Hoppa till huvudinnehåll

Täktbukten i Hangö får 20 000 euro

Täktbukten i Hangö
Täktbukten är som Östersjön i miniatyr. Täktbukten i Hangö Bild: Hans-Erik Nyman täktbukten

Projektet Rädda Täktbukten kom på andra plats i en Östersjötävling. Prissumman är 20 000 euro.

Rädda Täktbukten är ett projekt som inleddes år 2010 och drivs av Hangö stads turistbyrå och föreningen Täktominlahden hoitoyhdistys.

Täktbukten är som Östersjön i miniatyr, en grund vik som blivit illa behandlad under årtionden. Tidigare lekte fiskar i en bäck som rinner ut i viken. I dag har näringsbelastningen övergött viken, som håller på att växa igen.

Målet är att vända den negativa utvecklingen och få viken och myrområdet i skick. Man vill också återställa bäcken så att fisken kan återvända.

Ny våtmark finansieras på många sätt

Med hjälp av talkokrafter och lokala företag har man byggt en våtmark för att förbättra vattenkvaliteten i bäcken. Nu planeras ytterligare en våtmark.

- Den första räckte inte till och därför måste en ny våtmark anläggas, berättar turistchef Marika Pulliainen i Hangö.

Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör, Marika Pulliainen, turistchef och Hangö och Ari Heinilä från Täktominlahden hoitoyhdistys.
Ålandsbankens direktör Anne-Maria Salonius, Hangös turistchef Marika Pulliainen och Ari Heinilä från Täktominlahden hoitoyhdistys med tävlingsdiplomet. Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör, Marika Pulliainen, turistchef och Hangö och Ari Heinilä från Täktominlahden hoitoyhdistys. Bild: Jan Lönnberg täktbukten,Ålandsbanken

Arbetet med en våtmark till kostar 35 000 euro. Det betyder att det behövs mera pengar än prispengarna från Östersjöprojektet.

Projektet kommer att samla in pengar på flera olika sätt, säger Pulliainen.

- Vi kommer att sälja produkter på turistbyrån där en del av vinsten går till projektet. Vi hoppas att flera företagare kan involveras.

Det är också möjligt för privatpersoner och företag att skänka pengar till Täktbukten. Man kommer också att ansöka om pengar från andra projekt.

Bättre kväverening fick första pris

Rädda Täktbukten kom på en andra plats i Östersjötävlingen som årligen ordnas av Ålandsbanken. Pristagarna utsågs av en jury men också i publikomröstningen kom Hangöprojektet på en andra plats.

Vinnarprojektet handlar om att förbättra kvävereningen vid reningsverket på Kakolabacken i Åbo. Projektet får 40 000 euro.

På tredje plats kom föreningen Håll skärgården ren. Deras projekt handlar om nedskräpning av haven och målet är att sprida kunskap om nedskräpning speciellt till unga.

Totalt får nio Östersjöprojekt dela på 113 000 euro.