Hoppa till huvudinnehåll

Där välståndet föddes slog kraschen till

Bostadspriserna har rasat i Stavanger - många vill sälja, men det finns inte köpare.
Bostadspriserna har rasat i Stavanger. Många vill sälja, men det finns inte köpare. Bostadspriserna har rasat i Stavanger - många vill sälja, men det finns inte köpare. Bild: Ingemo Lindroos/Yle olja,Stavanger,oljepris,Bostadspriser,bostäder

Det svarta guldet gav Stavanger ett välstånd som få städer har sett. Men då kraschen kom var den lika hård som Atlantvinden som drar in över den norska oljehuvudstaden.

Norge har under det senaste året drabbats hårt av det sjunkande oljepriset. Hela 30 000 personer har sagts upp inom branschen.

Konsulterna ryker först heter det och det var exakt det som hände diplomingenjören Marianne Bay Ness när oljekrisen slog hårdast till i fjol.

Diplomingenjör Marianne Bay Ness är en av 30 000 nya arbetslösa inom den norska oljebranschen.
Diplomingenjör Marianne Bay Ness är en av 30 000 nya arbetslösa inom den norska oljebranschen. Diplomingenjör Marianne Bay Ness är en av 30 000 nya arbetslösa inom den norska oljebranschen. Bild: Ingemo Lindroos/Yle marianne bay ness,arbetslöshet,oljeproduktion,olja

- För mig var det en jättestor sak. Jag hade inte förstått vad som pågick inom företaget - jag hade inte kapacitet att följa med på jobbet med små tvillingar hemma. Jag hade inte märkt att det var så stort allvar, säger Bay Ness. Hon har liksom många andra flyttat till Stavanger på grund av jobbet. Mannen har fortfarande jobbet kvar, också han är inom oljebranschen.

- Det är ett stort samtalsämne. Man är ovan att vara i ett rum där de flesta har förlorat jobbet, i jämförelse med hur det var förr när alla var på jobb. Vi hade ju lägsta arbetslösheten här i Rogaland, säger Bay Ness.

Lågt pris en katastrof för Norge

Priset på brentoljan har under de senaste fem åren gått ner från över 120 dollar per fat till drygt 30 dollar per fat idag. Under det senaste året har nedgången varit radikal.

Orsaken till prisraset beror bland annat på att USA har ökat sin oljeproduktion i snabb takt. I en hård kamp om marknadsandelar pumpar de oljeexporterande arabländerna ut stora mängder olja, för att skapa överutbud, för att på så sätt sänka priset. Bara de länder med låga produktionskostnader klarar sig i den konkurrensen, men det är en katastrof för ett land som Norge.

- Förutom att oljepriset har fallit, så har kostnaderna ökat kraftigt, så att vi också har ett kostnadsproblem. Kombinationen innebär att vi nu är inne i en djup kris, säger Bjørn Vidar Lerøen, specialrådgivare vid branschförbundet Norsk olja och gas.

Vi har ett kostnadsproblem inom den norska oljebranschen, säger Bjørn Vidar Lerøen, specialrådgivare vid branschförbundet Norsk olja och gas.
Vi har ett kostnadsproblem inom den norska oljebranschen, säger Bjørn Vidar Lerøen, specialrådgivare vid branschförbundet Norsk olja och gas. Vi har ett kostnadsproblem inom den norska oljebranschen, säger Bjørn Vidar Lerøen, specialrådgivare vid branschförbundet Norsk olja och gas. Bild: Ingemo Lindroos/Yle björn vidar leröen,Norge,olja

Stannar på låg nivå?

Oljeexperter tror att oljepriset den här gången stannar en längre tid på en låg nivå.

- Vi har vant oss vid en hög intäktsnivå - en hög kvalitet på offentlig service och höga bostadspriser. Och vi kan inte räkna med den samma utvecklingen i framtiden. Det tror jag kan innebära stora utmaningar för enskilda mänskor, säger Klaus Mohn, som är professor vid Universitet i Stavanger.

Om oljepriset stannar på en låg nivå, så kan det leda till att oljeresurserna blir liggande outnyttjade under havsbottnen, säger professor Klaus Mohn.
Om oljepriset stannar på en låg nivå, så kan det leda till att oljeresurserna blir liggande outnyttjade under havsbottnen, säger professor Klaus Mohn. Om oljepriset stannar på en låg nivå, så kan det leda till att oljeresurserna blir liggande outnyttjade under havsbottnen, säger professor Klaus Mohn. Bild: Ingemo Lindroos/Yle professorer,klaus mohn,olja

Underleverantörer drabbas hårt

Trots att man fortsätter pumpa olja ute på plattformarna i Nordsjön så märks sårbarheten i den norska ekonomin på att en stor del av det övriga samhället är direkt beroende av oljan.

Det är mindre verksamhet i hamnen utanför Stavanger. Företag som jobbar med off shore-service, det vill säga leverans av material och utrustning som behövs ute på plattformarna, har färre uppdrag än tidigare. Kosnadsnivån pressas ner och företagen som är beroende av oljebranschen köper upp varandra i jakt på inbesparingar.

Verksamheten i hamnen i Stavanger går på sparlåga.
Verksamheten i hamnen i Stavanger går på sparlåga. Verksamheten i hamnen i Stavanger går på sparlåga. Bild: Ingemo Lindroos/Yle Stavanger,olja,oljeproduktion
Off shore-företag har färre uppdrag än förr och drar ner på antalet anställda.
Off shore-företag har färre uppdrag än förr och drar ner på antalet anställda. Off shore-företag har färre uppdrag än förr och drar ner på antalet anställda. Bild: Ingemo Lindroos/Yle Off Shore,oljeproduktion,olja,Norge

- När du blir pressad blir kreativiteten större. Tillsammans går vi stärkta ur det, men det är svårt nu och det mår vi egentligen gott av, säger Inge Brigt Aarbakke, som är grundare av Aarbakke AS, som tillverkar utrustning för att borra oljebrunnar.

Årslöner på 100 000

Segelbåtarna ligger tätt intill bryggor med moderna flervåningshus i trä. Sedan oljan hittades för 40 år sedan har välståndet vuxit här. Det är hit som norrmän och utlänningar har lockats med löften om frikostiga löner - årsinkomsten inom branschen ligger på 50-100 000 euro.

De vita trähusen med modern inredning är kännspaka för Stavanger. Nu sitter affischer med texten "Till salu" uppklistrade på fasaderna. Idag vill arbetssökande flytta härifrån, men det är svårt att få huset sålt.

- Det var som att skruva igen en kran. Plötsligt kom inte folk på visningarna, säger bostadsförmedlare Anne Grete Huus.

Den rikaste delen av det välbärgade Norge - Stavanger blev symbolen för välståndet.
Den rikaste delen av det välbärgade Norge - Stavanger blev symbolen för välståndet. Den rikaste delen av det välbärgade Norge - Stavanger blev symbolen för välståndet. Bild: Ingemo Lindroos/Yle Stavanger,Norge,välfärd,olja

Olja blir outnyttjad?

Under de senaste åren har det funnits stora företagsintressen bland nya fyndigheter i norr. Men det är inte självklart att det lönar sig att investera i dem med dagens låga oljepriser. Det görs alltjämnt investeringar men takten är långsammare.

- Olje- och gasresurser utvinns ju bara där som vi är lönsamma. Om oljepriset stannar på en låg nivå, så riskerar vi att oljeresurserna blir liggande under havsbottnen, säger Klaus Mohn.

Flera företag som sysslar med service på riggarna ute till havs har varit tvungna att gå ihop för att minska kostnaderna.
Flera företag som sysslar med service på riggarna ute till havs har varit tvungna att gå ihop för att minska kostnaderna. Flera företag som sysslar med service på riggarna ute till havs har varit tvungna att gå ihop för att minska kostnaderna. Bild: Ingemo Lindroos/Yle oljerigg,service,olja,oljeproduktion,Norge

Ingen kris i statens kassa

Nu talar både regeringen och näringslivet om att hitta fler alternativa näringar till oljan, för att i framtiden vara mindre beroende. Det kan handla om att uttnyttja off shore-teknik för allt från fiskodlingar långt utanför kusten till att bryta metaller under havsbottnen, eller bygga vindkraftsparker ute till havs.

Trots de negativa effekterna av oljekrisen, så är det ändå norska proportioner på den. I motsats till verkliga krisländer, är den offentliga välfärden tryggad för en lång framtid. Den norska statliga oljefonden är värd närmare 700 miljarder euro.

Grundregeln är att enbart avkastningen används i den årliga statsbudgeten och de flesta år har man kunnat placera mera oljepengar i fonden än vad som har behövts för statsfinanserna.