Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedel minskade snabbt på självmordstankar

Pillerburkar på bord
Snabbverkande piller kunde rädda liv (illustrationsbild). Pillerburkar på bord Bild: Mikael Crawford/Yle mediciner,piller

Vissa smärtstillande mediciner kan i mycket låga doser få folk som överväger självmord att komma på andra tankar. Det visar en ny vetenskaplig studie. Mer forskning behövs ändå innan det är klart att patienter kan dra nytta av upptäckten i praktiken.

Varje år vårdas tusentals finländare på sjukhus efter att de har försökt ta sina liv, och många av dem har försökt gång på gång. Ett snabbverkande läkemedel som minskar självmordstankar skulle därför kunna vara till stor nytta.

Men ett sådant finns inte i dag. I stället ges oftast antidepressiva läkemedel som är effektiva först efter flera veckors användning.

depression
depression Bild: Shutterstock depression
En amerikansk-israelisk forskargrupp tror nu att de har hittat en snabbare medicin mot självmordstankar: buprenorfin. Det är en narkotikaklassad opioid som i Finland säljs under namnet Subutex och som används i höga doser bland annat för smärtlindring och vid substitutionsbehandling av opioidberoende personer.

Låga doser gav effekt

Forskarna lät 40 självmordsbenägna patienter ta mycket låga doser av det här preparatet i fyra veckors tid - mellan 0,1 mg och 0,44 milligram per dag.

- Vi märkte att patienternas självmordstankar minskade mycket snabbt, liksom också deras depression. Självmordstankarna avtog däremot ännu kraftigare än depressionen, berättar Jaak Panksepp som är professor vid Washington State University i USA och en av forskarna bakom studien.

Deltagarna fick heller inga abstinensbesvär efter de fyra veckorna, när de hade slutat ta buprenorfinet.

Studien publicerades i The American Journal of Psychiatry och var både randomiserad och placebokontrollerad. Dessutom visste varken forskarna eller försökspersonerna vilka personer som fick vilken behandling.

Långvarigare forskning behövs ändå för att ytterligare bekräfta och precisera hur effektivt och säkert läkemedlet är mot självmordstankar.

- Jag tror att ytterligare forskning kommer att stöda det vi har kommit fram till. Nu handlar det främst om att ta reda på i vilka doser man ska ge läkemedlet och på vilka sätt, till exempel plåster, som är mycket säkert, menar Panksepp.

Experter försiktigt positiva

Vid Helsingfors universitet är professorn i psykiatri, Jesper Ekelund, försiktigt positiv till studien.

- Om någon annan forskargrupp kan upprepa fyndet kan man ju tänka sig att man kunde använda den här vårdformen på sjukhusavdelningar, i extremt svåra krissituationer.

Han tillägger att när det handlar om människor med svåra psykiska problem är det bra att överväga också sådana mediciner som har fler potentiella biverkningar, särskilt om medicinen bara används under en kortare tid.

Överläkare Björn Appelberg vid Helsingfors universitets centralsjukhus håller med Ekelund om att buprenorfin kan vara en bra lösning i extremt svåra fall, förutsatt att den aktuella studiens resultat kan styrkas i kommande forskning.

Han säger samtidigt att han är emot en mer utbredd användning av opioider eftersom de kan vara mycket beroendeframkallande.

Björn Appelberg
Björn Appelberg, docent och överläkare. Björn Appelberg Bild: Yle/Niklas Fagerström hns

- Man kan snabbt bli tolerant mot buprenorfin och för att få samma effekt att hålla i sig måste man öka dosen. Det här är en av orsakerna till att folk blir beroende av den här typen av läkemedel, påpekar Appelberg.

Han tillägger att den färska studien är intressant i och med att den pekar på att läkemedlet verkar vara effektivt också i små doser.

- Och det är möjligt att man i framtiden kan separera den effekt som minskar på självmordstankar. Det skulle möjliggöra att skapa ett nytt mindre beroendeframkallande läkemedel. Det är kanske här jag ser den största möjligheten.

Opioider användes i hög utsträckning mot depression mellan 1850-talet och 1950-talet. Men de ersattes av moderna antidepressiva läkemedel eftersom opioider är beroendeframkallande och överdoser kan vara dödliga.

Buprenorfin är den vanligaste opioiden bland narkotikamissbrukare i Finland.