Hoppa till huvudinnehåll

Helsingforspolitikerna oeniga om borgmästarmodell

Helsingfors stadshus
Hur Helsingfors stads organisation ska se ut i framtiden fattar politikerna beslut om under den här våren. Förändringen ska träda i kraft i juni 2017. Helsingfors stadshus Bild: Mikael Crawford/Yle restaurangbåt sågas ur isen

Stadsstyrelsen i Helsingfors bordlade på måndagen för andra gången reformen av stadens ledarskapssystem som innebär att Helsingfors får en borgmästare. SDP anser att förslaget innebär en koncentration av makten.

Samlingspartiet föreslog att ledarskapsreformen bordläggs för en vecka och fick stöd av de andra grupperna i stadsstyrelsen.

- Vi ska nu förhandla om hur konkret och exakt det förslaget som godkänns ska vara. Vi strävar efter att hitta ett brett samförstånd om reformen, säger Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö.

Reformen innebär att hela Helsingfors organisation förändras. Stadsdirektören byts ut till en borgmästare och biträdande stadsdirektörerna till biträdande borgmästare. Borgmästarna kommer att vara politiskt valda och ha en mandatperiod som är lika lång som fullmäktiges. I dag är stadsdirektörerna politiskt valda tjänstemän som sitter sju år på sin post medan stadsfullmäktige byts ut vart fjärde år.

"Makten koncentreras"

Förutom borgmästarna förändras också stadens alla ämbetsverk. Enligt förslaget ska det finnas högst fyra sektorer, som varje biträdande borgmästare ansvarar för. Sektorerna kan exempelvis vara tekniska sektorn, utbildnings- och barnomsorgssektorn, kultur-, idrotts-, och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn.

Alla sektorer förutom tekniska sektorn föreslås ledas av en nämnd. Tekniska sektorn ska enligt förslaget ha två nämnder.

Dessutom ska staden ha en centralförvaltning som ska ledas av en kanslichef. Centralförvaltningen finns under stadsstyrelsen och kanslichefen ska vara föredragande åt stadsstyrelsen, det vill säga den som kommer med de förslag som politikerna ska ta ställning till.

SDP:s gruppordförande Osku Pajamäki är kritisk till kanslichefens roll.

- Makten koncentreras för mycket till en person. Den här föreslagna modellen borde ännu balanseras lite, säger Pajamäki.

"Kan inte skjutas upp flera månader"

Reformen har förberetts av stadsstyrelsens ledarskapssektion i flera år. Pajamäki anser ändå att det förslag som stadsstyrelsen ska ta ställning till inte motsvarar det som sektionen har diskuterat.

De grönas gruppordförande Otso Kivekäs ger tummen upp åt de allmänna linjerna i reformen och anser i motsats till Pajamäki inte att förändringen leder till att makten koncentreras.

- Nu förhandlar vi och försöker hitta en lösning inom den här veckan. Vi har inte tid att i månader skjuta upp det här, säger Kivekäs.

Stadsstyrelsen behandlar reformen på nytt nästa veckas måndag. Enligt planen ska den träda i kraft den 1 juni 2017.