Hoppa till huvudinnehåll

Olaglig reklam för nätkasinon?

Smarttelefon
Smarttelefon Bild: Creative Commons / Niek Verlaan smarttelefon

Så här skriver en tipsare till Spotlight tips:

Tips: För ungefär en vecka sedan fick jag ett SMS från sett finskt telefonnummer där det gjordes reklam för ett nätkasino. Jag skulle klicka på en länk för att få spela gratis.

Längst nere i SMS:et står att jag ska svara "EI" om jag inte längre vill ha SMS, men i och med att det inte framkommer vilket företag/vem som har skickat meddelandet och det finns en risk för virus eller andra otrevligheter, valde jag att i stället blockera telefonnumret och radera SMS:et.

I kväll fick jag ett till SMS som handlade om ett annat nätkasino.

Om jag förstår Konkurrent- och konsumentverket rätt är de här SMS:en olagliga. För reklam-SMS krävs att konsumenten på förhand har gett sitt uttryckliga tillstånd till det, vilket jag inte har gjort.

Undantagen är bland annat om man har köpt någon liknande produkt eller köpt en produkt via SMS och i samband med det gett tillstånd att få reklam - dock endast om liknande produkter. Jag har aldrig haft något att göra med nätkasinon, och har inte heller gjort några köp som jag skulle ha gett mitt tillstånd i samband med.

Jag har dessutom valt att begränsa telefonförsäljning via ASML. Förbudet är i kraft i åtminstone två år ännu.

Kunde ni reda ut t.ex. varifrån de här SMS:en kommer, huruvida företaget i fråga bryter mot lagen, och hur man kan bli av med dem på ett säkert sätt?

Första koll 14.2: Som tipsaren skriver verkar lagen vara tydlig på den här punkten. i Informationssamhällsbalken (7.11.2014/917) står följande;

Direktmarknadsföring som bedrivs med hjälp av automatiska uppringningssystem, telefax, e-postmeddelanden, textmeddelanden, talmeddelanden, röstmeddelanden eller bildmeddelanden får riktas endast till sådana fysiska personer som på förhand har gett sitt samtycke till det.

Nätkasinona är baserade utomlands men om de skickar reklam till finländska telefonnummer är det Finlands lag som gäller. En intressant fråga är om reklamen skickas av underleverantörer i Finland.

För att hitta eventuella underleverantörer behöver vi fler exempel på meddelanden. Har du fått sms-reklam om nätkasinon? Kunde du i så fall tipsa oss om hur meddelandet var formulerat och från vilket nummer det var skickat?

Andra koll 14.2: Vi har fått en ett exempel på hur meddelandena kan se ut:

Sms-reklam för ett nätkasino
Sms-reklam för ett nätkasino Bild: Yle Spotlight,tipsmaskinen

15.2: Över 20 personer har varit i kontakt gällande reklam-sms. Tack till er alla! Vi fortsätter jobba på det här.

18.2: Nu har ni skickat in över 50 reklam-sms, av vilka ungefär 40 är sända de senaste veckorna. Vi har analyserat textmeddelanden och intervjuat Elisas säkerhetsdirektör Jaakko Wallenius om fenomenet. En webbartikel med intervjun publiceras på lördag morgon och nästa vecka reder vi ut vilken roll Internetkasinoföretagen har i marknadsföringen. Tack för er hjälp! - Linus Lång

20.2 Vår första nyhetsartikel om fenomenet är ute; Olaglig kasinoreklam: Svårt att stoppa skräp-SMS. Vi forsätter utreda.

22.2 Reklammeddelandena skickas också till hemliga nummer med marknadsföringsförbud. En tipsare skriver så här;

Hej: vi skaffade just ett DNA-abonnemang åt vår minderåriga dotter och naturligtvis med hemligt nummer och all marknadsförings-estot som man kan få. Hon har mest använt telefonen till att spela diverse Angry Birds spel och det förekommer en hel del klickbar reklam i dessa spel. Jag antar det är via dessa reklamlänkar dom har fått reda på nummern för ett textmeddelande om ett nätkasino har inkommit och en nummer från Åbo-regionen har ringt två gånger och den är inte listad.

27.2 De utländska spelbolagen använder underleverantörer för sin reklam. Läs mer om hur de här affiliat- eller parterskapsprogrammen fungerar i artikeln Olaglig kasinoreklam kan vara profitabel business.

24.4 Vi har analyserat de sms som ni har skickat in och hittat kopplingar till en ung finländare som är bosatt utomlands. I artikeln Tiotusentals skräp-sms - spåren leder till 25-årig skumraskföretagare kan du läsa om detektivarbetet.

26.4 Fortsätt gärna att tipsa oss om nya kasino-sms! Ni kan till exempel ta skärmdumpar på meddelandena i telefon och skicka in dem med hjälp av tipsblanketten.

Tips-id: 9702, 10602, 10502, 10302, 10102, 13802, 15202, 16102, 20802

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik