Hoppa till huvudinnehåll

Historiskt möte i Havanna: Påven och patriarken träffades

påven och patriarken möttes i Havanna
påven och patriarken möttes i Havanna Bild: Max Rossi/POOL patriark,Kirill av Moskva

Påven Franciskus och den rysk-ortodoxa kyrkans ledare, patriarken Kirill träffades i Kuba på fredag kväll.

Mötet på flygplatsen i Havanna betecknas som historiskt; de två omfamnade och kysste varandra inför kamerablixtarna i vip-rummet och kallade varandra för broder.

Påven och patriarken samtalade i några timmar innan båda reste vidare. De var överens om att den rika världen inte ska stänga dörren för flyktingar i nöd och de talade för betydelsen av religionsfrihet.

Påven och patriarken.
Påven och patriarken. Bild: EPA patriarken kirill,patriarker,Kirill av Moskva,religion (fenomen),romersk-katolska kyrkan,Grekisk-ortodoxa kyrkan

De beklagade att samkönade äktenskap jämställts med äktenskap mellan man och kvinna och efterlyste aktivt fredsarbete i Ukrainakonflikten.

Länge sedan senaste mötet

Det var fråga om det första mötet mellan ledarna för världens två största kristna samfund på närmare tusen år. Patriarken Kirill leder den största nationella ortodoxa kyrkan i världen.

Träffen har planerats länge och ses som ett viktigt steg för att förbättra relationerna mellan kyrkorna.

Mötet är ett resultat av Vatikanens flera år långa intensiva arbete. Både påven Johannes Paulus II och Benedictus XVI försökte få till stånd ett möte, men utan att lyckas.

Påven har fått en sombrero av en mexikansk journalist.
Påven fick en sombrero av en mexikansk journalist. Påven har fått en sombrero av en mexikansk journalist. Bild: EPA/ALESSANDRO DI MEO / POOL vatikanen,romersk-katolska kyrkan

Mötet skedde till stor del tack vare påvens beslutsamhet, men också på grund av världsläget. Oroligheterna i Mellanöstern har lett till att det blivit allt viktigare för kyrkan i Ryssland att minska på klyftan mellan västlig och östlig kristenhet.

Patriarken Kirill.
Patriarken Kirill. Patriarken Kirill. Bild: EPA/Alejandro Ernesto Patriark,Grekisk-ortodoxa kyrkan,kyrkan (fenomen),kristendom,religion (fenomen),Ryssland

Ingendera på hemmaplan

Påven och patriarken träffades på flygplatsen i Havanna. Mötesplatsen var medvetet vald. Den ligger långt bort från Europa så att ingendera befinner sig på hemmaplan.

Den 79-åriga påven mellanlandade i Havanna under sin resa till Mexiko. Den 69-åriga patriarken Kirill besöker för sin del Kuba som första land under en resa i Latinamerika.


Enligt planerna skulle de båda ledarna diskutera det allvarliga världsläget, speciellt förföljelserna av kristna, och underteckna en gemensam deklaration som gäller förföljelsen av kristna i länder som Irak och Syrien.

Mötet stöder Franciskus ambition att Vatikanen ska spela en aktivare roll i internationell diplomati.

- Jag vill bara omfamna mina ortodoxa bröder, sade påven i en intervju tidigare i veckan.

"Ryssland har en viktig roll"

I samma intervju nämnde Franciskus att Moskva och Ryssland har en viktig roll för att fred ska kunna uppnås på jorden.

Rysslands president Vladimir Putin har två gånger besökt Franciskus sedan 2013 då han blev vald till påve.

Vatikanexperten Marco Politi har definierat Putin som den tredje spelaren i samband med det historiska mötet.

"Det skulle vara naivt att tro att patriarkens anträffbarhet inte skulle ha något att göra med det geopolitiska läge som Ryssland befinner sig i i dag" skriver Politi i sin blogg.

En talesman för den ortodoxa kyrkan i Moskva har däremot sagt att han med hundra procents säkerhet kan garantera att det inte finns någon politisk agenda bakom mötet mellan de två ledarna.

Händelseförloppet i splittringen:

  • 1054: Den stora schismen leder till att väst- och östkyrkan bannlyser varandra. Den kristna kyrkan delas upp i två kyrkor - den öst-ortodoxa och den romersk-katolska.
  • 1453: Konstantinopel faller och erövras av det Osmanska riket, som var en 600-årig stormakt i Anatolien i Turkiet.
  • 1517: Luther spikar upp sina 95 teser i Wittenberg som kritiserar katolska kyrkans handel med avlatsbrev.
  • 1929: Vatikanstaten skapas efter en uppgörelse. Lateranfördraget sluts mellan påven Pius XI och konungariket Italien under ledning av konseljpresident Benito Mussolini.
  • 1967: Paulus VI och patriarken Athenagoras omfamnar varandra i Peterskyrkan. Händelsen ses som en första vändning mot någon slags försoning.
  • 2016: Historiskt möte på Kuba mellan påven Franciskus och patriarken Kirill.

Fortfarande spänt mellan kyrkorna

Trots genombrottet som mötet innebär är förhållandet mellan Vatikanen och den ortodoxa kyrkan fortsättningsvis spända.

Sprickan mellan västlig och östlig kristenhet uppstod under tidig medeltid, och år 1054 gick den romersk-katolska och den grekisk-ortodoxa kyrkan officiellt skilda vägar av kyrkopolitiska skäl.

Tvisten som kallas den östliga schismen eller den stora schismen hade många aspekter, men handlade främst om meningsskiljaktigheter angående utformningen av trosbekännelsen. Kyrkorna är fortfarande i dag oense om flera aspekter.

Läs också