Hoppa till huvudinnehåll

Kristinestad vill förkasta vindkraftsbesvär

Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt
Vindkraftverk (arkivbild) Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt Bild: Bengt Östling/YLE danmark

Fyra besvär över Lappfjärds vindkraftspark i Kristinestad behandlas vid Vasa förvaltningsdomstol. Stadsstyrelsen skriver i ett bemötande att alla besvär bör förkastas.

Besvären till förvaltningsdomstolen gäller delgeneralplanen för Lappfjärd vindkraftpark. Missnöjda är bland annat Uttermossa vindkraftpark och Sydbottens Natur och miljö. Besvärsställarna yrkar på att fullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen ska upphävas.

Sydbottens Natur och Miljö hänvisar till att de omfattande satsningarna på vindkraftverk i regionen inverkar skadligt på naturen, landskapet och rekreationslivet. Utredningarna är bristfälliga skriver miljöföreningen.

Rent konkret är man bekymrad över påverkan på växter och fågelliv som inte har klarlagts tillräckligt noggrant.

I andra besvär påtalas jävsproblem, att en politiker deltagit i besluten och även äger mark på området. Stadsjurist Niklas Granö säger att jäv kan uppstå vid detaljplaner, men inte vid delgenaralplanering.

I sitt bemötande skriver stadsstyrelsen att besvären inte motiverar ett upphävande av fullmäktiges beslut, och att besvären bör förkastas.

Det är CPC Finland som planerar bygga 39 vindkraftverk i Lappfjärd.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten