Hoppa till huvudinnehåll

Vägavgifter väcker debatt: "Vem ska betala och för vad?"

Nyligen publicerade samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) en utredning om vägavgifter. Utgångspunkten är att det i framtiden ska kosta att pendla till huvudstadsregionen. Bland lokalpolitikerna väcker utredningen blandade reaktioner.

- Det handlar om att minska på miljöbelastningen, att styra folks rörelse från privatbilism till kollektivtrafik. Och så handlar det om trafiksäkerhet. Så det finns vinster för alla, säger Helsingforspolitikern Thomas Wallgren (SDP).

I Kyrkslätt är man inte lika övertygad om det kloka med vägavgifter berättar Thorolf Sjölund (Saml):

- Som västnylänning har man mycket svårt att förstå att vi ska bli bestraffade för att komma och arbeta till huvudstadsregionen. Som företagare ser jag också att det här ger ett minus i konkurrenskraften. Det blir dyrare för oss att besöka huvudstadsregionen, jämfört med företag som är etablerade där.

Det är i Helsingfors de stora massorna rör sig, det är här vi har problem med luftkvaliteten och stockningar i trafiken.

Sjölund frågar sig om det är rätt att huvudstadsregionens kommuner inför avgifter på vägar som bekostats med allmänna medel:

- Största delen av vägarna i Helsingforsregionen är finansierade via statsbidrag. Ska då en enskild kommun dra nytta av sådant som andra har byggt? Jag kommer med ett alternativ: Vi i Kyrkslätt kommun kommer att införa Kyrkslätts skatt vid Stensviks bro för alla som åker till sina sommarstugor i Västra Nyland från huvudstadsregionen!

Eldfängt tema. Thomas Wallgren (SDP) och Thorolf Sjölund debatterar (Saml) vägavgifter. Debatt om trängselavgifter i webbstudion Bild: Rikhard Husu / Yle Thomas Wallgren,thorolf sjölund,trängselavgifter,wallgren

Hur låter det här, Thomas Wallgren?

- Om vi lite skojar så är det kanske bra att vi får trängselavgifter vid varje kommungräns, om det skulle minska på folks iver att använda bil. Lite mer seriöst så är det ju Helsingfors som är det kritiska området. Det är här de stora massorna rör sig, det är här vi har problem med luftkvaliteten och stockningar i trafiken. Jag tror inte att det finns så mycket köer på Porkala udd när jag åker och tittar på fåglar på morgonnatten, svarar Wallgren.

I Kyrkslätt kommer att införa skatt vid Stensviks bro för alla som åker till sina sommarstugor!

340 euro per år år

Enligt HRT:s uträkningar skulle de planerade vägavgifterna innebära en genomsnittlig kostnad på 340 euro per bilist och år. En överkomlig summa, enligt Thomas Wallgren:

- Vi talar om några hundra euro per familj per år. Och man får väldigt mycket för en ganska liten avgift. Man får bättre trafik, bättre luftkvalitet, mindre miljöbelastning och en övergång från privatbilism till kollektivtrafik.

Vi talar om några hundra euro per familj per år. Och man får väldigt mycket för en ganska liten avgift.

Är 340 euro per år en rimlig avgift, Thorolf Sjölund?

- Nog är det ju en stor summa för oss som använder bil. Vi betalar redan skatt för användning av bil, och det ökar hela tiden. De som bor i byarna lite ytterom centrum är dessutom beroende av bilar. Barnen ska transporteras till skola och hobbyer, till butiker som vi inte har nära oss. För dem är det en utopi att klara sig utan bil.

Ett hur stort problem utgör trafikstockningarna i dagens läge?

- Den trafikstockning som vi har i Helsingforsregionen varar mellan klockan halv åtta och halv nio på morgonen och klockan 16 och 17 på eftermiddagen. I dagens läge då människor har flexibla arbetstider så är det möjligt att åka till Helsingfors med egen bil också utanför rusningstiden. Dessutom finns det fina parkeringshus vid infarterna till Helsingfors, så man behöver inte ta bilen till centrum.

Nog är det ju en stor summa för oss som använder bil.

Är trängseln på vägarna ett marginellt problem, Thomas Wallgren?

- En del människor upplever köer alla dagar, och för dem är det frustrerande. Men de är inte så många och köerna är inte särskilt allvarliga. Planerna syftar nog till att undvika mycket värre problem om tio år. Det är ganska många minuter man sparar i körtid per dag om man inför trängselavgifter och gör investeringarna enligt det.

Vad säger du till dem som anser att trängselavgifterna är orättvisa?

- Det är klart att det finns viktiga rättvisefrågor att ta i beaktande. Man måste se till att trängselavgiften för med sig bättre service för dem som kommer utifrån. Å andra sidan betalar alla skattebetalarna, oberoende av om de inte har bil eller inte, i dagens läge extremt mycket för vägnätet som i huvudsak är uppbyggt med tanke på privatbilism. Så på det sättet är trängselavgifterna rättvisepolitik: De som inte har bil behöver inte betala för andras nöjen.

Är vägavgifter en bra idé? Se diskussionen mellan Thomas Wallgren och Thorolf Sjölund i sin helhet på Arenan!

Kommentarer

Inlagt av

Felet i Helsingfors är att trafiken med flit gjorts mera osmidig. Filer tas bort och flaskhalsar bildas, trafikljus är synkroniserade så att man måste bromsa och gasa helatiden, blir väldigt mycket stockning bara p.g.a detta. Inför gärna vägtullar för sådana som inte bor i stan men de pengarna bör gå tillbaka till vägunderhåll.

Inlagt av

Wallgren är en en tvättäkta socialist som vill bestämma om så mycket pengar som möjligt och vill därför införa denna nya skatt. Helsingfors har varken luftproblem eller stockningar i europeisk skala, åk någongång ned till mellaneuropa och bekanta er med situationen, på egen bekostnad tack.
Ett problem löser en eventuell vägtull och det är kollektivtrafikens relativa konkurrenskraft. Kollektivtrafiken har redan länge varit mycket dyrare än att röra sig med egen bil trots att den är så starkt subventionerad.
Miljövänlig är den ju då ströömen kommer ur stöpseln och där inte syns några avgaser, det visste redan Janina Andersson som åkte tåg mellan Åbo och Helsingfors som grön riksdadskvinna under tjugo år utan att det förorsakade några somhelst utsläpp....

Inlagt av

Detta förslag kommer i ganska märklig tid. Nu samtidigt som VR drar in Y-tågen och ett snabbtåg från Åbo inte stannar i Västranylnad så talar man samtidigt om att införa vägavgifter när VR ha gjort det omöjligt att ta tåget till arbete. Vad är det för rim och fason i detta tänkande. Det blir ju dubbel bestraffning för oss i VN.

Inlagt av

Mera skatter så behöver inte folk bekymra sig hur de ska spendera sina pengar!
Finländarna är vana att bli beskattade för det mesta. Nu kommer skatt på båt och hoj, så någon hundring i vägtullar torde inte kännas någonstans!

Inlagt av

Borde det inte vara Samlingspartiet som propagerar för vägavgifter och Socialdemokraterna emot?

De som har råd skulle säkert vara nöjda om de som inte har råd lämnade bilen hemma och skapade utrymme på vägarna.

Inlagt av

När man talar om mindre biltrafik i städerna så har man tydligen tänkt som så att gatorna ska göras smalare, det ska vara farthinder, korsningarna görs smalare, trafikljus onödiga ställen osv. Det är bara det att det har motsatt effekt, eet blir kanske inte fler bilar men trafiken grötar ihop sig. Det borde finnas lite sunt förnuft också i planeringen.

Enligt den zonmodell (VE1) som HRT valt att utreda närmare skulle det kosta 1,6 euro att ta bil till innerstaden och 1,2 euro att åka innanför Ring III. Tarifferna skulle gälla klockan 6-9 och 15-18 under vardagar. Dagtid skulle man betala halva priset, medan det skulle vara gratis att åka under kvällar och veckoslut.

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/ajoneuvoliikenteen_hinnoitteluselvitys_tiivistelmaraportti_luonnos_0.pdf

Inlagt av

Vi vill ha snabbare och smidigare kollektivtrrafik, att bussar och spårvagnar inte alltid måste köra krypfart för att bilarna grötar till trafiken! Vi vill också ha ett bättre utbrett metro- och närtågsnät i innerstaden, antingen Centrumslingan för tåg runt innerstaden eller en metrolinje från Böle via Tölö till de södra stadsdelarna. Trängselavgifter för bilar understöder jag till 100%, det är ungefär en gång i månaden jag kör bil i centrum för oftare behöver jag inte. Helsingfors trafikstockningar är naturligtvis inget att mäta sig med u-ländernas storstäders, men man måste förebygga problemen, och dessutom påpekar jag att de flesta städer i Västeuropa som är lika stora eller större än H:fors faktiskt har både ett bättre kollektiivtrafikutbud och på ett eller annat sätt begränsad rätt att köra bil i centrum. Onödigt att påstå att de som understöder tsängselskatter är alla "socialister", eller i så fall hör jag till minoriteten bland de borgerligt röstande, och från Esbo av alla städer ännu!

Inlagt av

Bygg inte så tätt så slipper ni problemen. Fundera inte på hur folk ska in och ut från centrum, fundera varför. Ska hela centrum vara en nöjespark så javisst, ta inträde vid portarna, men så länge folk är tvugna att åka dit och beskattningen fungerar som förut ska inga extra avgifter uppbäras. Ingen finner glädje i att dagligen sitta fast i rusningstrafik, det är inget privilegium man vill betala extra för. Erbjud ett smidigare och förmånligare alternativ till pendling eller flytta ut funktioner från stadskärnan som genererar mycket trafik. Stora höga kontorskomplex behövs inte i centrum, hamnen kunde med fördel vara belägen en bit utanför, det är inte som att det vore utrymmesbrist i landet.

Inlagt av

Det fungerar i Stockholm, så varför skulle det inte fungera i H:fors?
Därtill får utländska(läs estniskt registrerade bilar körda av skatteplanerande finländare) betala lite de med.

Inlagt av

Någon påstod att om man bygger glesare så blir trafiproblemen mindre. Men det fakto är det tvärtom. Ju tätare man bygger, desto kortare avstånd i medeltal blir det för invånare bl.a. till jobb, butiker och hobbyer, eftersom dessa kan placeras med kortare intervaller när befolkningsunderlaget är större. Sprider man ut samma mängd befolkning blir det längre sträckor mellan allting och därmed blir den totala längden körd sträcka längre och därmed blir det mera bilar på vägarna.

Inlagt av

I Stockholm var det minsann inte dyrt, det kom två räkningar, en var 59 cent den andra 1,12 så antagligen eller säkert blev det betydligt dyrare att skicka räkningarna. Så hur ska indrivningen ske för att det ska löna sig?

Inlagt av

Bra sagt tallkotten. Låt dem ta skatt på allt innanför ring 3. Då kan städerna börja betala sina vägar själva för det är dom som vill ha alla att flytta dit, dom vill ha industri, sjukhus,på samma plats därför blir det trångt när allt skall på samma plats innanför ring 3. Sedan kan statens pengar istället börja användas på att förbättra vägarna utanför ring 3. Tänk så många miljoner går åt till att bygga alla broar och filer dom miljonerna skulle man förbättra mycket vägar ute i glesbygden.

Inlagt av

Varför tycker så många här att man ska måsta få åka bil in till arbetet i Helsingfors? Vi har ju en fungerande kollektivtrafik i och till Helsingfors. Kan inte ni som nu känner er förbisedda som bilpendlare ta och fundera om ni inte hellre kunde ta tåget/bussen in till stan och lämna bilen vid en infartsparkering? SÅ blir trafiken smidigare, inte genom att göra det attraktivare att köra bil.

Inlagt av

Som bosatt i Vanda mellan Ring III och Ring I samt jobbar i Helsingfors centrum undrar jag över vilken rusningstrafik. Det grötar ihop sig mellan ca 07.30 och 08.30 före och efter är det nästan tomt. Har själv flextid och inga problem Beroende på dagens arbetsuppgifter väljer jag antingen egen bil eller kollektiv buss, Egen bil är betydligt snabbare, och bekvämare trots att kollektivtrafiken fungerar bra, om man inte störs av trängseln i bussen/spårvagnen.
Kunde yle svenska reda ut hur det är med finansieringen av vägar/gator i huvudstadsregionen, vem betalar? Vid de flesta vägbyggen står det "Stara" på lastbilarna (=Hfors stads byggnadskontor). Ute i bygderna anser man att det är "övriga Finland" som bekostar trafiken i huvudstaden. Vi bör även minnas att det finns ca 1 miljoner personer dagstid inom Ring III som bör transporteras och att ringvägarna är de mest trafikerade i detta land. Har själv upplevt vägtullar i Norge och märkte att det inte störde trafiken, hur det är med lönsamhet är en annan sak.

Inlagt av

en medborgare som äger en bil i Finland är en riktigt bra betalare av diverse skatter till staten. därför borde alla som inte äger en bil årligen bestraffas med en skatt som motsvarar vad det kostar att äga en bil i Finland.

 • ”Ryssland gör sig skyldigt till krigsbrott i Syrien”

  Hårda ord under säkerhetsrådets möte.

  Ryssland och Syriens regering gör sig skyldiga till krigsbrott med bombningarna i Aleppo. Det sade USA:s, Storbritanniens och Frankrikes FN-ambassadörer på säkerhetsrådets möte på söndagen.

 • Premiär för Versluis/Turkkila: "Varit helt underbart"

  Toppåkarna har inlett sin isdanskarriär.

  Inför hemma-VM i isdans på våren har Finland hela tre isdansare som kan tävla om plats i mästerskapen. Ett av dem är Juulia Turkkila och Matthias Versluis, före detta toppnamn inom soloåkningen, och sedan i våras isdansare i Helsingin Luistelijat.

Läs också

Nyligen publicerat - Debatt

 • Anna Dönsberg: Ingen tid för blåögdhet

  Yttrandefrihet är en rättighet som ska försvaras.

  Ska vi verkligen låta yttrandefriheten bli bara ett verktyg som vi kan angripa varandra med? När blev de intolerantas krav på att bli tolererade lika viktigt som allas rätt att uttrycka sig? Det frågar sig vår litteraturredaktör Anna Dönsberg inför sin resa till Göteborgs Bokmässa, som i år har temat yttrandefrihet.

 • Het debatt: "Skulle pappa inte ställt upp så hade jag inte haft råd att äta"

  Häftig debatt på våra nätsidor. Kommentera gärna.

  OECD-rapporten om att var femte 20-24-åring varken studerar, jobbar eller är på arbetspraktik har lett till en häftig diskussion på våra nätsidor. En del av våra debattörer förutspår en grekisk framtid där föräldrarna i all evighet försörjer sina barn, medan andra påpekar att det i deras fall varit precis tvärtom. En debattör skriver att det är hen som har betalat föräldrarnas räkningar.

 • Kolumn: Att våga dela värld

  Att inte bli sedd av andra kan vara förödande för mänskan.

  Att inte bli sedd av en annan människa kan leda till ångest och depression. Med exempel från Mumindalen och flyktingförläggningar skriver Antony Fredriksson om moral och om att dela en annan människas erfarenhet.