Hoppa till huvudinnehåll

Vaknade Västnylands politiker för sent för att rädda tågen?

En man står uppe i ett gammalt ånglok.
Debattören Bo Holmberg kritiserar de västnyländska politikerna. En man står uppe i ett gammalt ånglok. Bild: Yle/Nicole Hjelt västnyland,tågtrafik,Bo Holmberg,Karis,kollektivtrafik,Kustbanan,Raseborg

Mycket frustration råder bland pendlarna i regionen då de dåliga tågnyheterna fortsätter avlösa varandra. Frågan som många ställer sig är om politikerna kunde ha gjort mera för att rädda tågtrafiken till Raseborg.

Först fick man veta att Y-tåget kommer att vara ett minne blott efter den 27 mars och att biljettjänsten på Karis tågstation upphör, och därefter att flera av IC-tågturerna dras.

- Sedan kom ännu den eländiga nyheten att Åbotågen inte stannar i Kyrkslätt längre, säger Bo Holmberg uppgivet. Han är känd i regionen som en aktiv debattör med långt över tusen debattinsändare i bagaget.

"Raseborg måste satsa egna pengar"

Under den senaste tiden pennan glött för den döende tågtrafiken i regionen. Holmberg är av den åsikten att de lokala politikerna vaknade upp för sent, och enligt honom är han inte ensam om att tycka så.

- Jag var nyligen på ett möte där det var många pendlare och alla ansåg att såväl politiker som tjänstemän har varit ytterst initiativlösa, säger han.

Holmberg har främst saknat konkreta initiativ som kunde ha räddat tågtrafiken till Raseborg.

Bo Holmberg i sitt hem i Karis.
Raseborg borde gräva i den egna plånboken, tycker Bo Holmberg. Bo Holmberg i sitt hem i Karis. Bild: Yle/Nicole Hjelt bo holmberg,Karis

- Raseborg måste i första hand vara beredd att satsa pengar ur budgeten. Andra kommuner i Nyland sköter buss- och tågtrafiken via Helsingforsregionens trafik, HRT, som de äger och bekostar med skattemedel. Det är ganska otänkbart att Raseborg skulle få allt från staten, säger Holmberg som tycker Sjundeå gjorde rätt i att ordna tågtrafik via HRT.

Politiker: Jag vet inte vad mer vi kunde ha gjort

De västnyländska riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta (SDP), medlem i Raseborgs fullmäktige, och Thomas Blomqvist (SFP), stadsfullmäktigeordförande, är inte omedvetna om den kritik som riktas mot dem. De anser båda att kritiken är obefogad.

- Jag tycker att det har uppstått en olycklig bild att vi agerar först nu. Min bedömning är att vi har gjort vad vi har kunnat. Naturligtvis kan man vara av den åsikten att vi kunde ha gjort mera men jag vet inte vad vi kunde ha gjort, säger Blomqvist som på sin webbplats skriver att han kontaktats av många oroade raseborgare som undrat vad politikerna gjort för att rädda tågtrafiken.

Riksdagsman Thomas Blomqvist (SFP)
Riksdagsledamot Thomas Blomqvist säger att de varit ute i väldigt god tid. Riksdagsman Thomas Blomqvist (SFP) Bild: YLE fars dag

Han berättar att han var i kontakt med trafikminister Anne Berner (C) så fort som hon fick ministerposten.

- Det var visst fyra dagar senare som jag ringde henne och vi diskuterade Y-tåget och kustbanan, berättar Blomqvist.

maarit feldt-ranta hos yle
Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta tycker inte kritiken är befogad. maarit feldt-ranta hos yle Bild: Yle socialdemokaterna

Feldt-Ranta försäkrar också att de har varit ute i god tid.

- Under alla de 15 år som jag har varit i rikspolitiken har kustbanan varit det främsta i det regionala intressebevakningsarbetet. Genast när den nya regeringen var tillsatt kontaktade vi minister Berner och bad om en audiens och det fick vi, berättar hon.

Ministeriets fel

Feldt-Ranta och Blomqvist säger att det största felet som skedde under den här processen var när Kommunikationsministeriet slog fast att Y-tåget ska bort innan delegationen fick en chans att träffa minister Anne Berner.

- Två veckor innan träffen kom beskedet att man hade fattat besluten utan att diskutera med regionen. Det var väldigt speciellt, förr har de diskuterat med regionen först, säger Feldt-Ranta.

Anne Berner.
Minister Anne Berner presenterade ett beslut innan någon diskussion förts med regionen. Anne Berner. anne berner

Andra veckan i februari (8.2) kallade Feldt-Ranta till ett krismöte om Västnylands tågtrafik.

- Det var vårt sätt att försöka återskapa en dialog med ministeriet, säger Feldt-Ranta.

Vi måste visa att det finns 15 000 pendlare i regionen som är beroende av trafiken på kustbanan.

Hon tror inte det är för sent att rädda åtminstone en del av tågtrafiken.

- Vi måste visa att det finns 15 000 pendlare i regionen som är beroende av trafiken på kustbanan. Det viktigaste skulle vara att folk kommer till arbete och studier under de tider som de flesta pendlar, säger hon.

Bo Homberg tvivlar starkt på att det går att göra några förändringar mera i det här skedet.

- Att man skulle kunna ändra något före mars när arbetsturerna redan är insatta och biljetterna redan är köpta är fullständigt omöjligt. Eventuellt kunde man få några tåg att stanna i Kyrkslätt, men det är hösttidtabellen man borde börja med, säger han.

Y-tåget handlar inte om pengar

Feldt-Ranta håller inte heller med Holmbergs förslag om att Raseborg borde komma emot med pengar från den egna budgeten.

- Kollektivtrafiken hör till statens ansvar. Dessutom är Y-tåget inte en ekonomisk fråga utan det handlar om att man måste tömma spåren på trafik för att tågen mellan Helsingfors och Åbo ska bli snabbare, säger hon.

Blomqvist säger att han anser det rimligt att Raseborg skulle ta en del från egen plånbok men understryker precis som Feldt-Ranta att frågan inte är ekonomisk.

För min egen del tycker jag inte att det är uteslutet att också Raseborg kan delta i kostnaderna.

- För min egen del tycker jag inte att det är uteslutet att också Raseborg kan delta i kostnaderna. Men det har aldrig funnits en sådan diskussion trots att jag har signalerat till ministeriet att vi skulle vara intresserade av att föra en sådan utan att naturligtvis kunna ge några löften, berättar han.

- Det stora problemet enligt VR är att det inte finns dubbla spår och det är svårt att få trafiken att rymmas. Vi har diskuterat möjligheten att bygga med en del av pengarna som beviljats för kustbanan, fortsätter han.

Svagt intresse från HRT

Något samarbete med HRT ser Blomqvist ändå inte som sannolikt.

- Vad jag har förstått på de inofficiella kontakter vi har haft så är HRT inte intresserade av att ha trafik till Karis. Det går inte heller att genomföra utan att ministeriet och VR är involverade eftersom tidtabellerna i så fall måste anpassas till IC-tågens tidtabeller, säger Blomqvist.

Jag bedömde var det bättre att föra en direkt diskussion med ministern än i offentligheten eftersom jag tyckte diskussionen blev ganska ansträngd.

Han upplever det tråkigt att det råder en uppfattning om att politikerna inte gjort tillräckligt för tågtrafiken. Han menar att mycket av det arbetet som görs inte syns utåt.

- I december och januari bedömde jag att det var det bättre att föra en direkt diskussion med ministern än i offentligheten eftersom jag tyckte diskussionen blev ansträngd och ministeriets agerande kritiserades ganska hårt från oppositionens sida, förklarar han.

Blomqvist tycker ändå att en stor del av det arbete som gjorts har synats i offentligheten, men medger att kommunikationen kunde ha varit bättre.

- Helt uppenbart har det brustit i kommunikationen. Jag har skrivit ett antal kolumner och gett ut pressmeddelanden. När delegationen besökte ministeriet var det ganska stort uppslaget av oss och media, men kanske vi kunde ha gjort ännu mera, konstaterar han.

Nästa steg blir en medborgarträff berättar Feldt-Ranta.

- Vi vill att regionens invånare ska kunna tala med VR:s och ministeriets representanter.