Hoppa till huvudinnehåll
Ämnessidans huvudbild för Abimix

Engelska, lång lärokurs, studentexamensproven 2015

Abimix grafik för studentexamensproven i engelska
Abimix grafik för studentexamensproven i engelska Bild: Yle/Oliver Ström engelska,abimix

Studentexamensproven i lång engelska 2015, facit till flervalsuppgifterna samt beskrivningar av goda svar för provens produktiva delar hittar du här. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Vår


Hörförståelseprovet

 • Hörförståelseprovet i lång engelska, våren 2015
 • Flervalssvar för hörförståelseprovet i lång engelska, våren 2015
 • Produktiva svaren till hörförståelseprovet i lång engelska, våren 2015
 • Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

  Skriftliga provet

 • Skriftliga provet i lång engelska, våren 2015
 • Flervalssvaren till det skriftliga provet, våren 2015
 • Produktiva svaren till det skriftliga provet i lång engelska, våren 2015
 • Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

  Höst


  Hörförståelseprovet

 • Hörförståelseprovet i lång engelska, hösten 2015
 • Flervalssvaren till hörförståelseprovet i lång engelska, hösten 2015
 • Produktiva svaren till hörförståelseprovet i lång engelska, hösten 2015
 • Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

  Skriftliga provet

 • Skriftliga provet i lång engelska, hösten 2015
 • Flervalssvaren till det skriftliga provet i lång engelska, hösten 2015
 • Produktiva svaren till det skriftliga provet i lång engelska, hösten 2015
 • Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet