Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå överväger stoppa omstritt stenbrott

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.
Verksamheten står stilla då kommunen tycker att innehavaren av stenbrytningslovet inte följer bestämmelserna. En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock. Bild: Yle/Kati Enkvist torkkala

Sjundeå kommun överväger att stoppa den omstridda stenbrytningen i Pickala. Tvisten om stenbrottet på Stallsmossaberget fortsätter då verksamheten enligt kommunen inte följer villkoren för hur brottet ska anpassas till landskapet.

Stenbrottet har inte märkts ut tillräckligt tydligt i terrängen. Kommunens miljöinspektör vill nu att stenbrottets kanter fylls upp så att det passar in i landskapet runt omkring.

Det var vid två inspektioner i december som det uppdagades att tillståndsbestämmelserna för stenbrottet i Stallsmossaberget inte har följts.

Stenbrottets norra kant har brutits nästan lodrätt och alldeles för nära marktäktområdets gräns. Därför är det inte längre möjligt att göra en sluttning så som tillståndet kräver.

Kommunen får inget svar

Kommunen har två gånger begärt en utredning av personen som har tillstånd för täkten. Men han har inte gett något svar och förklarat varför han bryter mot tillståndsbestämmelserna.

Nu vill miljöinspektören att innehavaren till marktäktstillståndet fyller upp stenbrottets kant så att det blir en sluttning. Han borde också göra upp en plan för hur täktområdet nu kan anpassas till det omgivande landskapet. Anpassningsplanen ska miljöinspektören godkänna innan arbetena kan inledas.

Verksamheten står stilla

För närvarande pågår ingen verksamhet i stenbrottet. Ingenting har hänt på området sedan julen.

Miljö- och byggnadsnämnden diskuterade täkten igen på tisdagen. Förslaget var att innehavaren måste skicka in anpassningsplanen senast den 24 februari och om han inte gör det kan kommunen vidta administrativa tvångsåtgärder.

Nämnden valde ändå att remittera ärendet. Det betyder att tjänstemännen behöver komma med mera information innan nämnden fattar sitt beslut.

- Vi vet att tillståndsvillkoren inte har följts. Men vi vill att kommunens byggnads- och miljöövervakning utför noggranna mätningar på platsen så vi får exakta siffror att hänvisa till, förklarar ordföranden för nämnden Antero Honkasalo (Vf).

JO gav kommunen rätt

Stenbrottet i Stallsmossaberget har debatterats flitigt de senaste åren. Många invånare har varit missnöjda med hur Sjundeå kommun har övervakat att miljölovet följs vid stenbrottet. År 2014 lämnade en grupp grannar till stenbrottet, 20 personer, in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman.

JO har nu konstaterat att varken miljö- och byggnadsnämnden eller kommunens miljöinspektör har handlat lagstridigt eller försummat sina förpliktelser i tillsynen.