Hoppa till huvudinnehåll

#mittkärleksliv: Tretusen sätt att se på relationer

Bild för #mittkärleksliv satsningen
Bild för #mittkärleksliv satsningen Bild: Kollage: Claudia Rybin/Yle Originalbilder: Läpparna: Wild hair/Peter Klashorst/flickr CC Hand i närbild: Martia Diarra/flickr CC Hals: Henrik Gullmets/Yle Hand: milivanily/Pixabay public domain sex¨,Svenska Yle,kärlek,sexualliv,samliv

Svenska Yles relationsenkät fick över tretusen svar. Det fanns inga stora regionala skillnader i svaren, däremot nog mellan könen och generationerna.

Enkäten riktade sig uttryckligen till Svenska Yles publik som är i parrelationer eller intresserade av tematiken, men delvis även till singlar eller separerade.

Betydligt fler kvinnor (66%) än män svarade på enkäten, vilket var väntat, menar forskaren Kjell Herberts som analyserat svaren.

- Med tanke på att relationer är ett tema som generellt engagerar fler kvinnor än män så är detta ingen överraskning, säger Herberts.

Kvinnor uppvisar också ett högre deltagande i de flesta enkäter. Då man analyserar svaren bör man ha detta i åtanke.

Känsligt tema

Herberts påpekar att man också ska komma ihåg att fördelningen av dem som svarat på enkäten inte motsvarar genomsnittet vuxna finlandssvenskar.

- De som svarat flitigast på enkäten är i åldrarna 19-40 år. De flesta är gifta eller sambo, men nästan en femtedel är singlar, säger Herberts.

Den regionala spridningen var mycket god och motsvarar långt Svenskfinland. Ålänningarna deltog inte särskilt aktivt, medan däremot finlandssvenskar i utlandet fanns representerade..

Frågorna var till sin karaktär ganska intima, vilket kan ha skrämt bort en del, men de som deltagit var ändå överlag positivt inställda till frågorna, som med några få undantag besvarades seriöst.

Tillförlitligheten då?

- En dylik webbenkät uppfyller inte vetenskapliga kriterier på representativitet eller möjliggör avancerade statistiska analysmetoder. Därför bör man undvika att göra allt för vidlyftiga generaliseringar, säger Herberts.

Han menar att undersökningen ska ses som ett resultat för i främsta hand finlandssvenskar som tillhör Svenska Yles publik och som har tillgång till webben.

- Svaren representerar alltså inte ”finlandssvenskarnas syn på…” utan snarare vad de som valde att svara på Svenska Yles relationsenkät anser om tematiken i fråga, säger Herberts.

Trots detta kan man ändå se skillnader och likheter mellan olika svarskategorier i de över 3000 svar som kommit in där publiken delat med sig av sina åsikter och erfarenheter.

Läs alla resultat här.

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP