Hoppa till huvudinnehåll

Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen!

Hjärt- och lungräddning.
Hjärt- och lungräddning. första hjälpen,hjärt- lungräddning,vetamix,videostill

Vet du vad man ska göra om en person plötsligt förlorar medvetandet? Hur återupplivar man en livlös person? Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen med hjälp av de här tipsen.

Första hjälpen vid medvetslöshet


Genom att vända en medvetslös person i framstupa sidoläge tryggar man andningen.

Då en person plötsligt förlorar medvetandet:

1. Kan du väcka personen?
Försök väcka honom/henne genom tilltal och genom att ruska om.

Om personen inte vaknar:

2. Ring nödnumret 112.
Du kan också ropa på hjälp och be någon i närheten göra nödanmälan till numret 112. De instruktioner som ges från nödcentralen måste följas. Vänd den som behöver hjälp på rygg och kontrollera om andningen är normal.

3. Öppna luftvägarna.
Böj den hjälpbehövandes huvud bakåt genom att lyfta det uppåt med ett grepp under hakspetsen med ena handen samtidigt som du trycker pannan nedåt med den andra handen. Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen?

Om andningen är normal:

4. Vänd personen i framstupa sidoläge.
Håll luftvägarna öppna. Följ med och kontrollera andningen tills professionell vård anländer.

När olyckan är framme borde hjälparen kunna återuppliva och dessutom våga agera i situationen. De första minuterna är avgörande. Om den livräddande första hjälpen fördröjs avsevärt kan skadorna inte repareras med senare insatser.

Hjärt-lungräddning, vuxna

I det här klippet lär vi oss återuppliva en livlös vuxen med hjälp av hjärt- och lungräddning (HLR).

Då en person plötsligt förlorar medvetandet:

1. Kan du väcka personen?
Försök väcka personen genom tilltal och genom att ruska om personen.

Om personen inte återfår medvetandet:

2. Ring nödnumret 112.
Du kan också ropa på hjälp och be personer på plats göra nödanmälan till 112. De instruktioner nödcentralen ger bör följas. Vänd personen på rygg på ett stadigt underlag. Kontrollera om andningen är normal.

3. Öppna luftvägarna.
Böj personens huvud genom att lyfta med två fingrar under hakspetsen samtidigt som du med den andra handen trycker pannan nedåt. Håll luftvägarna öppna. Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen? Avgör sedan om andningen är normal, onormal eller om den saknas. Om du är osäker, handla utgående från att andningen är onormal.

Om andningen är onormal eller saknas:

4. Tryck 30 gånger.
Placera ena handens handlov mitt på bröstbenet, den andra handen placerar du ovanpå så att fingrarna överlappar varandra. Tryck nedåt med raka armar så att bröstkorgen sjunker nedåt 5 - 6 cm. Frekvensen skall i genomsnitt vara 100 kompressioner per minut. Låt bröstkorgen höja sig tillbaka. Antalet får inte överstiga 120/minut. Räkna antalet kompressioner högt.

5. Blås 2 gånger.
Öppna luftvägarna. Placera din mun tätt över patientens mun. Kläm ihop näsan med tummen och pekfingret. Blås lugnt in luft i den hjälpbehövandes lungor. Kontrollera medan du blåser att patientens bröstkorg stiger (rör sig). Upprepa inblåsningen. Två blåsningar skall ta 5 s.

6. Fortsätt återuppliva oavbrutet med rytmen 30:2, tills den du hjälper vaknar: rör sig, öppnar ögonen och andas normalt, professionella hjälpare ger dig tillstånd att sluta eller dina krafter tar slut.

Hjärt-lungräddning, barn

I klippet lär vi oss återuppliva ett livlöst barn med hjälp av Hjärt- och lungräddning (HLR).


Då ett barn (under pubertetsåldern) plötsligt förlorar medvetandet:

1. Kan du väcka barnet?
Försök väcka barnet genom tilltal och genom att ruska om det.

Om barnet inte vaknar:

2. Ring nödnumret 112.
Ring omedelbart nödnumret 112 om det finns flera hjälpare på plats eller det är möjligt för dig att ringa. Annars då man är ensam, ger man HLR 1 minut innan man ringer 112. Anvisningarna från nödcentralen bör följas. Vänd barnet på rygg och kontrollera om andningen är normal.

3. Öppna luftvägarna.
Böj försiktigt barnets huvud bakåt genom att lyfta med ena handen under hakspetsen samtidigt som du med den andra handen trycker pannan nedåt. Känn, titta och lyssna samtidigt för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen? Avgör sedan om andningen är normal, onormal eller om den saknas. Om du är osäker, handla utgående från att andningen är onormal.

Om andningen inte är normal eller om andningen saknas:

4. Blås 5 gånger.
Öppna barnets luftvägar. Placera din mun tätt över barnets mun. Kläm ihop näsan med tummen och pekfingret (om det är att spädbarn, täck både barnets mun och näsborrar med din mun). Blås lugnt in luft i barnets lungor, så mycket att barnets bröstkorg stiger (rör sig). Tillsammans ge 5 blåsningar.

5. Tryck 30 gånger.
Placera handloven på barnets bröstkorg, bröstbenets nedre del. Tryck med rak arm 30 gånger så att bröstkorgen trycks tydligt rakt nedåt. Kompressionen på bröstet ska vara lika lång som brösthöjningen. Frekvensen för kompressioner är i genomsnitt 100 per minut och överstiger inte 120 gånger per minut. Räkna kompressionerna högt.

6. Blås 2 gånger.
Öppna barnets luftvägar. Placera din mun tätt över barnets mun och blås lugnt in luft i barnets lungor. Kontroller under inblåsningen att bröstkorgen stiger. Upprepa inblåsningen. Två blåsningar skall ta 5 s. Fortsätt med 30:2-rytmen.

7. Då man är ensam, ringer man till nödnumret 112 nu.

8. Fortsätt återuppliva med rytmen 30:2 tills barnet vaknar; rör sig, öppnar ögonen och andas normalt, du får lov av professionella hjälpare att avsluta återupplivningen eller tills dina krafter tar slut.

Användning av defibrillator

Se på videon och lär dig tryggt använda en vägledande defibrillator.


Vad är en defibrillator?

Vägledande defibrillator eller hjärtstartare, är en lätt apparat, som automatiskt registrerar de störningar i hjärtats funktion som man kan åtgärda med elchocker. Elstötarna leds till hjärtmuskeln genom elektroder som tejpas på bröstkorgen.

Apparaten vägleder användaren steg för steg med ljud- och ljussignaler. Om man följer instruktionerna är den ofarlig både för användaren och den hjälpbehövande.

Med hjälp av apparaten försöker man stoppa hjärtmuskelns oregelbundna flimmer så att hjärtats eget impulssystem återgår till det normala och blodcirkulationen kommer igång.

Hur stillar man en blödning?


Det är svårt att tillförlitligt mäta och bedöma hur stor en yttre, synlig blödning är. Kraftiga blödningar, då personen förlorar 20 % blod eller ännu mer, leder till chock.

Så stillar du en blödning

1. Höj den blödande extremiteten och stilla blödningen genom att med fingrar eller handflata trycka mot såret för att stoppa blödningen. Låt en rikligt blödande person ligga ner genast.

2. Ring nödnumret 112 om du bedömer att det är nödvändigt.

3. Om du har förband till hands, lägg ett tryckförband på det blödande såret.

4. Stöd den blödande extremiteten i högläge.

5. Kraftig blödning kan leda till ett allvarligt tillstånd dvs. chock. Ge den skadade första hjälpen enligt reglerna för chock. Lägg den skadade med benen i högläge, tala lugnt, skydda mot kyla och håll honom under uppsikt tills du kan ge ansvaret till en professionell vårdare.

Första hjälpen för stukad fot

Då första hjälpen påbörjas inom 30 sekunder tillfrisknar skadan avsevärt snabbare. Första hjälpen som ges snabbt och på rätt sätt kan spara den skadade ett läkarbesök.


Vid stukningar och försträckningar uppstår alltid inre blödningar, svullnad och smärta på det skadade området. Om blodcirkulationen är snabb vid olyckstillfället ökar blödningarna och svullnaden.

Upphöjd ställning
Håll extremiteten upphöjd. Ställningen minskar omedelbart inre blödningar då trycket i blodkärlen lättar.

Kompression
Tryck med händerna på smärtområdet. Trycket förhindrar blödning och minskar svullnad.

Avkylning
Lägg något kallt på smärtområdet. Kyla förminskar blodådrorna och förhindrar inre blödningar. Ispåse, snö eller något annat kallt som hålls mot det skadade området går bra. Lägg ett förband (idealförband) eller annat elastiskt förband som stöd för leden.

Det lönar sig att upprepa avkylningen ca. 20 minuter med 1-2 timmars mellanrum under det första dygnet efter att vristen stukats. Stukningen börjar bli bättre inom 1-2 dygn, då de inre blödningarna i vävnaden upphör.

Grundskola, åk 3-6

Läs också

Vetamix

 • Earth Hour i Cali i Colombia

  Vad är syftet med Earth Hour?

  En klimatmanifestation - men vad uppnår man?

  Du har säkert hört talas om Earth Hour, evenemanget som ordnas en gång per år då alla uppmanas släcka lamporna samtidigt i en timmes tid. Men vad vill man egentligen uppnå med det?

 • Abimix grafik för studentexamensproven i kemi

  Kemi, studentexamensproven 2017

  Prov och modellsvar.

  Här hittar du studentexamensproven i kemi 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i hälsokunskap

  Hälsokunskap, studentexamensproven 2017

  Hälsokunskap, prov och modellsvar år 2017

  Här hittar du studentexamensproven i hälsokunskap 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i livsåskådning

  Livsåskådningskunskap, studentexamensproven 2017

  Livsåskådningskunskap. Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i livsåskådningskunskap 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 3: Använd e-postens adressfält rätt

  Tänk på datasäkerheten när du skriver e-post.

  Då man sänder e-post är det bra att minnas datasäkerheten: kan det vara till skada om mottagarna kan se varandras e-post? Är det ok för alla mottagare att deras adresser är synliga?

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 5: Så här frigör du minne på din telefon

  Så här frigör du minne på din telefon.

  När du köper telefonen kan det verka som att den har ett enormt minne. Men efter att du laddat ned ett antal appar är minnet redan betydligt fullare. I den här artikeln får du tips på hur du kan frigöra lagringsutrymme på din mobilapparat.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 9: Spåra din försvunna apparat

  Tips för hur du kan spåra din försvunna telefon eller iPad.

  Glömde du telefonen på jobbet eller trillade den kanske ur fickan i bussen på väg hem? Eller misstänker du att den kan ha blivit stulen? Du kan förhindra att någon annan kan använda din försvunna apparat genom att ta kontakt med operatören per telefon eller via deras hemsida på nätet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 10: Ladda kartor till din telefon offline

  Det är värt att göra i förväg, med god uppkoppling.

  Om du ska åka till en plats där internet är långsamt, mobildata är dyrt eller du inte kan koppla upp dig alls, kan du spara ett område från Google Maps på telefonen eller surfplattan och använda det offline.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 13: Koppla datorn till nätet med telefonen

  Så här delar du smarttelefonens internetuppkoppling.

  Om du är på tåget, sommarstugan eller annars bara på en plats där det inte finns fungerande trådlöst nätverk så kan du använda din telefon som uppkopplingspunkt till nätet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 14: Hitta bilder du får använda fritt

  Det kryllar av bilder på nätet, men vilka får du använda?

  Det finns massor med bilder på nätet som du med vissa restriktioner kan använda. När du känner till principerna kan du använda bilder som upphovsmannen har definierat som fria att använda.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 15: Säg hej med en emoji!

  Lär dig att ta i bruk emojier.

  Får du underliga meddelanden från din kompis? Det här kan bero på att din mobil saknar ett tangentbord som stöder emojier. I den här digiträningen lär du dig att installera emoji-tangentbordet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning – testa din digikompetens

  Ta digitestet och se om du är utrustad för en digital värld.

  Skulle du klara dig i en värld utan butiker, banker och biljettkassor där allt sköts på internet? Gör vårt digitest så vet du hur väl utrustad du är för en digital värld.

 • Porträttbild på Minna Levälahti.

  Språkkolumnen: Kejsarens nya språkkläder

  Vad lurar bakom det enkla och det komplicerade maktspråket?

  Till synes lättförståeliga ord kan ha en annan innebörd än du tror. Språkvårdaren Minna Levälahti uppmanar journalisterna att avslöja både det enkla och det komplicerade maktspråket.

 • Edith Södergran

  Edith Södergran - en poet före sin tid

  Edith Södergran var en av sitt sekels stora poeter.

  Edith Södergran ses som en av Nordens största poeter. Hennes nyskapande dikter och deras för tiden ovanliga innehåll och fria form gjorde att man inte riktigt förstod henne medan hon levde. I dag har hon påverkat flera generationer av författare.

 • Still från programmet grymt härligt i norden.

  Grymt härligt i Norden

  Här kan du se alla avsnitt av serien Grymt härligt i Norden.

  Professor Stranglövs assistent Grisen har ätit upp bilderna till bibliotekets mest dyrbara bok. Nu måste Grisen resa runt i Norden och ta nya bilder så att Stranglöv skall kunna återlämna boken till biblioteket.

 • Professor Stranglöv och Grisen ur programmet Grymt härligt i Finland.

  "Grisens resa i Finland" visar historiska platser

  12 avsnitt med "Grisen" som reser runt i Finland.

  Den bekanta grisen från serien "Grymt härligt i Norden" reser i den här serien runt i Finland och bekantar sig med olika historiska platser. Serien är lämplig för lågstadieklasser.

 • Thomas Silén, Luoise Rosenlew, Oscar Rosenlew och Viktor Seppälä vid Norsen.

  Kom med i Yle Nyhetsskolan

  Nu kan man anmäla sig till våren 2017!

  Vill ni göra egna nyheter och nå ut till en stor publik? Gå då med i Svenska Yles projekt i mediefostran, Yle Nyhetsskolan. Där får man chansen att bli ung nyhetsreporter och lära sig mer om till exempel källkritik, rubriksättning och intervjuteknik.

 • En bild med texten "rubriken har makten".

  En bra webbrubrik är inte mystisk eller för finurlig

  "Handlar det om potatis ska ordet potatis finnas med."

  En rubrik på webben måste stå för sig själv eftersom man ofta ser den utanför sitt sammanhang, t.ex. på Facebook eller Twitter. Vi sysslar inte heller med klickjournalistik, säger Johanna-Törn Mangs på Svenska Yle. Rubriken får inte lura läsaren.

 • Frivilliga hjälper barnen ur båten

  Varför blir någon flykting?

  Över 40 000 människor blir flyktingar varje dag.

  Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Det finns idag över 60 miljoner människor på flykt i världen. Hälften av dem är barn. Den här artikeln försöker åskådliggöra situationen just nu.

 • Vad betyder asyl?

  Hajbo Nytt: Vad betyder asyl?

  Kolla in senaste Hajbo Nytt.

  Också vuxna har svårt att hålla reda på vad orden har med flyktingar att göra betyder. Ord som asyl, flykting och familjeåterförening. Det är viktigt att veta vad de betyder. Gör man inte det är det svårt att tala om saken och följa med nyheter. Därför frågade Hajbo Andreas von Weissenberg pa Röda Korset vad de viktigaste orden betyder.

 • En höna sitter på bordet bakom en skolbok och en penal.

  Att stöda elever med specialbehov

  Hur undervisa elever som behöver särskilt stöd?

  Alla elever har rätt att bli sedda, få stöd och uppmuntran. Det kan vara prövande för klassläraren, speciellt om det finns flera i klassen med särskilda behov. I de här avsnitten av Håltimmen får vi tips om hur man kan stöda elever med gestaltningssvårigheter och med Downs syndrom. Elever som skolkar och elever som behöver större utmaningar än sina klasskamrater.

 • Räv

  Räven - ett anpassningsbart rovdjur

  Där det finns mat, finns ofta också rävar.

  Rävar kan man träffa på nästan överallt. De anpassar sig väl till olika miljöer och är inte särskilt kräsna med sin föda. Där det finns mat, finns ofta också rävar.

 • Björnen är Europas största rovdjur

  Björnen är Finlands nationaldjur

  Brunbjörnen är det farligaste rovdjuret i Finland.

  Björnen (Ursus arctos) är Finlands nationaldjur och Europas största rovdjur. Brunbjörnen är också det farligaste rovdjuret i Finland, men lyckligtvis är den skygg och undviker närkontakt med människor. Den stiliga och kraftiga brunbjörnen har genom tiderna fascinerat oss människor.

 • Hjärt- och lungräddning.

  Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen!

  De här kunskaperna i första hjälpen kan rädda liv.

  Vet du vad man ska göra om en person plötsligt förlorar medvetandet? Hur återupplivar man en livlös person? Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen med hjälp av de här tipsen.

 • Smörgåsens väg genom matsmältningen.

  Matens väg genom kroppen

  Vi följer matens väg från munnen till toaletten

  Vad händer med Kalles ostsmörgås efter att den försvinner in i hans mun? Vi följer smörgåsens väg genom matsmältningen. Genom magsäck, till tunntarmen, och vidare till tjocktarmen där den sista vätskan sugs upp. Allra sist åker den in i ändtarmen och vidare ut ur kroppen, ner i toalettstolen.

 • Ett hjärta

  Hjärtat - livets motor

  Hjärtat är vår viktigaste muskel.

  Hjärtat är vår viktigaste muskel. Det pumpar outtröttligt blod till kroppens alla delar så länge vi lever. När hjärtat slutar slå tar livet slut - och därför förknippas också hjärtat med känslor och kärlek.

Nyligen publicerat - Vetamix

 • Abimix grafik för studentexamensproven i kemi

  Kemi, studentexamensproven 2017

  Prov och modellsvar.

  Här hittar du studentexamensproven i kemi 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i religion

  Evangelisk-luthersk religion, studentexamensproven 2017

  Evangelisk-luthersk religion. Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i evangelisk-luthersk religion 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i religion

  Ortodox religion, studentexamensproven 2017

  Provet i ortodox religion. Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i ortodox religion 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i livsåskådning

  Livsåskådningskunskap, studentexamensproven 2017

  Livsåskådningskunskap. Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i livsåskådningskunskap 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.