Hoppa till huvudinnehåll

Finland vill stöda universitetsuppsagda med EU-pengar

Gravljus på trappa.
Ljusdemonstration utanför Helsingfors universitet den 27 januari 2016. Gravljus på trappa. Bild: Yle/ Catariina Salo ljus (konkret icke-levande objekt),ljusdemo,Helsingfors universitet

Finland ansöker om medel ur Europiska globaliseringsfonden för stödåtgärder till uppsagda från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Avsikten är att ansökan inlämnas före sommaren, och besked från Bryssel väntas i slutet av det här året.

- Vi har förhandlat med EU-kommissionen och hyser förhoppningar om att ansökan bemöts positivt. Om svaret är ja är det första gången i fondens historia som medel beviljas för ett projekt i den offentliga sektorn, säger Tuija Oivo, överdirektör vid Arbets- och näringsministeriet.

Helsingfors universitet har meddelat att personalen minskas med 980 personer, 570 av dem sägs upp. Aalto-universitet minskar personalen med 320 personer, av dem får 190 sparken.

Helsingfors universitet har erbjudit personalen bland annat förändringsstöd och hjälp med att söka jobb.

Nu ska tjänstemän vid Arbets- och näringsministeriet tillsammans med högskolorna bereda åtgärder där stöd ur Europeiska fonden för justering av globaliseringens effekter (EFG) på bästa möjliga sätt gynnar dem som förlorar jobbet. Det handlar om vidareutbildning, stöd hur man grundar företag och personlig rådgivning.

Stöd till lågutbildade

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) är nöjd över att regeringen ansöker om EU-stödet.

- Varje uppsägning är en mänsklig tragedi, säger undervisningsministern, men vidhåller att de strukturella ändringarna är nödvändiga för att trygga kvaliteten på utbildningen i det rådande ekonomiska läget.

- Jag hoppas att stödåtgärderna speciellt riktas till de grupper som särskilt har berörts av uppsägningarna, säger minister Grahn-Laasonen. Hon avser särskilt personer som har arbetat inom stödfunktionerna och förvaltningen, och som inte har en hög utbildning.

Flera projekt som utnyttjar medel ur globaliseringsfonden pågår som bäst i Finland. Det handlar bland annat om STX Finland, Broadcom Communications och it-branschen, Microsoft till exempel.

Då stöd beviljas ur globaliseringsfonden är EU:s andel 60 procent, och den nationella andelen 40 procent. Fonden har en årlig budget på 150 miljoner euro, och stöd beviljas främst då ett företag har sagt upp fler än 500 personer

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes