Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheterna: "Allt är bra vid Kårkulla"

Skylt med texten Kårkulla samkommun - en resurs i Svenskfinland
Skylt med texten Kårkulla samkommun - en resurs i Svenskfinland Bild: Yle Kårkulla samkommun,kårkulla

Regionförvaltningsverket anser att allt sköts bra vid Kårkullas enheter i Pargas.

Yle Åboland berättade den 17 november 2015 om vanvård och maktmissbruk vid Kårkullas enheter i Pargas. Personal som ville förbli anonyma berättade om glåpord mot klienterna, om att information som skickas till anhöriga censureras, om att akutvård inte alltid ges och om att personalen hade försökt berätta om missförhållandena men att ledningen inte har lyssnat.

Då de misstänkta missförhållandena uppdagades begärde Regionförvaltningsverket, som ska övervaka vårdinrättningar, att Kårkulla skulle göra en egen utredning kring påståendena.

Terhi Tanner som är överinspektör vid Regionförvaltningsverket uppger att man noggrant har gått igenom den rapport som Kårkulla lämnade in till Regionförvaltningsverket. I Kårkullas rapport sägs det att anhöriga får all den information man kan ge, förutsatt att det inte bryter mot personalens tystnadsplikt. Kårkulla uppger också att akutvård alltid ges och att ledningen inte har blivit kontaktad om pågående vanvård. Det enda som Kårkulla har kommit fram till är att svordomar har använts mot klienter, och det har man nu åtgärdat genom att tillsammans med personalen betona att det råder absolut nolltolerans mot sådant språkbruk.

Tanner berättar att Kårkullas ledning genast efter att misstankarna om vanvård uppdagades besökte alla enheter och träffade enheternas ledning och personal. På basen av de diskussionerna kom man inom Kårkulla fram till att uppgifterna om vanvård till största delen är ogrundade.

Vid Regionförvaltningsverket är man nöjd med Kårkullas utredning. Tanner säger att man på basen av rapporten inte kan upptäcka att det skulle förekomma några missförhållanden vid Kårkulla. Därför har man beslutat att det inte finns orsaker till att ingripa i vården som ges vid Kårkullas enheter i Pargas.

På frågan om ett hurdant svar Regionförvaltningsverket hade förväntat sig att Kårkulla skulle ge svarar Tanner att man är nöjd med de svar Kårkulla gett i sin utredning, och man är nöjd med att ledningen besökt alla enheter genast efter att misstankarna om vanvård uppdagades.

- Med de verktyg vi har kan vi inte göra mer, säger Terhi Tanner.

Ifall personalen som berättade för Yle Åboland om missförhållandena vill gå vidare, vart ska de då vända sig?

- Regionförvaltningsverket är den övervakande myndigheten i det här fallet, så om de har mer information som är relevant så är det till oss de kan vända sig, säger Tanner.

Vad mer kan ni göra?

- Det kan bedömas från fall till fall, men vi kan också göra besök på platsen, säger Tanner. Vid särskilt välmotiverade fall kan det till och med göras oanmälda besök.