Hoppa till huvudinnehåll

Lojo går inte in för större dagisgrupper

Daghemmet Laban i Lojo.
Många Lojodaghem har inte plats för större grupper än i dag. Daghemmet Laban i Lojo. Bild: Yle/Minna Almark daghemmet laban

Lojo går mot lagens rekommendationer och håller fast i principen att det i en dagisgrupp för över treåringar ska finnas en vuxen per sju dagisbarn.

Den nya lagen om småbarnspedagogik godkänner åtta barn per vuxen.

Lojo har flera dagislokaler som inte kan ta emot större grupper på grund av lokalernas skick. Staden kan inte heller minska antalet anställda eftersom de i och med kommunsfusionen har anställningsskydd fram till slutet av 2017.

Staden tar upp ärendet igen i slutet av 2017 och granskar då lokalernas skick och storlek.

20 timmar dagvård för barn med förälder hemma

Stadsfullmäktige i Lojo behandlade dagisgruppernas storlek på sitt möte på onsdagen (17.2). Under mötet röstade fullmäktige även om ett förslag med tillägget att Lojo inte skulle begränsa rätten till subjektiv dagvård.

Socialdemokraten Maaret Laines förslag understöddes av 21 ledamöter, men 30 röstade emot och förslaget förföll.

Det innebär att Lojobarn med ena föräldern hemma i regel endast har rätt till 20 timmar dagvård per vecka så som den nya lagen stipulerar. I dag har alla barn rätt till heldagsvård.