Hoppa till huvudinnehåll

Vilka regler gäller för studiestöd?

Fpa i Helsingfors.
Folkpensionsanstalten beviljar studiestöd. Fpa i Helsingfors. Bild: Yle/Petter West folkpensionsanstalten

Tipsaren skriver: "Jag har hört att ungdomarna idag måste lyfta ett första studielån innan de kan börja få studiestöd och att beloppets storlek påverkas av föräldrarnas inkomster. "

"I mina öron låter det som om bankerna skulle ha lobbat hårt för detta beslut som kommer att leda till att ungdomarna är skuldsatta upp över öronen redan innan de ens har fått sitt första arbete. Det bådar inte gått för framtiden om de unga skall starta och bygga upp sitt liv med ett skuldberg framför sig redan vid starten", fortsätter tipsaren.

Första koll 15.2: Tipsarens oro verkar obefogad enligt de nuvarande reglerna. Folkpensionsanstalten FPA:s sidor om studiestödet beskriver att studiestödet består av tre separata komponenter: studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån. Studielån nämns inte som en förutsättning för att beviljas studiepenning.

Föräldrarnas inkomster kan däremot påverka storleken på studiestödet i vissa fall då det gäller utbildning på andra stadiet (yrkesskolor och gymnasier).

Andra koll 23.2: Vi fick tag på Ilpo Lahtinen, en av FPA:s ledande experter på studiestöd. Han bekräftade att det inte finns några krav på att lyfta studielån innan man får studiepenning. Om man har höga inkomster kan det däremot bli aktuellt att bara lyfta studielån, i och med att det finns inkomstgränser på studiepenningen. - Peter

Tredje koll 24.2: Däremot finns det planer på att skära ner i studiestödet med 150 miljoner euro. Ett förslag är att de studerande skulle ha rätt att istället ta ett större lån. En modell där magisterstuderande endast skulle ha rätt till studielån ha har också figurerat i offentligheten.

Tips-id: 11202

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också