Hoppa till huvudinnehåll

Finns det kvalitetskrav för småbarnsfostran?

Barn på Barnabo i Jakobstad.
Barn på Barnabo i Jakobstad. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist barnabo

Tipsaren undrar om det finns kvalitetskrav för småbarnsfostran.

Tipsarens barn går i ett daghem där man väldigt sällan pysslar, går till biblioteket eller på teater. Barn i andra daghem i samma kommun gör enligt tipsaren mycket mer.
Tipsaren undrar om det finns kvalitetskrav för småbarnsfostran. Finns det riktlinjer eller minimikrav för daghemmens verksamhet? Kan man som förälder kräva att barnen går på teater eller till biblioteket ens en gång per år?

10.3 Malin Ekholm

Den här frågan intresserar på många plan, därför kommer vi att samarbeta med både Familjeliv och Yle Kultur.
Vi hade ett första planeringsmöte tisdagen den 8.3 där vi kom överens om att Yle Kultur tittar närmare på hur bidragen för kultur i dagis fördelas; Familjeliv koncentrerar sig på frågan ur ett föräldraperspektiv och Spotlight tittar på den nya läroplanen för småbarnsfostran.

Målet är att publicera i maj.

19.5 Malin Ekholm

Nu börjar vi publicera innehåll. Familjeliv har fått in en massa berättelser om hur det kan vara på dagis när allt inte går rätt till.

Kränkningar, blåtiror och omotiverad personal - kan ett dagis få underkänt?
“På vissa daghem vill man helt enkelt inte jobba”

Malin Ekholm har arbetat med frågor som berör den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft i höstas och Yle Kultur granskar ojämlikhet vad gäller kulturupplevelser för daghemsbarn.

Hur ser det ut på ditt barns daghem? Arrangeras det tillräckligt med aktiviteter? Är kulturella aktiviteter ett mått på ett gott daghem? Förekommer det skillnader mellan olika daghem? Har du åsikter, erfarenheter och tankar om det här, ta kontakt!

Tips-id: 4502

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.