Hoppa till huvudinnehåll

Förorenad jord får inte rinna i ån vid Billnäs bruk

Billnäs bruk.
Industrierna har smutsat ned marken på många ställen i bruket. Om det grävs vid stränderna, kan giftiga ämnen hamna i ån. Billnäs bruk. Bild: YLE/Malin Valtonen billnäs bruk ab,Raseborg

Det behövs nya regler för att skydda Svartån om affärsmannen Olli Muurainens planer i Billnäs bruk blir verklighet.

Det är viktigt att förorenade jordmassor inte rinner in i ån eftersom jorden på vissa ställen på stränderna innehåller giftiga ämnen. De kan skada känsliga arter som flodpärlmusslan.

Det handlar om ämnen som arsen, bly och antimon. De här ämnena har hamnat i jorden under Billnäs bruks tid som industrisamhälle.

Raseborgs stad godkände en ny plan för Billnäs i augusti. Men den statliga miljömyndigheten, Närings-, trafik- och miljöcentralen, tyckte att miljökonsekvenserna för Naturaområdet vid Svartån inte hade utretts tillräckligt. Centralen överklagade därför stadens beslut att godkänna planen.

Inte gräva vid stranden

Staden har nu låtit utreda saken och tänker nu skriva in nya skyddsbestämmelser i planen så att jordmassor vid byggnadsskedet inte kan rinna ut i Svartån.

Här är några av de nya bestämmelserna:

1. En del källarvåningar ska strykas i planen så att man inte behöver gräva i de förorenade jordmassorna.

2. En byggyta invid skorstensbyggnaden flyttas tio meter längre bort från åstranden.

3. Om det är nödvändigt att gräva i de förorenade jordmassorna, gäller det att planera arbetena så att dagvattnen kan ledas via avloppsnätet till reningsverk. Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på marken eller på konstruktioner som tak, till exempel regnvatten och smältvatten.

4. Mellan ån och byggena vid stranden ska det i byggnadsskedet finnas ett slutet staket så att lös jord eller byggmaterial inte rinner in i ån.

5. De planerade bryggorna ska helst inte byggas alls. Men om de byggs, ska de vara hängbroliknande eller pontonkonstruktioner.

Staden har under processens gång varit i kontakt med NTM-centralen. Alla parter verkar kunna nöja sig med att de nya bestämmelserna skrivs in i detaljplanen. På det viset bedöms att byggandet i Billnäs inte försvagar naturskyddet på Naturaområdet vid Svartån.

Läs också