Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheten handfallen inför vanvårdsfallen i Kuppis

Psykiatriska avdelningen vid Kuppis i Åbo.
Psykiatriska avdelningen vid Kuppis i Åbo. Bild: Yle/Dmitri Volgin psykiatrisk vård

Regionförvaltningsverket skulle inte ha haft möjligheter att påverka oegentligheterna vid Åbos stadssjukhus psykiatriska enhet. Orsaken är att oanmälda inspektioner inte kan göras utan klagomål.

Det säger Regionförvaltningsverkets överdirektör Mikael Luukanen. Han tror inte att ett på förhand anmält besök skulle ha påverkat oegentligheterna om det är så att personalen på psykenheten tiger.

Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland har inte besökt enheten sedan 2011. En orsak är att resurserna är knappa. Regionförvaltningsverket har kring tio anställda som övervakar ärenden inom hela vårdsektorn och färre än hälften av dem övervakar verksamheten inom hälsovården.

Regionförvaltningsverket ansvarar för övervakningen av ungefär 500 vårdinrättningar som är öppna hela dygnet. I fjol gjordes ungefär 60 besök i dessa vårdinrättningar.