Hoppa till huvudinnehåll

Vi sköter om värken hemma i soffan

Kvinna sover på en soffa
"Soffan och en värktablett". Så kurerar finländaren sig. Kvinna sover på en soffa Bild: Yle/Nicole Hjelt soffa

Över 60 procent av oss försöker lindra värk i stöd- eller rörelseorganen genom att vila eller äta värktabletter, visar en ny undersökning som Taloustutkimus har gjort. Fysioterapeuterna tycker att vi borde söka hjälp tidigare, medan läkarna tycker att vi kan vänta och se.

Om värken är mycket stark eller pågår längre än väntat borde vi söka hjälp.

De flesta av oss har väl under den senaste månaden haft tillfällig värk i exempelvis rygg, axlar, huvud eller knä. Ofta är värken övergående, men hos var tredje finländare är smärtan långvarig och kontinuerlig.

Dryga fyrtio procent av de tillfrågade ansåg sig lida av hård eller outhärdlig värk, ändå drog man sig för att söka hjälp.

- Vi tänker att det hör till, att det ändå inte går att göra något åt, säger ledande fysioterapeut Karin Ståhl på Fysio Group som beställt undersökningen.

Hon säger att det är först då värken radikalt förvärras eller då den plötsligt blir akut som vi söker hjälp.

Ta't lugnt

Överläkare Kari-Pekka Martimo på Arbetshälsoinstitutet ser med viss skepsis på undersökningsresultaten.

- Det är på intet sätt överraskande att värk är så vanligt, speciellt i rörelseorganen. Det mesta går över av sig själv, men om man har värk i till exempel halsen eller i bröstet är det en annan sak, då bör man ta symtomen på allvar.

Martimo säger att man inte behöver bli oroad över värk i allmänhet, men om värken pågår längre än väntat bör man uppsöka läkare.

I undersökningen framgår att de tillfrågade ansåg att läkarna i första hand skrev ut värkmediciner då patienten hade besvär i stöd- eller rörelseorgan. Detta strider mot de nya rekommendationerna för gängse vård, där man försöker undvika medicinering som ett första alternativ.

Men Martimo ifrågasätter hur undersökningen är gjord.

- Har man frågat om läkaren även gav andra råd? Att rekommendera värktabletter är ju enbart en del av de råd som läkare ger.

Generationsfråga

Det var främst kvinnor och unga i åldern 20-29 år som sökte hjälp för sin värk. Dessa var även de grupper som uppgav sig ha mest smärtor.

- Under mina 30 år som fysioterapeut har jag kunnat se en förändring. Den yngre generationen söker snabbare hjälp för sina besvär, medan den äldre generationen biter ihop, säger Ståhl.

Ståhl understryker vikten av daglig motion i förebyggande syfte. Här får hon medhåll av Martimo, som menar att om man lever ett hyfsat hälsosamt liv och motionerar så är det ingen fara med tillfällig värk, det gäller bara att använda sitt sunda förnuft.

Ståhl anser att man kan göra mycket med motion och fysioterapi, och att man i många fall kan undvika läkarbesök helt och hållet om man först försöker åtgärda problemen med rätt rörelser och motion som man tycker om.

- Många äldre tror att man inte kan göra något åt sina besvär. De har kanske hört från sin läkare att det är kört, men det mesta kan man faktiskt lindra och göra bättre.

Martimo opponerar sig här, han anser att om man söker hjälp för smärta så bör läkare vara den första att kontakta. Men han betonar vikten av ett gott samarbete mellan läkare och fysioterapi, och att de båda behövs.

- En fysioterapeut kan i vissa lägen vara en bättre rådgivare än en läkare, för de har vanligen mer tid och kunskap för att visa hur patienten borde rehabilitera sig själv, säger han men påminner samtidigt om att endast en läkare kan ställa diagnos.

Doktor Google

Istället för att söka professionell hjälp för sina besvär tyr sig många till internet för att hitta svar om hur man kan kurera sig, och en del frågar även råd av vänner och släktingar.

- Om du har tillfällig värk räcker det så klart med en värktablett, men i övriga smärtsituationer måste man ofta söka hjälp förr eller senare eftersom smärtan återkommer, och då bör man försöka hitta orsaken bakom, säger Ståhl.

Martimo säger att han också ställer sig frågande till att så många skulle undvika att gå till läkare efter långvarig smärtperiod.

- Vi vet att ju längre smärtan pågått desto säkrare är det att individen kontaktar läkare, säger han.

Ståhl påpekar att det är du själv som måste göra arbetet för att bli frisk, men det finns hjälp och verktyg att få som inte nödvändigtvis kräver medicinering. Att skjuta upp att söka hjälp för sin smärta är att dra ut på lidandet i onödan, menar hon.

- Aktiverande behandlingar som exempelvis fysioterapi är bra på så sätt att de kan lära ut vad man skall göra själv för att underlätta och förebygga. Men blir man orolig på grund av värk så är det nog en läkare du skall ringa, säger Martimo.