojo satsar på sysselsättning av arbetslösa

Arbets- och näringsbyrå i Helsingfors.
50 personer per år ska få jobb. Arbets- och näringsbyrå i Helsingfors. Bild: Lehtikuva arbetslös

Lojo stad ger nästan 40 000 euro i understöd till ett nytt västnyländskt sysselsättningsprojekt.

Lojo hoppas på det sättet spara drygt 170 000 euro per år av de pengar som betalas till långtidsarbetslösa invånare.

Hittills största satsningen

Det är föreningen Apuomena som leder projektet "Taidolla töihin", på svenska ungefär "Kunnig får jobb". Apuomena har i närmare 20 år jobbat med olika sysselsättningsprojekt, men det här treåriga projektet är det största hittills för föreningen.

Föreningen har beviljats nästan 190 000 euro i understöd av Nylands TE-central. De pengarna räcker till löner åt fem personer och till en del kostnader. Men det fattas ungefär 40 000 euro till bland hyra och möbler för ett nytt kontor. De pengarna skjuter alltså Lojo stad till med.

Föreningen är baserad i Lojo, men verksamhetsområdet för projektet omfattar Lojo, Vichtis, Högfors, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö.

50 ska årligen få jobb

Just nu rekryterar man personal inom projektet och man vill ha personal som också klarar av att tala svenska.

Målet är att 50 personer per år får jobb och 60 personer får delta i arbetsplatspraktik.

Det är långtidsarbetslösa och de som har fått arbetsmarknadsunderstöd i över 300 dagar som är målgrupp för projektet.

Kommunerna måste numera betala så kallade straffavgifter för de här personerna. Avgiften innebär att man deltar i kostnaderna för arbetsmarknadsstödet.

Ifjol betalade Lojo straffavgifter för totalt 3,4 miljoner euro.

Nytt beslut om ett år

Lojo stadsstyrelse beslutade också att man tar ställning till ytterligare finansiering för projektet om ett år då man ser hur det har kommit igång. Ifall projektet är mycket aktivt i de övriga kommunerna som är med kanske man också ber dem delta i finansieringen.

I det här skedet ville staden ändå försäkra sig om att projektet verkligen blir av.