Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska frontmuseet i Lappvik renoveras

Interiör från frontmuseet i Lappvik i Hangö.
Frontmuseet i Lappvik är i behov av en omfattande renovering. Interiör från frontmuseet i Lappvik i Hangö. Bild: Yle/Tove Virta frontmuseet

Frontmuseet i Lappvik ska genomgå en renovering så att det kan öppnas år 2017 då Finland firar 100 år av självständighet. Det säger Bengt Lundström som är nyvald ordförande för Krigshistoriska föreningen i Västnyland.

Krigshistoriska föreningen i Västnyland har tagit över frontmuseet efter föreningen Karis krigsveteraner.

- Vi har studerat byggnationerna där och kunnat konstatera att de går att reparera. Också bunkrarna som finns där är i någorlunda skick.

Bengt Lundström, ordförande för Krigshistoriska föreningen i Västnyland.
Bengt Lundström är ordförande för Krigshistoriska föreningen i Västnyland. Bengt Lundström, ordförande för Krigshistoriska föreningen i Västnyland. Bild: Yle/ Christoffer Westerlund krigshistoriska föreningen i västnyland,Hangö,Västnyland,Raseborg,Ekenäs,krigshistoria

Föreningen kommer möjligen att bygga någon tillbyggnad och skaffa tvättrum och toaletter som nu saknas, säger Bengt Lundström.

- Området måste städas upp ordentligt och sedan måste vi alltså sanera både innanför och utanför.

Under ett föreningsmöte 8.2 deltog omkring 60 personer. Bengt Lundström valdes till föreningens första ordförande.

Budget och verksamhetsplan

Föreningens nyvalda styrelse kommer att samlas till sitt konstituerande möte 14.3.

- Då ska vi slå fast en budget och en verksamhetsplan. Bland det första vi kommer att göra är att börja sanera frontmuseet, säger Bengt Lundström.

Han säger att stämningen på mötet var väldigt positiv.

- Tongångarna var sådana att det finns ett brett samhälleligt intresse för den här verksamheten.

Yngre och äldre deltagare

På mötet deltog några krigsveteraner men också yngre människor. Bengt Lundström tycker inte att det är konstigt att frontmuseet engagerar folk.

- Museet har varit känt som ett attraktivt turistmål både för ungdomar och äldre. Till exempel skolklasser har besökt frontmuseet.

- Under de senaste åren har museet tyvärr förfallit och det har gjort att människor inte har kunnat besöka det.

Finansieringen måste lösas

En av de stora frågorna är hur renoveringen ska finansieras, säger Bengt Lundström.

- Jag tror att vi måste vända på alla stenar och tänka både innanför och utanför boxen för att skaffa pengar.

Frontmuseum
Det nyrenoverade frontmuseet i Lappvik ska öppna 2017. Frontmuseum Bild: Yle/ Robin Holmberg hangö frontmuseum

En möjlighet vi redan har utrett och ska utreda vidare är om vi kan få EU-bidrag för renoveringen, säger Lundström.

Samarbete med andra museer

Krigshistoriska föreningen i Västnyland samarbetar gärna med andra museer i regionen.

- Vissa museer är involverade i verksamheten genast från början. Till exempel Dan Lindholm som är direktör för Ekenäs museum sitter i vår styrelse.

Glädjande nog deltog också Lena Selén och Berndt Gottberg från Degerby Igor i Ingå i mötet på måndagen, säger Bengt Lundström. Igor är ett museum som har specialiserat sig på Porkalaparentesen.

- Många gäster som besöker Igor vill åka vidare till frontmuseet och Hangö.

I Krigshistoriska föreningen i Västnylands styrelse sitter följande personer: Bengt Lundström (ordförande), Thomas Blomqvist (viceordförande), Ingmar Lindberg, Sture Söderholm, Ulf Heimberg, Kaj Bergman, Kåre Pihlström, Ingmar Asplund, Dan Lindholm, Markus Friman och Lars Björklöf.

Till suppleanter valdes Rabbe Kajander, Nils Juslin och Olof Thodén.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland