Hoppa till huvudinnehåll

Epikriser på svenska, tack!

Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus Bild: Yle/ Malin Hulkki vasa centralsjukhus

Vi har fått tips om språkproblem på Vasa Centralsjukhus. ”Trots att man på sjukhuset visste att det var en svenskspråkig patient var epikrisen, som skickades hem, skriven på finska.” Varför är det så här, undrar en tipsare.

Dessutom anser tipsaren att en del av sjukhusets läkare och kirurger inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

17.2 Louise Bergman vänder sig till Olle Gull, förvaltningsdirektör på Vasa centralsjukhus.

- Vårt regelverk är klart och tydligt. De som vill ha epikrisen på svenska ska också få den på svenska, säger Gull.

För att kunna svara på frågan varför tipsaren ändå fått sin epikris på finska, borde Olle Gull känna till det specifika fallet.

- Även om vår princip är klar, så kan praktiska omständigheter göra att det tyvärr inte alltid lyckas, säger Gull.

Om den vårdande läkaren har finska som modersmål skrivs epikriser och journaler på finska. Men alla som vill ska få sin epikris från Vasa Centralsjukhus på svenska, lovar Olle Gull.

En annane tipsare skriver: ”Man blir endast behjälpligt förstådd av en del läkare och kirurger på centralsjukhuset i Vasa. Det här kan leda till felbehandlingar och i värsta fall vårdskador.”

Språkkraven på alla skötare och läkare på Vasa Centralsjukhus är god förmåga att i tal och skrift klara både svenska och finska. Styrelsen kan bevilja dispens från språkkraven om tjänsten varit lediganslagen och ingen som uppfyller språkkraven har sökt tjänsten.

- Det här har hänt när det gäller läkartjänster. Och då måste man ställa sig frågan: är det bättre att ha en läkare som kan språket bristfälligt än att vara helt utan, säger Olle Gull.

Om en läkare som inte uppfyller språkkraven väljs, erbjuder sjukhuset stöd på olika sätt. Det handlar bland annat om språkkurser på arbetstid. Dessutom ser man till att det på läkarens arbetspunkt finns personal som kan tolka och översätta så att inga missförstånd uppstår.

Tips-id: 4402, 11502

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle