Hoppa till huvudinnehåll

Resurserna räcker inte för regelbundna stickprov

Läkare för anteckningar
Läkare för anteckningar Bild: Wesley Wilson hälsovårs

Övervakningsmyndigheter som Valvira och Regionsförvaltningsverket har i första hand ett sätt att granska om det förekommit oegentligheter på en vårdenhet. De ber enheten, eller kommunen i fall där kommunen ansvarar för vårdtjänsterna, att själva utreda om anklagelserna stämmer.

Senast i går på tisdagen krävde familje- och omsorgsminister Juha Rehula att myndigheternas befogenheter att övervaka vårdenheter skulle skärpas..

Juristen Riitta Husso har varit med och övervakat den riksomfattande socialvården sedan 2010. Enligt henne har antalet anmälningar ökat konstant de senaste fyra åren.

- Signalerna vi får från fältet kan i värsta fall vara mycket, mycket allvarliga. Det har fått övervakningsmyndigheterna att allvarligt grubbla över hur vi på bästa sätt kan ta itu med problemet, säger Husso.

Överraskningsgranskningar ingen hållbar lösning

Orsaken till övervakningsmyndigheternas nuvarande metod är tudelad enligt Husso. Dels ansvarar kommunerna själva för vården de erbjuder, vilket betyder att en myndighet som Valvira måste ha goda skäl förrän den kan ingripa. Dels är det helt enkelt fråga om tradition.

- Med tiden har det blivit allmän praxis att be tjänstegivaren att själv göra en rapport i såna här fall. Jag tycker att det har fungerat rätt bra hittills, men det växande antalet anmälningar har fått övervakningsmyndigheterna att söka efter nya metoder.

Bland annat började man utföra överraskningsgranskningar i fjol tillsammans med Regionförvaltningsverket. Det är främst vårdenheter som anmälts flera gånger som råkar ut för dem. Under våren 2015 utförde man tio granskningar sammanlagt. Husso beskriver granskningarna som ett försök.

- Övervakningsmyndigheter har så knappt med resurser att det inte går att göra överraskningsgranskningar regelbundet. Det är mest fråga om ryck, säger Husso.

Likgiltighet det största problemet

Enligt Husso hoppas övervakningsmyndigheterna på att hitta förebyggande åtgärder där betoningen ligger på vårdenheternas och kommunernas ansvar att hålla koll på sig själva. Bland annat införs nya regelverk som gör det lättare att ställa socialvårdspersonalen till svars för sitt agerande på arbetsplatsen

-Personligen tycker jag att man ska satsa på utbildningen av arbetsledare. Om arbetsledaren godkänner oegentligheter och vanvård löper vi större risk att dessa fenomen fortsätter.

Husso tror inte att den ökade mängden anmälningar nödvändigtvis tyder på personalbrist eller resursbrist.

- Det går, och borde gå att sköta en vårdenhet med mindre personal. Det är fråga om en brist i verksamhetskulturen. Den moraliska och etiska plikt som säger att vi ska sköta om de mindrebemedlade borde vara bättre ingrodd i socialvårdspersonalen. Då skulle de här sakerna inte hända. Problemet är att vi är likgiltiga mot varandra.