Hoppa till huvudinnehåll

Svenskspråkiga barn lär sig inte finska

Bild: YLE/Monica Forssell finskabok

Tipset kommer från en förälder som är orolig för sitt barns finskakunskaper. Enligt tipsaren lär sig barnet inte finska i skolan, delvis på grund av att de andra barnen i gruppen redan kan finska.

Så här skriver tipsaren:
"I de svenska skolorna i Finland finns A-lärokurs i finska, modersmålsinriktad A-lärokurs i finska och finska för invandrare. De som är förlorare på systemet är finländska svenskspråkiga barn. De sätts fortfarande i samma grupp som de som talar finska hemma.
Vart efter så flyttar de finskkunniga barnen över till MoFi. Men då har de redan i många års tid tagit den tid av undervisningen som borde ha givits till dem som inte har finska med i bagaget."

Vi har kollat upp hur det ligger till med intresset för att delta i modersmålsinriktad finska bland tvåspråkiga barn.

Tvåspråkiga barn läser i huvudsak modersmålsinriktad A-lärokurs i finska

Spotlight Tips gjorde ett stickprov och kontaktade utbildningsverket i Helsingfors, Åbo, Esbo och Pargas, orter där det finns många tvåspråkiga barn. Ingen kunde bekräfta att tvåspråkiga barn läser A-lärokurs i finska i någon större utsträckning. När barnen börjar läsa finska i årskurs tre delas de i regel upp i två grupper från början.

- I Esbo läser 66 procent av eleverna i åk 3 och uppåt modersmålsinriktad finska. Ungefär lika många, 65 procent, har meddelat att de har finska som första eller andra hemspråk, så det verkar inte finnas någon större tendens åt något håll, säger informatör Stella Lausamo.

Det verkar inte vara de tvåspråkiga barnen som står i vägen för de enspråkigt svenska barnens finskainlärning eftersom de i huvudsak läser modersmålsinriktad finska. Trots det kan barnens finskakunskaper variera i grupperna med A-lärokurs i finska. Många barn talar finska på hobbyer och med kompisar även om de inte gör det hemma.

17.2.2016

Ännu en tipsare har tagit kontakt angående bristerna i helt svenskspråkiga barns finskakunskaper.

"Problemet är kanske inte att barn med mofi går i samma grupp, utan att lärarens utgångspunkt är att alla elever i en grupp kan finska åtminstone behjälpligt och att läraren därför aldrig satsar på baskunskaperna. Egentligen borde barnen språktestas från början och genast indelas och undervisas enligt behov. Har eleven inte ens baskunskaper kan hen aldrig tillägna sig resten av undervisningen."

Diskussionen om de svenskspråkiga barnens svaga finska

Finskan är ett svårt ämne för många barn. Problemet med de svenskspråkiga barnens svaga finska aktualiserades i höstas efter en insändare i HBL av Henrik Lindberg och har också diskuterats här på Svenska Yle.

Debattstorm kring den dåliga finskan i Svenskfinland
Allt fler i Pargas väljer b-finska för att säkra godkänt studentbetyg

Har du erfarenheter av att barnen inte lär sig finska i skolan?

Tips-id: 3802, 13402

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.