Hoppa till huvudinnehåll

Det ska kosta 25 euro om året att använda citycyklarna

Citycyklarna i Helsingfors kommer att levereras av Moventia & Smoove SAS. Färgen kommer inte att vara som på bilden.
Så ser citycykeln ut. Trafikverkets direktion fattade beslut om modellen i oktober. Citycyklarna i Helsingfors kommer att levereras av Moventia & Smoove SAS. Färgen kommer inte att vara som på bilden. Bild: HST moventia & smoove sas

Helsingfors vill att cyklister ska betala en fast avgift för att få använda de planerade citycyklarna. 25 euro per år, tio euro per vecka eller fem euro per dag ska cyklisterna punga ut med. Cyklar du längre än en halvtimme kostar det extra.

Helsingfors stads trafikverk föreslår att de kommande citycyklarna ska kosta minst fem euro att använda. Alla cyklister måste betala en grundavgift. Priset sjunker ju längre period man betalar för. En dags avgift föreslås bli fem euro, en vecka skulle kosta tio euro och ett år 25 euro.

Staden beräknar att hälften av kostnaderna för citycyklarna ska täckas av användaravgifterna. Enligt beräkningarna ska staden få intäkter på mellan 220 000 och 640 000 euro per år.

Det är ingen cykeluthyrning vi driver, utan det är meningen att folk ska cykla kortare sträckor.― Samuli Mäkinen, projektingenjör

Staden vill inte att du cyklar långa sträckor

Betalar du den fasta avgiften får du cykla i en halv timme per gång. Cyklar du längre än så börjar det kosta mer – 50 cent för den andra halvtimmen och ännu mer efter en timme.

- Med extraavgifterna vill vi uppmuntra folk att använda stadscyklarna för korta sträckor. Det är ingen cykeluthyrning vi driver, utan det är meningen att folk ska cykla kortare sträckor, säger projektingenjör Samuli Mäkinen på trafikverket.

Extraavgiften ska faktureras av användarna antingen via kreditkortsräkningar eller skilda fakturor.

Betala på webben eller vid cykelställningen

I praktiken ska man kunna betala för citycyklarna på webben eller vid särskilda automater som kommer att finnas vid de mest centrala citycykelställningarna.

- Automaterna kommer att se ut lite som parkeringsautomater, beskriver Samuli Mäkinen.

Har du en gång betalat grundavgiften för citycyklarna ska du registrera dig när du börjar cykla. Det gör du genom att visa ditt resekort eller knappra in en pinkod i en liten läsare på cykeln.

Automaterna kommer att se ut lite som parkeringsautomater.― Samuli Mäkinen, projektingenjör

Är systemet tillräckligt enkelt för att locka användare?

- Samma system fungerar i flera andra städer i världen och användarna har varit nöjda. Vi tror de kommande citycyklisterna är vana vid liknande system från andra städer och tror inte de kommer att ha några problem med Helsingfors citycyklar.

Samma system fungerar i flera andra städer i världen och användarna har varit nöjda.― Samuli Mäkinen, projektingenjör

Om allt går enligt stadens planer ska citycyklarna tas ibruk den andra maj. I år kommer det att finnas 500 citycyklar och 50 cykelparkeringar i stan. År 2017 är det meningen att det ska finnas 1 500 citycyklar och 150 cykelparkeringar.

Direktionen för Helsingfors stads trafikverk tar ställning till avgifterna på sitt möte på torsdag. Här kan du läsa trafikverkets förslag i sin helhet.

Så här mycket ska det kosta att använda citycyklarna

Grundavgift:

25 euro för ett år
10 euro för en vecka
5 euro för en dag

Tiläggsavgift (om du cyklar längre än en halvtimme):

50 cent upp till en timme
1 euro för varje halvtimme mellan en och två timmar
2 euro för varje halvtimme mellan två och fem timmar

Källa: Helsingfors stads trafikverk

Läs mera:

Citycykeln ett skräckexempel på svår byråkrati

Efter många år av nej verkar citycyklarna i Helsingfors få en leverantör på tisdag. Här ser du hela den långa processen från idé till förverkligande!