Hoppa till huvudinnehåll

#mittkärleksliv: Vi vill ha mera sex

#mittkärleksliv
#mittkärleksliv Bild: Creative Commons / Moni Sertel kärlek,romanser,#mittkärleksliv

Vi vill ha mera sex än vi får. Vi har inte hemligheter för varandra och vi är ganska lyckliga. Det är några av enkätresultaten i Svenska Yles relationsundersökning.

Nästan tretusen har hittills svarat på Svenska Yles relationsenkät, och forskaren Kjell Herberts håller som bäst på att analysera svaren.

En tredjedel av dem som svarat på frågorna är män, vilket Herberts tycker är ett gott resultat. Männen hade också en större spridning på sin profil än kvinnorna.

Den regionala representativiteten är glädjande god, till och med drygt hundra finlandssvenskar bosatta i utlandet har svarat.

Herberts vill understryka att resultaten skall tas med en nypa salt, med glimten i ögat.

- De svar vi fått är representativa för de finlandssvenskar som använder sig av Svenska Yle och som är intresserade av tematiken, men utgör inget representativt stickprov av finlandssvenskarna, säger han.

Visar ändå en trend

Man kan ändå sträcka sig till att säga att resultaten visar en tendens till hur vi finlandssvenskar är i allmänhet. Det intressanta blir att analysera svaren mot olika kategorier av svarare.

- Genomgående hittar vi intressanta skillnader mellan män och kvinnor, yngre och äldre, de som genomgått en skilsmässa eller inte, regionala skillnader och så vidare.

Kjell Herberts
Kjell Herberts, finlandssvenska undersökningars expert, och numera sexpert. Kjell Herberts Bild: Yle/Roger Källman kjell herberts

Positiva svar av nyförälskade

Folk är i dag rätt svårflirtade när det kommer till enkäter. Därför kan man dra slutsatsen att de som svarat på relationsfrågorna verkligen varit intresserade av tematiken. Den grupp som varit mest intresserad är i detta fall unga kvinnor.

- Förälskelsefasen lyser igenom i många av svaren. Det är unga kvinnor som varit tillsammans med sin partner i endast något år som till största delen svarat på frågorna. För man kan väl ändå anta att man svarar annorlunda på relationsfrågor beroende på om varit tillsammans i två år eller trettio år, konstaterar Herberts.

Han är imponerad över att man så öppet svarat på frågorna, och menar att här har det skett ett genombrott. Det som var tabu att fråga om för tio år sedan, är idag högintressant för många. En förklaring ligger i de sociala medierna, som gjort även det mest privata offentligt.

Dyker i nya områden

Metodologiskt tycker Herberts att det vore intressant att med samma metod göra en enkät om exempelvis politik, religion eller resevanor och se hur svararprofilen då skulle se ut.

Under nästa vecka kommer Svenska Yle att mera i detalj publicera resultaten om hur vi finlandssvenskar har det med våra relationer och vårt sexliv.

- Vi kommer också att gå vidare med de intressantaste resultaten och analysera dem djupare. Där kommer vi att behöva publikens hjälp, säger producenten Annika Löfgren.

Kjell Herberts ser fram emot att dyka djupare i helt nya områden.

- Som forskare har jag hittills rört mig i det finlandssvenska vardagsrummet och finrummet, men nu är jag på väg in i sängkammaren.

Du kan delta i undersökningen fram till måndag 15.2.2016.

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP