Hoppa till huvudinnehåll

Mathantverkare efterlyses

Julia Scheinin
Julia Scheinin koordinerar mathantverk i Åboland Julia Scheinin Bild: yle/Maud Stolpe julia scheinin

Småskalig livsmedelsförädling kan ge upphov till nya småföretag. Det är ett av målen för den mathantverksutbildning som börjar i mars i Svenskfinland.

Mathantverk passar speciellt bra här i Åboland där odlingsarealerna inte är speciellt stora men råvarorna bra. Det säger Julia Scheinin som är projektets kontaktperson i Åboland.

Som mathantverkare kan man bli egen företagare eller skaffa sig en välkommen biinkomst.

Småskalig livsmedelsförädling

Konceptet till mathantverket kommer från Sverige och det handlar om småskalig förädling av livsmedel och man ska kunna göra det här av lokala råvaror på den egna gården.

Produkterna ska kännetecknas av bra smak och vara högklassiga.

Orsaken till att mathantverk är ett bra alternativ till exempel i Åboland är att här finns inte speciellt stora odlingsarealer, men nog fina råvaror.

Ännu finns inte tillräckligt många produkter ute på marknaden, trots att efterfrågan på närmatsprodukter är stor.

I glesbygden passar dessutom en småskalighet som ändå kan bli lönsam, plus att mathantverket kan fungera som bisyssla.

En ny yrkeskår utbildas

I mars börjar en ny utbildning för mathantverkare i Åboland, Österbotten och Åland. Den arrangeras av Novia i Raseborg och i Åboland är Julia Scheinin vid Skärgårdshavets biosfärområde den som håller i trådarna.

Utbildningen räcker ett och ett halvt år och har nu fler inriktningar än det pilotprojekt som ordnades för några år sedan.

Totalt handlar det om sex inriktningar man kan specialisera sig på. De är kött, fisk, mjölk, spannmål, frukt & bär och grönsaker & svamp.

Utbildningen är dels teoretisk där man lär sig allt från mikrobiologi och hygien, till lagstiftning och marknadsföring. Den delen av utbildningen är närstudier som kan följas med på internet där utbildaren sitter någon annanstans i Svenskfinland.

Den praktiska utbildningen hålls sedan i något kök och då är det händerna i grytan som gäller. Sådana sammankomster ordnas främst under ett antal veckoslut.

Julia Scheinin säger att man börjar specialisera sig direkt på något livsmedel, men man kan också ha flera inriktningar, vilket förstås ger lite mera jobb.

Anmälningstiden till kursen pågår under februari och i Åboland finns ännu platser kvar. Hela utbildningen räcker ungefär ett och ett halvt år.

Utbildningen kostar 600 euro och för det priset får man de bästa lärarna både från Sverige och frånTyskland.

Inom ramen för det här projektet ska det också ordnas mathantverksdagar som en större allmänhet kan ta del av.

Dessutom kommer man att ordna olika kortkurser och tävlingar. Till exempel i oktober hålls öppna finska mästerskap där folk från övriga Norden också får delta.

Pilotprojektet föll väl ut

För några år sedan hölls den första mathantverkskursen i Åboland och Julia Scheinin säger att det var ett lyckat projekt.

I den utbildningen började 25 personer och av dem hängde 16 med till slutet av utbildningen.

Via den fick vi flera nya företag till exempel i form av närbodar och de närbodar som redan fanns fick ett ordentligt lyft.

Det projektet fick bra synlighet och har lett till att många nu allt oftare frågar efter lokalt producerat mathantverk.

Intresserade kan kontakta Julia Scheinin på tfn 040 3562 655 eller via julia.scheinin(at)pargas.fi

Mera information om utbildningen hittar man på ttps://www.novia.fi/kustensmat

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland