Hoppa till huvudinnehåll

Gemensam ansökan startar - flest platser finns inom vården

Bild på yrkesinstitutet Prakticums fasad, rött stenhus med stor glasvägg.
Yrkesinstitutet Praktikum är den enda mångbranschskolan på svenska i Helsingfors. Bild på yrkesinstitutet Prakticums fasad, rött stenhus med stor glasvägg. Bild: Prakticum Yrkesinstitutet prakticum

Den gemensamma ansökan till yrkesutbildningar och gymnasier startar på tisdagen. I hela landet finns 82 900 nybörjarplatser.

Av alla nybörjarplatser är 45 500 yrkesutbildningar och 37 500 gymnasieplatser. Den gemensamma ansökan är i gång mellan 23.2 och 15.3.

Av tradition har det varit svårast att komma in på vår medieassistentlinje.― Harriet Ahlnäs, rektor på Prakticum

På Helsingforsregionens enda svenskspråkiga flerbranschskola Prakticum, finns ungefär 340 nybörjarplatser. Rektor Harriet Ahlnäs poängterar att man på yrkesinstitutet har som uppgift att försöka hitta studieplats till alla sökande.

- Av tradition har det varit svårast att komma in på vår medieassistentlinje, där vi bara tar in en grupp per år. Merkonomutbildningarna har också alltid varit populära, säger Ahlnäs.

En andra chans på sommaren

När platserna är utdelade i början på juni brukar det vara 40-50 sökande som blivit utan studieplats.

- Vi ska komma ihåg att i augusti kan det se helt annorlunda ut, säger Ahlnäs och påminner om att alla inte tar emot sin studieplats.

De flesta av de som blivit utan studieplats får en andra chans genom kölistor och en tilläggsansökan som öppnar i juli.

Bild från en matsal fylls med ungdomar.
På Prakticum strävar man efter att alla som söker ska få en studieplats. Bild från en matsal fylls med ungdomar. Bild: Prakticum Yrkesinstitutet prakticum

De allra flesta nybörjarplatserna i Finland finns inom social- och hälsovården, merkonomutbildningarna, arkitekturen och inom byggbranschen.

Den gemensamma ansökan, som hittas på studieinfo.fi, är menad för ungdomar som avslutar sin grundutbildning och för sökande utan yrkesutbildning.

Läs också

Huvudstadsregionen

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen