Hoppa till huvudinnehåll

Svenskspråkiga äldre i Kimitoön måste inte flytta till Salo

Bäddavdelning i Dalsbruk
Bäddavdelning i Dalsbruk Bild: Yle/Monica Forssell korridorer,Dalsbruk,bäddavdelningar,dalsbruks bäddavdelning

Kimitoön har ont om platser för äldre. Efter branden vid bäddavdelningen blev läget akut och finskspråkiga äldre har flyttats till Salo. Omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff försäkrar att äldre som talar svenska inte måste flytta.

I Kimitoön står just nu 28 äldre i kö för en plats vid kommunens enheter inom äldreomsorgen. Efter branden vid bäddavdelningen i Kimito i januari blev läget akut och kommunen beslöt att köpa fem platser från ett privat boende i Hajala i Salo. Dessutom har man ökat antalet platser vid Hannahemmet i Dragsfjärd.

- De flesta har förhållit sig positiva till förflyttningen, i alla fall hart det inte hörts något negativ om vården i Hajala av de som flyttat dit, säger omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff (SFP)

Äldre som talar svenska tvingas inte flytta till Salo

De som flyttat till Salo är tvåspråkiga eller finskspråkiga Kimitoöbor. Platsbristen för de äldre har dock väckt oro att också svenskspråkiga äldre ska bli tvungna att flytta till Salo. Den risken finns inte i dagsläget slår Guseff fast.

- Det här är inte något vi i det här skedet måste gå in för. Vi diskuterade på mötet att det här endast är fråga om akuta och tillfälliga lösningar. Vi måste få till stånd en mer bestående lösning.

Vill utreda framtiden för bäddavdelningen i Dalsbruk

Bäst skulle det enligt Niklas Guseff vara att slå fast hur man ska använda bäddavdelningen och hälsocentralen i Dalsbruk.

- Jag tror personligen att det är här vi hittar lösningen till platsbristen inom äldreomsorgen.

Kommunen har nu en fastighetsgrupp som jobbat med planeringen av utvidgningen och renoveringen av Kimito hälsocentral och bäddavdelning. Samma arbetsgrupp ska nu under våren ta sig an framtiden då det gäller användningen av Dalsbruks bäddavdelningsutrymmen. Pensionärsföreningen sitter med i arbetsgruppen och Guseff vill nu ta med representanter från Dalsbruks byaförening.

- Det gäller att få ett starkt politiskt och allmänt stöd för planeringsprocessen så det upplevs som man kan vara med och påverka användningen av Dalsbruks bäddavdelning och hälsocentral. Det får inte bli så att ett färdigt beslut kastas fram åt allmänheten, säger Guseff.

Arrangemanget att köpa fem platser från Salo och utöka platserna i Hannahemmet kräver mer resurser och personalökningar kommer att bli aktuella. Guseff uppskattar att det blir fråga om upp emot 25 000 euro per månad i tilläggskostnader.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland