Hoppa till huvudinnehåll

Första halvtimmen cyklar du gratis med citycykeln - efter köpt säsongsbiljett

Citycyklarna i Helsingfors kommer att levereras av Moventia & Smoove SAS. Färgen kommer inte att vara som på bilden.
I maj kan du susa runt på Helsingfors gator på den här godingen. Citycyklarna i Helsingfors kommer att levereras av Moventia & Smoove SAS. Färgen kommer inte att vara som på bilden. Bild: HST moventia & smoove sas

Priserna för Helsingfors stadscyklar har slagits fast, en säsong kostar som mest 25 euro.

HST godkände på torsdagen förslaget om de nya citycyklarnas hyror. Cyklarna kommer att finnas i stadsbilden efter valborg.

Den första halvtimmen är alltid gratis och fem timmar är maximitiden en cykel kan hyras.

För att kunna susa runt på de nya cyklarna ska en säsongsbiljett först köpas. För ett helt år betalar du 25 euro, för en vecka 10 euro och för en dag fem euro.

Efter att säsongsbiljetten är betald kommer själva hyran, som ligger på 1-4 euro i timmen. Den första halvtimmen är alltid gratis och fem timmar är maximitiden en cykel kan hyras.

På HST har man räknat ut att under den första halvtimmen, som är avgiftsfri, går det att cykla tvärs över citycyklarnas hyresområde.

2017 räknar staden med att ha ökat antalet cyklar till 1500 och antalet cykelstationer från 50 till 150.

Cyklarna kommer att finnas på 50 stationer från Sörnäs i öster till Gräsviken i väst och bortre Tölö i norr.

I början kommer 500 citycyklar att färga stadsbilden men 2017 räknar staden med att ha ökat antalet cyklar till 1500 och antalet cykelstationer från 50 till 150.

2017 ska citycyklarnas område täcka kärncentrum från Munksnäs och Böle till Gumtäkt.

Läs mera:

"Citycyklarna är inte hyrescyklar"

De nya citycyklarna är inte hyrescyklar, utan en del av kollektivtrafiken. Därför är det helt befogat med ett system som gör det dyrt att cykla länge på samma cykel, säger ordföranden för HST:s direktion. Det verkar ändå finnas oenighet inom direktionen.