Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp ska fundera på veterinärvården

Lasse Mynttinen, veterinär Elina Lahikainen, collien Sinna
Lasse Mynttinen, veterinär Elina Lahikainen, collien Sinna Bild: Yle/Erica Vasama djurklinik

De västnyländska kommunerna utreder som bäst hur veterinärvården ska läggas upp. Sydspetsens miljöhälsonämnd har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att granska ramarna för en eventuell utlokalisering av tjänster tillsammans med upphandlingschefen.

I arbetsgruppen kan ingå en medlem från varje samarbetskommun, direktören för hälsoövervakningen och tillsynsveterinären.

Vid behov kan gruppen anlita övriga sakkunniga.

Senast den 10 mars ska kommunerna ha lämnat in sina utlåtanden om vem som ska sköta djuren.

Hangö vill konkurrensutsätta den akuta vården för små djur utanför tjänstetid och för stora djur dygnet runt.

Ändringarna som föreslås påverkar personalen och samarbetsförhandlingar har inletts. Vid dessa beaktas också ett förslag som tre veterinärer har framfört.

Vid uppföljningen av fjolårets ekonomi noterade miljöhälsonämnden att veterinärvården följer budgeten väl och att inga större avvikelser kan konstateras.

Tillsynsveterinären utförde 121 inspektioner gällande djurskydd och förhindrande av djursjukdomar under år 2015, vilket överskrider förväntningarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland