Hoppa till huvudinnehåll

Kvarkenprojektet går vidare

Så här ska den nya Kvarkenfärjan se ut.
Så här ska den nya Kvarkenfärjan se ut. Bild: Midway Alignment of the Bothnian corridor/Wärtsilä Kvarken,Österbotten,färja,kvarkenfärjan

Kvarkenprojektet Midway Alignment tog ett avgörande steg framåt i dag då regeringens finanspolitiska ministerutskott i praktiskt taget sista sekunden ställde sig bakom en ansökan om 10 miljoner euro i CEF-stöd, alltså stöd ur Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Då Sverige gör detsamma söker alltså Finland och Sverige tillsammans sammanlagt 20 miljoner euro i CEF-stöd. Om ländernas ansökan får ett positivt svar rullar projektet igång.

Ansökan om att få pengar för projektet måste vara framme i Bryssel i dag på eftermiddagen. Det avgörande beslutet togs med mycket liten tidsmarginal. Kommunikationsminister Anne Berner (C) är nöjd över att projektet nu går vidare.

Regeringen förbinder sig efter beslutet i dag att i fortsättningen stöda Kvarkenprojektet med högst 25 miljoner euro. Sverige, via Region Västerbotten och Umeå stad har tidigare lovat 35 miljoner.

De totala kostnaderna för projektet beräknas till drygt 190 miljoner euro. Den resterande finansieringen sköts med medel från flera finländska och svenska aktörer. Målet är också att senare få tilläggsanslag från Fonden för ett sammanlänkat Europa liksom också EU:s program för sjömotorvägar (MoS).

Kvarkentrafiken led i europeiskt trafiknät

Syftet med projektet är att trygga utvecklingen av trafiken i Kvarken, främst i form av en ny färja. Målet är att öka varu- och passagerarströmmarna mellan Finland och Sverige, samt att koppla Kvarkentrafiken till det europeiska trafiknätet.

Den nya passagerarfärjan är utformad uttryckligen för trafiken mellan Vasa och Umeå. Färjan lämpar sig för vintersjöfart och använder alternativa bränslen. För Vasas del handlar det således också om en LNG-terminal (en terminal för flytande naturgas).

– I projektet kombineras innovationer och en miljövänlig teknik som gynnar kunderna och näringslivet. Jag är glad att projektet framskrider genom samarbetet mellan staten, Vasa stad och aktörer i området. De regionala aktörernas aktivitet kommer att behövas också efter det att färjan är färdig, säger minister Berner.

Midway Alignment är ett projekt som Vasa stad, Region Västerbotten och Umeå stad har startat tillsammans, och Midway Alignment svarar för den totala finansieringen av projektet.