Hoppa till huvudinnehåll

Vägavgifter väcker debatt: "Vem ska betala och för vad?"

Nyligen publicerade samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) en utredning om vägavgifter. Utgångspunkten är att det i framtiden ska kosta att pendla till huvudstadsregionen. Bland lokalpolitikerna väcker utredningen blandade reaktioner.

- Det handlar om att minska på miljöbelastningen, att styra folks rörelse från privatbilism till kollektivtrafik. Och så handlar det om trafiksäkerhet. Så det finns vinster för alla, säger Helsingforspolitikern Thomas Wallgren (SDP).

I Kyrkslätt är man inte lika övertygad om det kloka med vägavgifter berättar Thorolf Sjölund (Saml):

- Som västnylänning har man mycket svårt att förstå att vi ska bli bestraffade för att komma och arbeta till huvudstadsregionen. Som företagare ser jag också att det här ger ett minus i konkurrenskraften. Det blir dyrare för oss att besöka huvudstadsregionen, jämfört med företag som är etablerade där.

Det är i Helsingfors de stora massorna rör sig, det är här vi har problem med luftkvaliteten och stockningar i trafiken.

Sjölund frågar sig om det är rätt att huvudstadsregionens kommuner inför avgifter på vägar som bekostats med allmänna medel:

- Största delen av vägarna i Helsingforsregionen är finansierade via statsbidrag. Ska då en enskild kommun dra nytta av sådant som andra har byggt? Jag kommer med ett alternativ: Vi i Kyrkslätt kommun kommer att införa Kyrkslätts skatt vid Stensviks bro för alla som åker till sina sommarstugor i Västra Nyland från huvudstadsregionen!

Eldfängt tema. Thomas Wallgren (SDP) och Thorolf Sjölund debatterar (Saml) vägavgifter. Debatt om trängselavgifter i webbstudion Bild: Rikhard Husu / Yle Thomas Wallgren,thorolf sjölund,trängselavgifter,wallgren

Hur låter det här, Thomas Wallgren?

- Om vi lite skojar så är det kanske bra att vi får trängselavgifter vid varje kommungräns, om det skulle minska på folks iver att använda bil. Lite mer seriöst så är det ju Helsingfors som är det kritiska området. Det är här de stora massorna rör sig, det är här vi har problem med luftkvaliteten och stockningar i trafiken. Jag tror inte att det finns så mycket köer på Porkala udd när jag åker och tittar på fåglar på morgonnatten, svarar Wallgren.

I Kyrkslätt kommer att införa skatt vid Stensviks bro för alla som åker till sina sommarstugor!

340 euro per år år

Enligt HRT:s uträkningar skulle de planerade vägavgifterna innebära en genomsnittlig kostnad på 340 euro per bilist och år. En överkomlig summa, enligt Thomas Wallgren:

- Vi talar om några hundra euro per familj per år. Och man får väldigt mycket för en ganska liten avgift. Man får bättre trafik, bättre luftkvalitet, mindre miljöbelastning och en övergång från privatbilism till kollektivtrafik.

Vi talar om några hundra euro per familj per år. Och man får väldigt mycket för en ganska liten avgift.

Är 340 euro per år en rimlig avgift, Thorolf Sjölund?

- Nog är det ju en stor summa för oss som använder bil. Vi betalar redan skatt för användning av bil, och det ökar hela tiden. De som bor i byarna lite ytterom centrum är dessutom beroende av bilar. Barnen ska transporteras till skola och hobbyer, till butiker som vi inte har nära oss. För dem är det en utopi att klara sig utan bil.

Ett hur stort problem utgör trafikstockningarna i dagens läge?

- Den trafikstockning som vi har i Helsingforsregionen varar mellan klockan halv åtta och halv nio på morgonen och klockan 16 och 17 på eftermiddagen. I dagens läge då människor har flexibla arbetstider så är det möjligt att åka till Helsingfors med egen bil också utanför rusningstiden. Dessutom finns det fina parkeringshus vid infarterna till Helsingfors, så man behöver inte ta bilen till centrum.

Nog är det ju en stor summa för oss som använder bil.

Är trängseln på vägarna ett marginellt problem, Thomas Wallgren?

- En del människor upplever köer alla dagar, och för dem är det frustrerande. Men de är inte så många och köerna är inte särskilt allvarliga. Planerna syftar nog till att undvika mycket värre problem om tio år. Det är ganska många minuter man sparar i körtid per dag om man inför trängselavgifter och gör investeringarna enligt det.

Vad säger du till dem som anser att trängselavgifterna är orättvisa?

- Det är klart att det finns viktiga rättvisefrågor att ta i beaktande. Man måste se till att trängselavgiften för med sig bättre service för dem som kommer utifrån. Å andra sidan betalar alla skattebetalarna, oberoende av om de inte har bil eller inte, i dagens läge extremt mycket för vägnätet som i huvudsak är uppbyggt med tanke på privatbilism. Så på det sättet är trängselavgifterna rättvisepolitik: De som inte har bil behöver inte betala för andras nöjen.

Är vägavgifter en bra idé? Se diskussionen mellan Thomas Wallgren och Thorolf Sjölund i sin helhet på Arenan!

 • Vårdreformen kan slå sönder kommunernas ekonomi

  Större ekonomi har gett skalfördelar som nu försvinner.

  Då social- och hälsovården tas över av landskapen har regeringen föreslagit en sänkning av kommunalskattesatsen med 12,3 procentenheter. Hur kommunerna ska klara av att sköta sina lagstadgade uppgifter med mindre pengar oroar landets kommunala beslutsfattare.

 • Enkät: Finländarna vet inte vem som bestämmer i kommunerna

  Okunskapen oroar med tanke på demokratin, anser expert.

  En majoritet av finländarna vet inte vem som har den högsta beslutsfattande makten i kommunerna. Enligt en undersökning som Yle låtit göra vet endast fyra av tio finländare att kommunfullmäktige är det högsta beslutsfattande organet. Sämst är kunskaperna bland ungdomar och unga vuxna.

 • Helsingfors fullmäktige godkände omstridd generalplan

  Centralparken en av de kontroversiella punkterna.

  Helsingfors stadsfullmäktige beslöt natten till torsdag att godkänna den nya generalplanen som tillåter att bostadsområden ritas in i Centralparken. Beslutet fattades efter sex timmars diskussion och ett stort antal omröstningar.

 • Nya jordbävningar i Italien - inga dödsoffer

  Samma område där 300 dog i skalv i somras.

  Två kraftiga jordskalv skakade mellersta Italien på onsdag kväll. Otaliga byggnader rasade och många fick lindriga skador, men skalven tycks inte ha krävt några dödsoffer.

Läs också

Nyligen publicerat - Debatt