Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter vill inte kommunicera på svenska

Weesö FBK:s nya depå
Weesö FBK:s nya depå Bild: YLE/Stefan Paavola branddräkter

Vi har fått in ett flertal tips om bristande intresse för svenska hos myndigheter. Ett gäller räddningsverket.

Inom räddningsverket sker all utbildning på finska och all kommunikation likaså. Detta gäller också kommunikatonen mellan räddningsverket och de frivilliga organisationerna som frivilliga brandkårer och frivilliga sjöräddare.
Tipsaren oroar sig för att den lilla svenska kunskap som fortfarande finns inom räddningsverket ska försvinna i och med att allt går på finska och att det inte verkar finnas några språkkrav för personalen.

Många som är i kontakt med räddningsverket talar enligt tipsaren finska istället för svenska.

Svenskan slutade fungera i samband med sammanslagningarna när man måste börja kräva svensk service. Alla tycker inte att det är en helt ok grej att kräva service av en myndighet som är där för att hjälpa dig eller någon annan och därför byter en del till finska och det medför att svenskan inte mer används

Räddningsverkets attitydproblem mot svenskan har påtalats också av andra, bland annat brandchef Stig Granström vid Västra Nylands räddningsverk.
Attitydproblem mot svensk räddningsutbildning

HSL informerar bara på finska och engelska

En annan tipsare tog kontakt och berättade att HSL informerar om Västmetron bara på finska och engelska på webben.

Vi tog kontakt med HSLs informationschef Sari Kotikangas och hon meddelade att den svenska webbsidan är under arbete och kommer att publiceras inom kort.

Har ni erferanhet av attitydproblem mot svenskan inom olika myndigheter?

Tips-id: 7902, 7702

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.