Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Malms flygplats ska se ut som ett flygfält - också sedan det stängt

malms flygplats
På stadsmuseet vill man bevara landningsbanorna som grönområde, och bygga bostäder längs områdets kanter. malms flygplats Bild: Yle/Helena von Alfthan malms flygplats

Landningsbanorna kunde bli park, tycker Helsingfors stadsmuseum. Stadsmuseet vill bevara så mycket som möjligt av miljön, också om det byggs bostäder på området.

När Malms flygplats blivit bostadsområde ska det fortfarande synas att där funnits ett flygfält. Det anser Helsingfors stadsmuseum. Direktionen för museet behandlar förslaget ikväll.

På stadsmuseet är man rädd för att det inte räcker med att skydda byggnaderna på området. Det behövs mer för att påminna om områdets ursprungliga användning.

Den bästa lösningen skulle enligt stadsmuseet vara att bevara området med byggnader och landningsbanor som en helhet. Flygfältet kunde till exempel bli ett grönområde. Bostadshusen kunde byggas på kanterna av området.

Historiens vingslag känns på Malms flygplats

Flygplatsen i Malm har klassats som en nationellt betydelsefull miljö, och stadsmuseet anser att man i detaljplanen bättre kunde ta i beaktande den värdefulla kulturmiljön.

World Monument Fund har satt flygplatsen på sin lista över hotade kulturmiljöer. Dessutom har Europa Nostra Finland år 2015 utsett Malms flygplats till det mest hotade objektet i Finland.

malms flygplats
Flygplatsens byggnader ska bevaras. malms flygplats Bild: Yle/Helena von Alfthan vera rosendahl,Helsingfors-Malms flygplats,Helsingfors-Malm flygplats,Malm, Helsingfors stad,flygplats,flygplatser,arkitektur,Dag Englund

Malms flygfält började användas i december 1936, öppningen firades 1938. Flygplatsen har en betydande historia som civil- och militärflygplats. Sovjetunionens kontrollkommission använde flygplatsen efter kriget.

Malms betydelse som en internationell flygplats minskade när man öppnade flygfältet i Sjöskog i Vanda sommaren 1952.

Helsingfors stad vill bygga en ny stadsdel för 30 000 invånare på platsen där malms flygplats finns.

Pekka Mommo /Yle Uutiset

Läs mera:

Flyg på malms flygstation

Statens beslut att lämna Malms flygplats är slutgiltigt

Statens beslut att dra sig ur Malms flygplats är lagligt och slutgiltigt. Finavia lämnar över ansvaret till Helsingfors stad.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen