Hoppa till huvudinnehåll

Lokalpolitiker funderar på små gröna män

Maskingevärspipa
Arkvibild. Hotbilderna i ett hybridkrig kan variera. Maskingevärspipa Bild: Yle/Tove Virta maskingevär

De hotbilder som hybridkrigföringen medför bör beaktas då kommunerna uppdaterar sina beredskapsplaner. Det säger beredskapschef Ilkka Horelli vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

- Det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa har fått många kommuner att vakna men ännu har inte så mycket konkret gjorts, säger Horelli. Det är viktigt att då man uppdaterar beredskapsplanerna funderar i de här banorna för läget har förändrats på en kort tid.

Enligt Horelli har kommunerna en viktig roll då det gäller att säkra samhälleliga funktioner i en kris.

- Först och främst gäller det infrastruktur såsom el och vatten men det finns också annat som måste upprätthållas för att skapa trygghet i samhället ifall Finland skulle drabbas av ett yttre hot, säger Horelli. Vissa saker har man beaktat men det finns skillnader mellan kommunerna och det är bra att vi regelbundet arrangerar beredskapsövningar för då upptäcker vi problem som kan rättas till.

Horelli anser att det är bra att diskussionen om hybridkrigföring tagit fart i Finland för det är viktigt att dessa saker diskuteras.

Tidigare i veckan slog Finlands Säkerhetskommitté fast att ryska fastighetsaffärer i närheten av strategiskt viktiga platser är ett nytt så kallat hybridkrigsfenomen. Enligt Försvarsministeriet kan dessa fastigheter användas för att till exempel störa mobilisering i en krissituation. Markaffärer i Åboland gavs som exempel på hybridhot.

Hybridkrig - vad är det?

  • I hybridkrig försöker motståndare uppnå sina militära mål i första hand genom politisk-militära påtryckningar, inte genom direkt våld. Verksamheten under det förberedande skedet har stor betydelse.
  • Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och polisen har under den senaste tiden uppdaterat sina direktiv för att kunna möta hot som är typiska för hybridkrig.
  • Säkerhetskommittén har listat olika uttryck för hybridkrigsföring. Bland dem finns styrande av flyktingströmmar, informationskrig och markanskaffning vid strategiskt viktiga platser. Också försvårande av export, cyberattacker, infiltrering, rubbning av försörjningstryggheten, påtryckningar och kriminalitet kan höra till hybridkrigsföring.

Beredskapsplanerna ska uppdateras regelbundet

Kommunernas beredskapsplaner är idag mycket omfattande och hur de skrivs och görs upp styrs av beredskapsplanen från 2012.

I Pargas håller man som bäst på att uppdatera sin plan och det är är något lokalpolitikerna anser att är viktigt att fundera på.

Andreas Johansson, SFP
Andreas Johansson betonar att han inte är oroad men anser trots det att det är viktigt att förbereda sig ifall något händer. Andreas Johansson, SFP Bild: Yle/Nina Bergman kommunalvalsdebatt i pargas 2012

- Absolut är det viktigt att funderar på det här för det är sent sedan då man sitter med skägget i brevlådan, säger Andreas Johansson (SFP). Hybridkrigföringen och de hotbilder som har nämnts i media kanske känns avlägsna men det är nog nu då vi inte har krig som riktlinjerna ska dras upp för om det krisar till sig är det försent att börja planera.

Samhället känsligare i dag

Vänsterförbundets Nina Söderlund förlorar inte nattsömnen på grund av världsläget men medger att det är klokt att fundera i de här banorna nu för att vara beredd om en olycka sker.

Nina Söderlund
Nina Söderlund hoppas att kris- och beredskapsplanerna uppdateras nu när så mycket har förändrats på en kort tid. Nina Söderlund Bild: yle/Maud Stolpe nina söderlund

- Samhället är mycket känsligare idag då det kan gälla problem med telefoner eller datorer, säger Söderlund. Det mycket som en skärgårdskommun som Pargas exempelvis måste fundera på vad gäller kriser oavsett om vi har krig eller inte så visst är det bra att fundera i de här banorna.

Nationell koordination efterlyses

Att fundera på små gröna män, det var benämningen på de ryska elitsoldater som plötsligt dök upp överallt på Krim-halvön i februari och mars 2014, är inte det första lokalpolitiker sitter och funderar på och därför är samlingspartisten Ted Bergman överraskad då Yle Åboland ringer upp och frågar hur bra Pargas enligt honom är förberett för hybridkrigföring och de hotbilder det medför.

ted bergman
Ted Bergman vill gärna se att beredskapsplanerna vad gäller hybridkrigföring skulle koordineras nationellt för det krävs samarbete för att allt ska fungera. ted bergman Bild: YLE/Fanny Lindholm ted bergman

- Det var inte kanske den första frågan jag hade i åtanke då du ringde mig, säger Bergman. Det är viktigt att vi har en plan men jag skulle gärna se att planen görs upp på en nationell nivå och att det då är militären som har ansvaret.

Efter det kan man avgöra vilken roll kommunerna har och vad det är vi kan hjälpa till med.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland