Hoppa till huvudinnehåll

Inte självklart vem som ska sanda

Isigt i Parken
Halkan kan vara lömsk Isigt i Parken Bild: Yle/Stefan Paavola halt,Kärnis

Då halkan är som värst är det många fotgängare som är missnöjda över dåligt sandade trottoarer. Klagomålen borde riktas antingen till kommunen eller disponenten.

Vem som ansvarar för sandandet är inte alltid så självklart.

När trottoaren finns invid ett område som alldeles tydligt hör till kommunen, såsom en park, är det kommunen som ansvarar för underhållet. Vid privata fastigheter är det fastighetsägaren som har ansvaret.

Här finns givetvis undantag, kommunen har till exempel ansvar för kombinerade gång- och cykelvägar. Gator och vägar utan trottoarer svarar kommunen också för.

Inga halkolyckor i år

Disponent Johan Nyholm, ordförande för disponentföreningen i Borgå, anser att gatuunderhållet är välskött i Borgå med tanke på omständigheterna.

- Det har varit mycket halt då snön smälte så fort. Men enligt vad vi har hört så har inget fall gått till försäkringsbolag.

Det brukar nog hända någon halkolycka varje år, säger Johan Nyholm..Han tillägger att folk har varit försiktiga i år, det är ju det viktigaste.

Op-disponentcentralen i Borgå där Johan Nyholm är vd sköter ungefär 250 husbolag. Han har alltså en bra kännedom om läget.

Disponent Johan Nyholm
Disponent Johan Nyholm Disponent Johan Nyholm Bild: Yle/Stefan Paavola johan nyholm

Försäkringsbolagen förhandlar

Då det händer en olycka där fastighetsbolaget har ansvaret ska den som råkat ut för olyckan kontakta disponenten för bolaget. Därefter tar fastighetsbolaget kontakt med sitt försäkringsbolag som sin tur förhandlar med servicebolagets försäkringsbolag.

Sedan kollar disponentbolaget sina sandningsprotokoll och dagböcker för att se vem som har gjort fel. Fastigheterna ersätter mycket sällan olycksfall ur egen ficka, eftersom försäkringarna täcker det här.

Man ska meddela om halka

Enligt disponent Johan Nyholm ska fotgängare och förbipasserande alltid meddela om halka, precis som man ska meddela om hängande snö från taket.

Då gäller det först att ta reda på vem man ska rikta sin anmälan till.