Hoppa till huvudinnehåll

Rekordstora aktieutdelningar trots lågkonjunkturen

Björn Wahlroos
Wahlroos kammar hem 25 miljoner euro från Sampo Björn Wahlroos Bild: Yle Björn Wahlroos

De finländska börsbolagen kommer i år ut rekordstora vinstutdelningar. De största potterna går till Antti Herlin, Björn Wahlroos och släkten Ehrnrooth.

Enligt en utredning som Yle har gjort betalar börsbolagen 11,5 miljarder euro i aktieutdelning tll sina ägare. Summan kan stiga eftersom alla bolagsstyrelser inte ännu har meddelat om huruvida aktieutbetalning föreslås. Det är bolagsstämman som fattar beslut om utdelningar men det är sällan stämman går emot styrelsens förslag.

I fjol var totalsumman för dividender 10,5 miljarder euro - det vill säga en betydande höjning är på kommande.

Några börsbolag betalar ut största summorna

Det är ändå rätt få bolag på Helsingforsbörsen som betalar ut stora vinstutdelningar. De är stabila företag, med moderata investeringsbehov. Därför väljer de i stället att belöna sina aktieägare.

De största utbetalarna är Nordea, Nokia, Telia Sonera, Sampo och Fortum.

Staten höstar in 900 miljoner euro i dividender för sina aktieinnehav. Hälften kommer från Fortum. Staten är också majoriteten i Finnair och Neste.

Antti Herlin.
Antti Herlin Antti Herlin. Bild: Yle antti herlin

Det är igen hisstillverkaren Kones och mediekoncernen Sanomas storägare Antti Herlin som får den största potten. 160 miljoner euro går till Herlins holdingbolag.

Bankiren Björn Wahlroos kan kvittera ut 25 miljoner euro för sitt aktieinnehav i Sampo.Familjen Ehrnooth som finns bland ägarna till många börsbolag får tiotals miljoner i aktieutdelningar i år.

Varför inte investera pengarna i stället?

OP-gruppens aktiestrateg Antti Saari svarar på frågan varför bolagen delar ut dividender i stället för att investera i till exempel nya industrianläggningar.

- Det lönar sig inte att investera då det inte finns någon efterfrågan, svarar Saari. När den ekonomiska tillväxten kommer igång, tar också investeringarna fart, säger han.

Just nu finns det inget behov av att investera i ny kapacitet. I stället delar man ut dividend till ägarna, säger Saari.

En annan orsak är att börsbolagen är internationella i dag. Placerarna är mest intresserade av avkastning, och då kan inte styrelsen försvara investeringsbeslut med att vädja till placerarnas omsorg om den finländska samhällsekonomin till exempel.

Utan avkastning söker sig placerarna till andra jaktmarker, säger Saari.

Jyri Hänninen, Yle Uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes