Hoppa till huvudinnehåll

Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen!

Första hjälpen-docka med defibrillator.
Första hjälpen-docka med defibrillator. Bild: Yle/Maria Wasström Defibrillator,första hjälpen-docka

Vet du vad man ska göra om en person plötsligt förlorar medvetandet? Hur återupplivar man en livlös person? Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen med hjälp av de här tipsen.

Första hjälpen vid medvetslöshet


Genom att vända en medvetslös person i framstupa sidoläge tryggar man andningen.

Då en person plötsligt förlorar medvetandet:

1. Kan du väcka personen?
Försök väcka honom/henne genom tilltal och genom att ruska om.

Om personen inte vaknar:

2. Ring nödnumret 112.
Du kan också ropa på hjälp och be någon i närheten göra nödanmälan till numret 112. De instruktioner som ges från nödcentralen måste följas. Vänd den som behöver hjälp på rygg och kontrollera om andningen är normal.

3. Öppna luftvägarna.
Böj den hjälpbehövandes huvud bakåt genom att lyfta det uppåt med ett grepp under hakspetsen med ena handen samtidigt som du trycker pannan nedåt med den andra handen. Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen?

Om andningen är normal:

4. Vänd personen i framstupa sidoläge.
Håll luftvägarna öppna. Följ med och kontrollera andningen tills professionell vård anländer.

När olyckan är framme borde hjälparen kunna återuppliva och dessutom våga agera i situationen. De första minuterna är avgörande. Om den livräddande första hjälpen fördröjs avsevärt kan skadorna inte repareras med senare insatser.

Hjärt-lungräddning, vuxna

I det här klippet lär vi oss återuppliva en livlös vuxen med hjälp av hjärt- och lungräddning (HLR).

Då en person plötsligt förlorar medvetandet:

1. Kan du väcka personen?
Försök väcka personen genom tilltal och genom att ruska om personen.

Om personen inte återfår medvetandet:

2. Ring nödnumret 112.
Du kan också ropa på hjälp och be personer på plats göra nödanmälan till 112. De instruktioner nödcentralen ger bör följas. Vänd personen på rygg på ett stadigt underlag. Kontrollera om andningen är normal.

3. Öppna luftvägarna.
Böj personens huvud genom att lyfta med två fingrar under hakspetsen samtidigt som du med den andra handen trycker pannan nedåt. Håll luftvägarna öppna. Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen? Avgör sedan om andningen är normal, onormal eller om den saknas. Om du är osäker, handla utgående från att andningen är onormal.

Om andningen är onormal eller saknas:

4. Tryck 30 gånger.
Placera ena handens handlov mitt på bröstbenet, den andra handen placerar du ovanpå så att fingrarna överlappar varandra. Tryck nedåt med raka armar så att bröstkorgen sjunker nedåt 5 - 6 cm. Frekvensen skall i genomsnitt vara 100 kompressioner per minut. Låt bröstkorgen höja sig tillbaka. Antalet får inte överstiga 120/minut. Räkna antalet kompressioner högt.

5. Blås 2 gånger.
Öppna luftvägarna. Placera din mun tätt över patientens mun. Kläm ihop näsan med tummen och pekfingret. Blås lugnt in luft i den hjälpbehövandes lungor. Kontrollera medan du blåser att patientens bröstkorg stiger (rör sig). Upprepa inblåsningen. Två blåsningar skall ta 5 s.

6. Fortsätt återuppliva oavbrutet med rytmen 30:2, tills den du hjälper vaknar: rör sig, öppnar ögonen och andas normalt, professionella hjälpare ger dig tillstånd att sluta eller dina krafter tar slut.

Hjärt-lungräddning, barn

I klippet lär vi oss återuppliva ett livlöst barn med hjälp av Hjärt- och lungräddning (HLR).


Då ett barn (under pubertetsåldern) plötsligt förlorar medvetandet:

1. Kan du väcka barnet?
Försök väcka barnet genom tilltal och genom att ruska om det.

Om barnet inte vaknar:

2. Ring nödnumret 112.
Ring omedelbart nödnumret 112 om det finns flera hjälpare på plats eller det är möjligt för dig att ringa. Annars då man är ensam, ger man HLR 1 minut innan man ringer 112. Anvisningarna från nödcentralen bör följas. Vänd barnet på rygg och kontrollera om andningen är normal.

3. Öppna luftvägarna.
Böj försiktigt barnets huvud bakåt genom att lyfta med ena handen under hakspetsen samtidigt som du med den andra handen trycker pannan nedåt. Känn, titta och lyssna samtidigt för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen? Avgör sedan om andningen är normal, onormal eller om den saknas. Om du är osäker, handla utgående från att andningen är onormal.

Om andningen inte är normal eller om andningen saknas:

4. Blås 5 gånger.
Öppna barnets luftvägar. Placera din mun tätt över barnets mun. Kläm ihop näsan med tummen och pekfingret (om det är att spädbarn, täck både barnets mun och näsborrar med din mun). Blås lugnt in luft i barnets lungor, så mycket att barnets bröstkorg stiger (rör sig). Tillsammans ge 5 blåsningar.

5. Tryck 30 gånger.
Placera handloven på barnets bröstkorg, bröstbenets nedre del. Tryck med rak arm 30 gånger så att bröstkorgen trycks tydligt rakt nedåt. Kompressionen på bröstet ska vara lika lång som brösthöjningen. Frekvensen för kompressioner är i genomsnitt 100 per minut och överstiger inte 120 gånger per minut. Räkna kompressionerna högt.

6. Blås 2 gånger.
Öppna barnets luftvägar. Placera din mun tätt över barnets mun och blås lugnt in luft i barnets lungor. Kontroller under inblåsningen att bröstkorgen stiger. Upprepa inblåsningen. Två blåsningar skall ta 5 s. Fortsätt med 30:2-rytmen.

7. Då man är ensam, ringer man till nödnumret 112 nu.

8. Fortsätt återuppliva med rytmen 30:2 tills barnet vaknar; rör sig, öppnar ögonen och andas normalt, du får lov av professionella hjälpare att avsluta återupplivningen eller tills dina krafter tar slut.

Användning av defibrillator

Se på videon och lär dig tryggt använda en vägledande defibrillator.


Vad är en defibrillator?

Vägledande defibrillator eller hjärtstartare, är en lätt apparat, som automatiskt registrerar de störningar i hjärtats funktion som man kan åtgärda med elchocker. Elstötarna leds till hjärtmuskeln genom elektroder som tejpas på bröstkorgen.

Apparaten vägleder användaren steg för steg med ljud- och ljussignaler. Om man följer instruktionerna är den ofarlig både för användaren och den hjälpbehövande.

Med hjälp av apparaten försöker man stoppa hjärtmuskelns oregelbundna flimmer så att hjärtats eget impulssystem återgår till det normala och blodcirkulationen kommer igång.

Hur stillar man en blödning?


Det är svårt att tillförlitligt mäta och bedöma hur stor en yttre, synlig blödning är. Kraftiga blödningar, då personen förlorar 20 % blod eller ännu mer, leder till chock.

Så stillar du en blödning

1. Höj den blödande extremiteten och stilla blödningen genom att med fingrar eller handflata trycka mot såret för att stoppa blödningen. Låt en rikligt blödande person ligga ner genast.

2. Ring nödnumret 112 om du bedömer att det är nödvändigt.

3. Om du har förband till hands, lägg ett tryckförband på det blödande såret.

4. Stöd den blödande extremiteten i högläge.

5. Kraftig blödning kan leda till ett allvarligt tillstånd dvs. chock. Ge den skadade första hjälpen enligt reglerna för chock. Lägg den skadade med benen i högläge, tala lugnt, skydda mot kyla och håll honom under uppsikt tills du kan ge ansvaret till en professionell vårdare.

Första hjälpen för stukad fot

Då första hjälpen påbörjas inom 30 sekunder tillfrisknar skadan avsevärt snabbare. Första hjälpen som ges snabbt och på rätt sätt kan spara den skadade ett läkarbesök.


Vid stukningar och försträckningar uppstår alltid inre blödningar, svullnad och smärta på det skadade området. Om blodcirkulationen är snabb vid olyckstillfället ökar blödningarna och svullnaden.

Upphöjd ställning
Håll extremiteten upphöjd. Ställningen minskar omedelbart inre blödningar då trycket i blodkärlen lättar.

Kompression
Tryck med händerna på smärtområdet. Trycket förhindrar blödning och minskar svullnad.

Avkylning
Lägg något kallt på smärtområdet. Kyla förminskar blodådrorna och förhindrar inre blödningar. Ispåse, snö eller något annat kallt som hålls mot det skadade området går bra. Lägg ett förband (idealförband) eller annat elastiskt förband som stöd för leden.

Det lönar sig att upprepa avkylningen ca. 20 minuter med 1-2 timmars mellanrum under det första dygnet efter att vristen stukats. Stukningen börjar bli bättre inom 1-2 dygn, då de inre blödningarna i vävnaden upphör.

Grundskola, åk 3-6

Läs också

Vetamix

 • Allemansrätten - våra rättigheter och skyldigheter i naturen

  I Finland har vi en synnerligen omfattande allemansrätt.

  I Finland har vi en synnerligen omfattande allemansrätt. Den tillåter oss att röra oss fritt i naturen, plocka svamp och bär, tälta och meta. Allemansrätten berör i princip alla människor som bor eller vistas här. Vet du vilka dina rättigheter och skyldigheter är?

 • Blåbärsblomman ser ut som en lampa

  Blomman är mycket frostkänslig.

  Blåbäret blommar i maj-juni och är då ytterst ömtåligt. En enda frostnatt kan leda till att hela blåbärsskörden går förlorad. En av blåbärets huvudpollinerare är den ljusa jordhumlan. Blåbäret, Vaccinium myrtillus, fäller sina blad till vintern i motsats till lingonet som är vintergrönt. Blåbäret växer i hela Finland. 23 % av skogarna i vårt land är av blåbärstyp.

 • Fem myter om myggan

  Hjälper vitlök och öl mot myggor?

  Försommarens myggbett är värre än senare myggbett - sant eller falskt? Fem påståenden om myggbett.

 • Snoken kan spela död

  Den lägger sig på rygg med tungan hängande ur munnen.

  Snoken går i dvala redan i början av oktober. Den övervintrar på frostfritt djup i håligheter och gångar i marken. Snokarna vaknar ur dvalan i början av maj - de första kan ringla sig ut redan i april. Snoken är skyggare än huggormen och är ofarlig för människan eftersom den saknar giftänder.

 • Huggormens blick är stickande

  Huggormens pupill är vertikal, snokens är rund.

  Under vintern går huggormarna i dvala i håligheter t.ex. under rötter, men också i stenrösen eller rishögar. Huggormarna uppsöker nästan alltid samma övervintringsplatser år efter år. I mars-april brukar huggormarna vakna ur vinterdvalan. Hanarna vaknar före honorna.

 • Digiträning: Använd e-postens adressfält rätt

  Tänk på datasäkerheten när du skriver e-post.

  Då man sänder e-post är det bra att minnas datasäkerheten: kan det vara till skada om mottagarna kan se varandras e-post? Är det ok för alla mottagare att deras adresser är synliga?

 • Digiträning: Så här frigör du minne på din telefon

  Så här frigör du minne på din telefon.

  När du köper telefonen kan det verka som att den har ett enormt minne. Men efter att du laddat ned ett antal appar är minnet redan betydligt fullare. I den här artikeln får du tips på hur du kan frigöra lagringsutrymme på din mobilapparat.

 • Digiträning: Spåra din försvunna apparat

  Tips för hur du kan spåra din försvunna telefon eller iPad.

  Glömde du telefonen på jobbet eller trillade den kanske ur fickan i bussen på väg hem? Eller misstänker du att den kan ha blivit stulen? Du kan förhindra att någon annan kan använda din försvunna apparat genom att ta kontakt med operatören per telefon eller via deras hemsida på nätet.

 • Digiträning: Ladda kartor till din telefon offline

  Det är värt att göra i förväg, med god uppkoppling.

  Om du ska åka till en plats där internet är långsamt, mobildata är dyrt eller du inte kan koppla upp dig alls, kan du spara ett område från Google Maps på telefonen eller surfplattan och använda det offline.

 • Digiträning: Hitta bilder du får använda fritt

  Det kryllar av bilder på nätet, men vilka får du använda?

  Det finns massor med bilder på nätet som du med vissa restriktioner kan använda. När du känner till principerna kan du använda bilder som upphovsmannen har definierat som fria att använda.

 • Digiträning: Säg hej med en emoji!

  Lär dig att ta i bruk emojier.

  Får du underliga meddelanden från din kompis? Det här kan bero på att din mobil saknar ett tangentbord som stöder emojier. I den här digiträningen lär du dig att installera emoji-tangentbordet.

 • Digiträning: Instagram - fokusera på bilderna

  Så här fungerar Instagram.

  Instagram är ett socialt medium som växer i snabb takt. I fjol växte Instagrams användning med 10 procent. I den här digiträningen får du veta hur du skapar ett konto på Instagram och kommer igång.

 • Digiträning: Uppdatera din webbläsare för datasekretessens skull

  Så här uppdaterar du din webbläsare.

  För att skydda din dator är det viktigt att du regelbundet uppdaterar alla de program som har installerats i datorn. Lättast uppdaterar du programmen genom att använda automatiska uppdateringsfunktioner. Datorn smittas i allmänhet av ett skadligt program genom ett icke-uppdaterat webbläsartillägg.

 • Gnomens guide till fysiken

  Gnomen söker svar på fysikens lagar.

  I serien Gnomens guide till fysiken vandrar gnomen omkring I trollkarlens stora hus och söker svar på fysikens lagar. Kan svaren hittas hos trollkarlen, hos forskaren, hos astronauten i rymden eller i programmet Fysiksport på den gamla teven i städskrubben?

 • Planeterna i vårt solsystem

  Det finns åtta planeter i vårt solsystem

  Det finns åtta planeter i vårt solsystem: Merkurius, Venus, Tellus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Planeterna kretsar runt solen som är den stjärna som ligger närmast oss.

 • En bildhälsning från solsystemet

  Häftiga bilder från Cassini- och Junosondens vårsäsong.

  Solsystemets "mästerfotografer", rymdsonderna Cassini-Huygens och Juno har varit flitiga den gångna vårsäsongen. Här är ett urval från deras bildkonst under de gångna månaderna.

 • Snart är fusionsenergin här – eller?

  När ska energiproduktionens heliga graal bli verklighet?

  Fusionsenergin skulle i princip lösa alla våra energiproblem: ren, immun mot Tjernobyl-typens olyckor och med bränsle som aldrig tar slut. Häromdagen togs ännu ett steg mot det målet i England. Men ännu är det långt kvar att gå innan vi är där.

 • Edith Södergran - en poet före sin tid

  Edith Södergran var en av sitt sekels stora poeter.

  Edith Södergran ses som en av Nordens största poeter. Hennes nyskapande dikter och deras för tiden ovanliga innehåll och fria form gjorde att man inte riktigt förstod henne medan hon levde. I dag har hon påverkat flera generationer av författare.

 • Eino Leino var en mammas pojke, kvinnotjusare och poet

  Poeten Eino Leino gungade i gudarnas gunga.

  I Esplanadparken i Helsingfors står poeten Eino Leino staty i sin slängkappa. Hans dikter handlar ofta om hur vackert och kort livet är. Själv blev han 47 år. Hans födelsedag, den sjätte juli, firas i vårt land som Diktens och sommarens dag.

 • Grymt härligt i Norden

  Här kan du se alla avsnitt av serien Grymt härligt i Norden.

  Professor Stranglövs assistent Grisen har ätit upp bilderna till bibliotekets mest dyrbara bok. Nu måste Grisen resa runt i Norden och ta nya bilder så att Stranglöv skall kunna återlämna boken till biblioteket.

 • "Grisens resa i Finland" visar historiska platser

  12 avsnitt med "Grisen" som reser runt i Finland.

  Den bekanta grisen från serien "Grymt härligt i Norden" reser i den här serien runt i Finland och bekantar sig med olika historiska platser. Serien är lämplig för lågstadieklasser.

 • Kom med i Yle Nyhetsskolan

  Nu kan man anmäla sig till våren 2017!

  Vill ni göra egna nyheter och nå ut till en stor publik? Gå då med i Svenska Yles projekt i mediefostran, Yle Nyhetsskolan. Där får man chansen att bli ung nyhetsreporter och lära sig mer om till exempel källkritik, rubriksättning och intervjuteknik.

 • Essä: Den farliga stolta antirasismen

  En text om vit yttrandefrihet som ett hot mot icke-vita.

  Det största problemet med rasism är den tysta vita majoriteten. Ungefär så hävdar författaren James Baldwin, en av postkolonialismens mest ikoniska tänkare. Jag skulle hävda att en vit majoritet som består av stolta icke-rasister kan bli ett lika stort problem, skriver Adrian Perera.

 • Varför blir någon flykting?

  Över 40 000 människor blir flyktingar varje dag.

  Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Det finns idag över 60 miljoner människor på flykt i världen. Hälften av dem är barn. Den här artikeln försöker åskådliggöra situationen just nu.

 • Språkkolumnen: Kan man roa sig med partiklar?

  Heter det sätt ner dig eller sätt dig ner?

  Man kan vara språkligt kreativ med små medel, men man måste ändå följa vissa regler. Språkvårdaren Minna Levälahti nördar in sig på uttryck som sätta ner, sätta ner sig och sätta sig ner.

 • Räven - ett anpassningsbart rovdjur

  Där det finns mat, finns ofta också rävar.

  Rävar kan man träffa på nästan överallt. De anpassar sig väl till olika miljöer och är inte särskilt kräsna med sin föda. Där det finns mat, finns ofta också rävar.

 • Björnen är Finlands nationaldjur

  Brunbjörnen är det farligaste rovdjuret i Finland.

  Björnen (Ursus arctos) är Finlands nationaldjur och Europas största rovdjur. Brunbjörnen är också det farligaste rovdjuret i Finland, men lyckligtvis är den skygg och undviker närkontakt med människor. Den stiliga och kraftiga brunbjörnen har genom tiderna fascinerat oss människor.

 • Kroppen, snoppen och snippan i en serie om puberteten

  Serien Pubertet är en avklädd resa i den växande kroppen.

  Hormonerna skapar förvirring och den egna kroppen kan kännas främmande och konstig. I "Newtons serie om puberteten" går programvärd Line Jansrud igenom vad som händer i kroppen under puberteten på ett lättfattligt, handgripligt och humoristiskt sätt.

Nyligen publicerat - Vetamix